Podatnik.info rozliczy PIT-11 za 2017 r. za Ciebie!...
Pixabay.com
Podatnik.info

Podatnik.info rozliczy PIT-11 za 2017 r. za Ciebie! Wystarczy, że przepiszesz dane otrzymane od pracodawcy bądź zleceniodawcy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Płatnicy mają czas do 28 lutego 2018 roku na dostarczenie podatnikom druku PIT-11 za 2017 rok. Jeżeli w ubiegłym roku ktoś był zatrudniony u kilku pracodawców, to od każdego z nich otrzyma odrębny formularz PIT-11. W takim przypadku nie powinien się martwić, ponieważ program PIT Pro 2017/2018 z którego w ciągu 7 ostatnich lat skorzystało 9 017 253 osób, również umożliwia zsumowanie danych z kilku deklaracji. Wystarczy, że użytkownik zaznaczy odpowiednie pola. Jak to zrobić? Odpowiedź udzieli nasz krótki poradnik!


1. Aby portal podatkowy Podatnik.info rozliczył PIT-11 za 2017 rok za Ciebie, musisz online skorzystać z programu PIT Pro 2017/2018, a następnie kliknąć w zakładkę „Rozlicz PIT za mnie” (zaznaczone kolorem czerwonym):

2. W kolejnym kroku musisz zaznaczyć sposób rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko), a także wybrać właściwy urząd skarbowy. Jeżeli chcesz złożyć korektę zeznania rocznego, również możesz zrobić to w tym etapie rozliczenia:

3. Następnie musisz zaznaczyć, ile druków PIT-11 za 2017 rok chcesz rozliczyć, a także czy w ubiegłym roku uzyskałeś przychody z innego tytułu. W tym kroku możesz również zaktualizować swoje dane w druku ZAP-3, aby urząd skarbowy przelał Ci nadpłatę podatku bezpośrednio na konto bankowe:

4. Potem jeżeli przysługują Ci ulgi lub darowizny za 2017 rok, w tym kroku musisz zaznaczyć które z nich chcesz odliczyć:

5. Później na ekranie Twojego komputera lub urządzenia mobilnego zostanie wyświetlony druk PIT-11. Wystarczy, że na tym etapie dokładnie - pole po polu - przepiszesz dane z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy bądź zleceniodawcy do formularza. Następnie aby kontynuować rozliczenie należy kliknąć „Dalej”:

6. Jeśli w 2017 roku zostały Ci zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne, ich wysokość musisz wykazać w polu zaznaczonym kolorem czerwonym. Jest to sytuacja bardzo rzadka, najczęściej wystarczy wpisać 0 („zero”):

7. Później należy wpisać swoje dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itd.):

8. Następnie na ekranie twojego komputera lub urządzenia mobilnego wyświetli się deklaracja PIT-37. Na tym etapie jeszcze raz możesz sprawdzić, czy wcześniej wpisałeś prawidłowe dane osobowe:

9. Na kolejnych widokach przedstawione sa wszystkie już uzupełnione strony deklaracji PIT-37. 

10. Na tym etapie rozliczenia podatnik dowie się, czy przysługuje mu nadpłata podatku, a także czy nie musi dopłacić fiskusowi podatku. 

11. Następnie należy wysłać PIT-37 za 2017 rok do urzędu skarbowego online, a w kolejnym kroku kliknąć „Dalej”:

12. Następnie w pole zaznaczone kolorem czerwonym należy wpisać kwotę przychodu za 2016 rok, jeśli jesteś naszym stałym użytkownikiem program sam podpowie, jaką wartość wpisać:

13. W ostatnim kroku system e-Deklaracje zweryfikuje prawidłowość wpisanych wcześniej danych. Jeżeli będzie ona pozytywna, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wówczas możesz mieć pewność, że PIT-37 za 2017 rok został wysłany do Ministerstwa Finansów prawidłowo!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-11 do 31 stycznia 2018 roku! Niektórzy pracodawcy muszę wcześniej przesłać druki