PIT-28 online - rozliczenie PIT-28 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT-28 Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-28

Poleć nas:

Rozliczenie PIT-28 za 2019 w 2020

Jak wypełnieć PIT-28 2019/2020?

Druk PIT 28 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników korzystających z rozliczeń z uwzględnieniem ryczałtu ewidencjonowanego z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub jawnej,
 • zyskiwania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów tego typu.

PIT 28 online

zawiadamiamy urząd

Podatnik musi zawiadomić urząd, by mieć możliwość rozliczyć się z podatku PIT 28 przez ryczałt ewidencjonowany. Stosowne oświadczenie składa się:

 • w dni założenia działalności gospodarczej, najpóźniej w dzień pozyskania pierwszego przychodu,
 • 20 stycznia roku, w którym mamy zamiar rozliczać się poprzez ryczałt – w przypadku zawiadamiania o ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej,
 • Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim uzyskano pierwszy dochód z: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów pokrewnych, pod warunkiem, że przychód został uzyskany w grudniu

W przypadku, gdy chcemy zrezygnować z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji składamy do 20 stycznia danego roku. W przypadku, gdy do 20 stycznia podatnik nie zgłosi likwidacji działalności i nie dokonana wyboru innej formy opodatkowania, uznaje się, że nadal prowadzi opodatkowaną lub najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy należy złożyć PIT 28?

Formularz pit 28 należy złożyć do 2 lutego 2016 roku. Jeśli w trakcie roku podatkowego, płatnik uzyskał przychód, który wyłącza prawo do ryczałtu, składa PIT-36 – i dodatkowo PIT-28 za okres, kiedy prowadził działalność na ryczałcie – niestety za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.
Jeśli w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z działalności w kwocie 150 tyś. euro, składa druk PIT 28 za dany rok podatkowy, za następny rok nie może skorzystać z rozliczenia ryczałtowego.

Rozliczenie z PIT 28 z małżonkiem

Wspólne uzupełnienie druk PIT 28 jest niemożliwe. Osoby samotnie wychowujące dziecko również nie są uprawnione do korzystania z wypełniania tej deklaracji.Wybierając PIT 28 nie można rozliczyć się wspólnie z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, dla przykładu podatkiem 18% według skali podatkowej. Wyjątek stanowi przychód z najmu i dzierżawy prywatnej czy umów podobnych.

Czego nie można odliczyć, gdy wybierasz PIT 28?

Najogólniej mówiąc ryczałtowcy nie mogą rozliczyć kosztów uzyskania przychodów, mają za to rekompensatę w postaci niższej stawka podatku oraz odliczenia:

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu,
 • składki na ZUS,
 • ulgi abolicyjnej,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak się określa stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie:

 1. Rodzaju działalności – odpowiednia stawka, istnieje możliwość zastosowania kilku stawek na raz.
 2. Kiedy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 %, jeśli stawka jest wyższa – 20 % lub 17%