PIT-36 - Darmowy Program PIT pro 2017/2018

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2017/2018 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-36.

Poleć nas:

PIT 36 za 2016 rok – formularz dla działalności gospodarczej

Jednym z najczęściej wybieranych formularzy dla rozliczania działalności gospodarczej jest druk PIT 36. Wykazujemy w nim nasze dochody, przychody, a także koszty uzyskania przychodu. PIT-36 ma podobne przeznaczenie co PIT-37, jednakże jest najczęściej wypełniany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Ten rodzaj formularza powinny wybrać także osoby uzyskujące przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych.

Z PIT36 powinni skorzystać też podatnicy, którzy uzyskali przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

Formularz PIT 36 przeznaczony jest także dla tych, którzy:

 • korzystają z kredytu podatkowego w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Rozliczenie PIT 36 wybierają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika.

Szybkie i darmowe rozliczanie PIT 36 online

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozliczenie podatków jest skorzystanie z darmowego programu PIT 36. Jak podaje Ministerstwo Finansów tylko w 2016 roku podatek PIT 36 rozliczyło przez Internet około 1,5 miliona Polaków. To rekord!

Dlaczego coraz więcej podatników wybiera rozliczenie PIT online?

 • Aplikacja jest w 100% darmowa
 • Program jest zgodny z Ministerstwem Finansów
 • Dzięki niemu masz dostęp do aktualnych formularzy za 2016 rok i załączników
 • Program PIT 36 możesz pobrać lub uruchomić online
 • Program jest bezpieczny i posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości
 • Aplikacja posiada Kreator PIT, który pomaga wypełnić podatek na każdym kroku formularza
 • Program monitoruje błędy i sugeruje korekty
 • Program PIT posiada pełną bazę urzędów skarbowych

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji podatkowej i rozlicz swój PIT 36 2017 w niecałe 5 minut przez Internet. Zyskaj dostęp do Urzędowego Poświadczenia Odbioru i pewność, że Twój PIT trafił do urzędu skarbowego.

Elektroniczne rozliczenie podatku PIT to nie tylko wygoda, ale również skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku. Sprawdź funkcje programu już dziś i dołącz do ponad 8 113 486 użytkowników programu PIT pro 2017.

Do PIT-36 możesz dołączyć 5 załączników

Do formularza dołączane są takie same załączniki, jak w przypadku PIT-37, dodatkowo dołączyć można: PIT/B (dotyczy działalności), PIT/M (rozliczenie małoletnich dzieci) oraz PIT/ZG (dochody zagraniczne). Termin złożenia zeznania PIT-36 za rok 2016 mija 2 maja 2017.

W PIT-36 możesz rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem oraz dzieckiem

Ponadto Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach ogólnych tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jeżeli małżonkowie zamierzają wspólne opodatkowa dochody, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jedno z nich. Druk PIT-36 przeznaczony jest więc dla tych podatników, którzy chcą opodatkować swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz dla tych, którzy samotnie wychowują dziecko.

Do kiedy rozliczamy PIT 36 2016?

Ostateczny termin, do którego podatnicy powinni wysłać PIT36 do urzędu skarbowego to 30 kwietnia każdego roku podatkowego. W tym roku rozliczeniowym ostatni dzień kwietnia przypada na niedzielę. Jest to dzień wolny od pracy, więc okres rozliczeniowy zostanie przesunięty o dwa dni. Dlaczego dwa dni? Ponieważ 1 maja to święto i w tym dniu urzędy skarbowe również będą zamknięte. Pierwszy dzień roboczy przypada więc na 2 maja 2017 roku (wtorek).

Rozlicz PIT 36 online i zyskaj UPO

Jeśli zamierzasz rozliczyć podatek za pomocą Programu PIT 36, pamiętaj, że po wysłaniu druku do Ministerstwa Finansów otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, w skrócie UPO. Co to jest UPO? Jest to dowód, że Twój PIT za 2016 rok został poprawnie wypełniony i złożony do urzędu skarbowego. UPO ma taką samą wartość jak potwierdzenie nadania listu poleconego Lub złożenia papierowego PIT osobiście w urzędzie skarbowym.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinniśmy trzymać do 5 lat od końca roku, w którym rozliczyliśmy PIT36. Warto więc pamiętać o tym, żeby zapisać UPO na dysku, ale przede wszystkim wydrukować i zachować w formie papierowej. Aktualnie użytkownicy Programu PIT pro 2017/18 posiadają możliwość archiwizowania swoich rozliczonych druków PIT oraz UPO na bezpłatnym koncie podatnika w systemie.

Jak przekazać 1% podatku z PIT 36?

Podatnicy, którzy rozliczają PIT za 2016 rok, mogą przekazać część swojego podatku (1% z PIT) na cele charytatywne bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego powodu. Ty też możesz przekazać 1% podatku na cele charytatywne.

Zobacz, kto może przekazywać część swojego podatku w ramach 1%:

 • wszyscy wypełniający druk PIT37
 • ryczałtowcy z PIT 28
 • przedsiębiorca, który wypełnia PIT 36 (zasady ogólne)
 • podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który rozlicza się za pomocą PIT 36L (podatek liniowy)
 • podatnicy rozliczających się PIT-38
 • podatnik, który wykazał dochody poza granicami kraju

Komu można przekazać 1% podatku?

Za pośrednictwem formularza PIT 36 możesz oddać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego z listy Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nie możesz natomiast przekazać 1% organizacjom, które prowadzą działalność gospodarczą z obszaru np. tytoniowego, spirytusowego, paliwowego.

Co warto wiedzieć o 1% z PIT?

 • Jeśli podatnik rozlicza się za pośrednictwem kilku druków PIT, na każdym z nich może wpisać inną fundację/organizację pożytku publicznego, której może przekazać 1% podatku.
 • Podczas deklaracji przekazywania 1% zachowujesz anonimowość, jednak można też wyrazić zgodę na podanie swoich danych wybranej organizacji.
 • Po złożeniu PIT 36 za 2016 rok (lub każdego innego druku) pieniądze trafią do wybranej organizacji trafią, gdy rozliczający zapłaci cały podatek.
 • W przypadku gdy kwota podatku PIT zostanie błędnie naliczona i zawyżona, urząd skarbowy likwiduje nadwyżkę.

Każdy podatnik, wypełniając swój PIT 36 za 2016 rok, może wspomóc fundacje przekazując symboliczny jeden procent podatku na OPP. Akcja cieszy się coraz większą popularnością , na co wpłynęła możliwość rozliczania się przez Internet

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku, ponieważ w przypadku gdy podatnik nie decyduje się na wsparcie organizacji, 1% podatku trafia z powrotem do państwa.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl