Ulga odsetkowa i PIT-2K − co to jest?
pixabay.com
Podatnik.Info

Ulga odsetkowa i PIT-2K − co to jest?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-2K jest formularzem, na którym można wykazać kwoty, dotyczące powyższej ulgi i rozpocząć odliczanie odsetek z kredytu, który podatnik zaciągnął na mieszkanie. Z ulgi odsetkowej można korzystać nie dłużej niż do 2027 roku.

Ulga odsetkowa − co to jest?


Tzw. ulga odsetkowa uregulowana jest w przepisach Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 305) w art. 26b. Zgodnie z wykładnią przepisu, ulga odsetkowa przysługuje osobom, które:


 • zaciągnęły kredyt na cele mieszkaniowe (np. zapłatę wkładu budowlanego lub mieszkaniowego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego)

 • zaciągnęły kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego

 • zaciągnęły kredyt na spłatę kredytu, który został zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego. 


W definicji tej mieści się także ulga odsetkowa na kredyt hipoteczny. Komu przysługuje takie odliczenie? Dotyczy to jedynie osób, które zaciągnęły takie zobowiązanie finansowe w latach 2002 -2006. Dokładnie oznacza to, że umowa kredytu musiała zostać zawarta przed 1 stycznia 2007 roku, jednak kredyt nie musiał do tej pory zostać wypłacony. 


Ulga odsetkowa na kredyt hipoteczny czy innego rodzaju kredyt mieszkaniowy nie ma zastosowania do osób, które zaciągnęły kredyt zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wparciu rodziny w nabywaniu własnego mieszkania. 


Zobacz, co musisz wypełnić, żeby miała zastosowanie ulga odsetkowa 2019.


Ulga odsetkowa − warunki


Najważniejszym warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej jest zaciągnięcie kredytu na cel mieszkaniowy w latach 2002 - 2006. A co to dokładnie oznacza? Kredyt ten powinien być przeznaczony na:


 • budowę budynku mieszkalnego

 • zapłatę wkładu budowlanego lub mieszkalnego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego do spółdzielni mieszkaniowej

 • zakup budynku mieszkalnego, który wcześniej był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej

 • rozbudowę budynku mieszkalnego istniejącego, w wyniku której powstaje nowy lokal mieszkalny. 


PIT-2K − co to jest?


Formularz PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Może być on złożony jedynie w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął rozliczanie ulgi odsetkowej. W każdym następnym roku, w którym ulga dalej obowiązuje, podatnik nie dołącza do deklaracji formularza PIT-2K. Ulga odsetkowa została usunięta z systemu podatkowego i działa na zasadzie prawa nabytego dla podatników, którzy spełnili związane z nią wymagania jeszcze przed 2007 rokiem. Pozostali podatnicy są zobligowani do podania kwot odliczonych odsetek w deklaracji rocznej i jej załączniku, czyli formularzu PIT/D.


W przypadku małżeństw informacje muszą zostać podane przez oboje małżonków. W treści załącznika PIT-2K, podatnik jest zobowiązany uzupełnić następujące dane:


 • rok uzyskania kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,

 • kwotę otrzymanego kredytu lub pożyczki,

 • rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na którą została zaciągnięta pożyczka bądź kredyt,

 • rodzaj prowadzonej inwestycji oraz łączna kwota poniesionych z jej powodu wydatków,

 • sumę wydatków powiązanych z powyższą inwestycją, udokumentowaną za pomocą faktur, które zostały wystawione przez płatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.


Za pomocą ulgi odsetkowej nie można odliczyć odsetek kredytowych, gdy:


 • kredyt został udzielony na inny cel, a przeznaczono go na cele mieszkaniowe,

 • kredytu udzielił inny podmiot niż bank lub SKOK,

 • kredyt udzielony na cele mieszkaniowe, został wykorzystany na nie tylko częściowo bądź wcale.


Ulga odsetkowa − jak obliczyć?


PIT-2K ma na celu wskazanie faktycznej kwoty wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową, na którą został udzielony kredyt. Wniosek składa się tylko raz, w momencie, w którym podatnik zaczyna korzystać z ulgi odsetkowej. Co ważne, nie musi to być rok zakończenia inwestycji.


Po złożeniu wniosku podatnik może skorzystać z odliczenia odsetek, które zostały potrącone przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi, tj. przed zakończeniem inwestycji


Ulga odsetkowa może być zastosowana tylko jeżeli:


 • odsetki zostały faktycznie zapłacone i są udokumentowane przez kredytodawcę

 • nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie

 • nie są odliczane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach przepisów ustawy o ryczałcie.


Przepisy określają również procedury związane m. in. z wynajmem mieszkania. Gdyby podatnik zdecydował się przez określony czas przeznaczyć inwestycję na cel inny, niż własny mieszkaniowy, nie jest zobowiązany do ponownego złożenia formularza PIT-2K, a odliczenia może prowadzić w PIT/D.


Informację PIT-2K składa się za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń. W ramach ulgi odsetkowej podatnik dołącza oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Obejmuje to wysokość wydatków udokumentowanych fakturami, które zostały wystawione przez płatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.


Podatnicy, którzy spełniają kryteria formularza PIT-2K, mogą złożyć go przy pomocy programu PIT. Aplikacja zawiera aktualne deklaracje podatkowe i załączniki, dzięki którym złożenie PIT jest prostsze niż można sądzić.


   

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady