Przychody z Google AdSense. Pamiętaj o właściwym...
KS
http://sxc.hu/
inFakt

Przychody z Google AdSense. Pamiętaj o właściwym rozliczeniu!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

System Google AdSense to mechanizm automatycznie wyświetlający reklamy na stronach serwisów partnerskich, rozliczane za efekty, czyli np. liczbę kliknięć. Reklamy AdSense można znaleźć zarówno na stronach dużych serwisów, jak i na niewielkich blogach. Bez względu na to, czy dochody z reklamy czerpie firma, czy osoba prywatna, ogólna zasada pozostaje bez zmian. Właściciel strony (wydawca) odpłatnie udostępnia firmie Google powierzchnię reklamową i powinien właściwie rozliczyć przychody z tego tytułu.

Google AdSense – działalność gospodarcza, czy przychody z innych źródeł?

Przychody z Google AdSense mogą wymagać założenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak, jeżeli stanowią część działalności, która jest „ciągła i zorganizowana”. Jeśli ktoś osiąga zarobki tylko z AdSense i nie są one regularne, to istnieje szansa, że urzędnicy nie zinterpretują tego jako działalności gospodarczej, ale nie ma takiej pewności. Pod uwagę na pewno zostaną wzięte częstotliwość uzyskiwania przychodów oraz to, czy strona jest prowadzona systematycznie z  nastawieniem głównie na zysk. Nie zmienia to faktu, że zarobki te można z powodzeniem rozliczać w ramach działalności, jeśli już się ją prowadzi.

Osoby prywatne czerpiące zyski z AdSense muszą pamiętać o uwzględnieniu przychodów w rocznym rozliczeniu podatkowym. Są to tzw. przychody z innych źródeł. W zasadzie przedsiębiorcy, dla których przychody z reklam nie są związane z prowadzoną działalnością również mogą zaliczać zarobki z AdSense do przychodów z innych źródeł, ale w praktyce nie ma to większego sensu. Zdecydowanie wygodniej poszerzyć działalność o usługi reklamowe (wystarczy tylko dodatkowy wpis w PKD) i przychody rozliczać na podstawie informacji z Google i faktur. Sposób rozliczenia AdSense przez przedsiębiorców jest opisany poniżej.

Reklamy AdSense to usługa wewnątrzwspólnotowa

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem wyświetlania reklam w ramach Google AdSense zawiera z Google umowę. Dla polskich witryn stroną tej umowy jest oddział Google znajdujący się w Irlandii, co pociąga za sobą istotne konsekwencje.

Po pierwsze, przedsiębiorca będący właścicielem strony internetowej nie musi odprowadzać podatku VAT od kwoty otrzymanej od firmy Google. Dzieje się tak dlatego, że w tego rodzaju transakcjach VAT rozlicza nabywca, a nie sprzedawca. Na fakturze stosuje się „stawkę np”, czyli nie podlega opodatkowaniu (w Polsce). Jednocześnie, ten fakt nie przekreśla prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących koszty uzyskania przychodu.

Po drugie, fakt, że usługobiorca jest podmiotem zarejestrowanym w kraju należącym do Unii Europejskiej powoduje, że udostępnianie powierzchni reklamowej jest wewnątrzwspólnotowym świadczeniem usług. Zatem polski przedsiębiorca musi posiadać europejski numer VAT (zwany w Polsce NIP-UE). Jest to po prostu standardowy NIP poprzedzony oznaczeniem „PL”. Bez tego numeru firma nie ma możliwości świadczenia usług na rzecz podmiotów mających swoją siedzibę w innych krajach Unii. Nie może zatem rozliczać przychodów pochodzących z programu Google AdSense. Aby uzyskać NIP-UE wystarczy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć formularz VAT-R z odpowiednio wypełnioną częścią C.3. W momencie złożenia VAT-R przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT-UE – może się posługiwać numerem NIP-UE.

Co istotne, obowiązek zarejestrowania działalności jako podatnik VAT-UE dotyczy również tych firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT w Polsce. Rejestracja nie zmienia jednak statusu podatnika w kraju – zwolnienie z VAT nadal obowiązuje.

Jak dokumentować zyski z AdSense?

Firma, która jest czynnym polskim podatnikiem VAT po zakończeniu okresu rozliczeniowego Google AdSense powinna wystawić fakturę na rzecz Google. Ma na to czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce przekroczenie progu wypłaty środków. Firmy zwolnione z VAT mogą dokumentować taką transakcję wystawiając zarówno faktury, jak i rachunki. Dla firm zwolnionych istotne jest to, że sprzedaż usług wewnątrzwspólnotowych nie jest zaliczana do limitu dającego zwolnienie z VAT.

Standardowo, fakturę trzeba wystawić w dwóch egzemplarzach – jeden dla nabywcy, jeden dla sprzedawcy. W przypadku dokumentu dla Google nie ma potrzeby dostarczać faktury nabywcy (czyli Google). Trzeba ją jednak wystawić i posiadać we własnej dokumentacji. Faktura wystawiona przy tej okazji powinna zawierać m.in. następujące elementy:

 • numer NIP sprzedawcy usługi powinien zawierać przedrostek „PL”,
 • jako adres nabywcy należy wpisać:
 • Google Ireland LTD
 • Gordon House
Barrow Street 4,
 • Dublin, Ireland
 • NIP: IE6388047V
 • nazwa usługi to „Usługa reklamowa Google AdSense” lub „Dostarczenie przestrzeni reklamowej dla Google AdSense”,
 • jako kwotę brutto należy wpisać kwotę wynagrodzenia z programu Google AdSense,
 • dokument powinien zawierać symbol „NP” (nie podlega), co wynika z przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „odwrotne obciążenie”,
 • jako datę sprzedaży należy podać ostatni dzień miesiąca.


Jak widać, do kwoty przelewu od Google NIE dolicza się VAT. Jednak cała kwota przelewu od Google stanowi w takim przypadku przychód. Należy go ująć w przychodach firmy w okresie, który przypada na „datę sprzedaży” zaznaczoną na fakturze wystawionej w powyższym kroku.

Co istotne, obecnie nie trzeba dodatkowo przeliczać kwoty od Google na złotówki. Na początku 2013 r. Google zaoferował płatność w złotówkach. Dzięki temu nie tylko znika konieczność przeliczania kwoty na złotówki do celów podatkowych, ale także konieczność rozliczania różnic kursowych.

Składanie deklaracji podsumowujących VAT-UE

Jako że w związku z zarobkami z AdSense dochodzi do transakcji wewnątrzwspólnotowej, przedsiębiorca musi wykazać ją na deklaracji podsumowującej VAT-UE. Złożenie tego dokumentu nie rodzi jednak konieczności zapłaty żadnych dodatkowych podatków. Formularz VAT-UE składa się do 15 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie, o ile zamierza się go złożyć w formie papierowej. Oprócz tego, przedsiębiorcy wykazują zarobki z Google na standardowych deklaracjach VAT-7(K) jako „dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”, mimo że nie płacą VAT-u od tego rodzaju transakcji.


Sebastian Bobrowski
Dyrektor Finansowy inFakt

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nie ma już „kopii” faktur podatkowych – dotyczy VAT