PIT-28/A online - rozliczenie PIT28/A 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT-28/A Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-28/A

Poleć nas:

PIT-28/A - Załącznik do PIT-28

Kto wypełnia PIT-28/A za 2019?

Każdy, kto wie, że dotyczy go rozliczanie się na formularzu PIT-28, musi się liczyć także z koniecznością złożenia dodatkowego załącznika –PIT-28/A i/lub PIT-28/B. Załączniki do PIT-28 służą wyszczególnieniu dochodów w zależności od ich pochodzenia oraz stawki podatku wyliczanego ryczałtem.

PIT-28/A za 2019 składają wszyscy ci, którzy uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatnicy, którzy czerpią zyski z tzw. wynajmu prywatnego. Wynajmem prywatnym określa się wszystkie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnicy rozliczający ryczałtem przychody ze spółek cywilnych lub jawnych składają załącznik PIT-28/B. Tym samym, jeśli dana osoba uzyskuje przychody zarówno z indywidualnej działalności gospodarczej lub najmu, jak i pochodzące z udziałów w spółkach opodatkowanych ryczałtem, składają deklarację PIT-28 z dwoma załącznikami – PIT-28/A i PIT-28/B.

Do kiedy złożyć PIT-28/A 2020?

Formularz PIT-28/A nie stanowi samodzielnej deklaracji , a jedynie załącznik do PIT-28 za 2019. Z tego powodu składa się go razem z ową deklaracją, do 31 stycznia 2020 roku. PIT-28 2020 złożony bez odpowiedniego załącznika nie jest wystarczający, jako że konieczne jest wyszczególnienie źródeł przychodów i odpowiadających im stawek podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Do czego służy PIT-28/A?

Aby złożyć pełną deklarację rozliczającą przychody opodatkowane ryczałtem, pochodzące z indywidualnie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej lub najmu prywatnego, konieczne jest też uzupełnienie i złożenie załącznika w postaci PIT-28/A. W ramach tego załącznika,

Jak wypełnić PIT-28/A 2019/2020?

Prócz standardowych danych osobowych oraz numeru identyfikacyjnego podatnika, do prawidłowego wypełnienia załącznika PIT-28/A za 2019, należy przygotować dane o przychodach ewidencjonowanych podlegających opodatkowaniu ryczałtem.

W części B.2. podatnik ma obowiązek wpisać we właściwych polach kwoty przychodów. Pole zaś zależy od tego, z jakiego rodzaju działalności pochodzi przychów oraz jaka jest stawka podatku zryczałtowanego dla danego typu działalności.

Rozliczanie zryczałtowanych podatków od różnych rodzajów działalności, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, można sobie znacznie ułatwić. Już na samym początku, podczas zakładania działalności, określając jej zakres korzystając z tabeli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ten sposób, podczas wypełniania PIT-28/A 2020, będziemy już wiedzieli, której stawki podatku zryczałtowanego użyć.

Rozliczenie PIT-28/A 2020 – jeszcze łatwiej

Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie zadanie, do rozliczania podatków na drukach PIT warto użyć Programu do PIT-28/A online. Pozwala on na szybkie i proste wypełnienie druków posiadanymi danymi, a większość koniecznych obliczeń wykonuje za podatnika! Program do PIT może także wskazać miejsca, w których podatnik mógł popełnić błąd, a także uniemożliwia wysłanie niepełnej deklaracji PIT-28/A.

W ten sposób można też złożyć PIT-28/A przez internet, razem z innymi deklaracjami. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu – nie trzeba nigdzie jechać ani stać w kolejkach. A na dowód skutecznego przesłania deklaracji do Urzędu Skarbowego otrzymujemy tzw. UPO. Jest to Urzędowe Poświadczenie Odbioru , które najlepiej jest wydrukować i zachować. W razie jakichkolwiek nieporozumień, pozwala ono udowodnić, że faktycznie złożyło się deklarację PIT-28/A w terminie.