PIT-28 2019 – rozliczenie metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
PIT-28 2019 – rozliczenie metodą ryczałtu od...
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-28 2019 – rozliczenie metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podziel się tym artykułem:   

Deklaracja PIT-28 obowiązuje przedsiębiorców, rozliczających się z fiskusem metodą  ryczałtu. Zakłada ona wyliczenie należnych składek jedynie w oparciu o zadeklarowane przychody, pomijając koszty uzyskania dochodu. W jakich przypadkach rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorcy?

 

Ile wynoszą stawki ryczałtu?

W zależności od branży, w której działa przedsiębiorca, stawki ryczałtowe mogą się wahać od 2 do 20 procent. Do przychodów ewidencjonowanych w PIT-28 według poszczególnych stawek ryczałtowych, zaliczają się zarobki uzyskane poprzez prace w poszczególnych sektorach:

  • wykonywanie tzw. wolnych zawodów (20%)
  • praca i doradztwo informatyczne, pośrednictwo hurtowej sprzedaży, wynajem i dzierżawa pojazdów, turystyka, pomoc społeczna, bieżąca konserwacja budynków, świadczenie usług w ramach call center (17%)
  • umowy najmu, z której dochody przekraczają 100 000 zł rocznie (12,5%)
  • odpłatne zbycie nieruchomości bądź praw do nich (10%)
  • działalność usługowa, gastronomia (z uwzględnieniem sprzedaży napojów alkoholowych), kolportaż prasy (8,5%)
  • działalność wytwórcza, transport, roboty budowlane, prowizje uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych (5,5%)
  • gastronomia (z pominięciem sprzedaży napojów alkoholowych), handel (3%)
  • sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (2%)

  

Opłacalność rozliczenia ryczałtowego

Ze względu na fakt, iż rozliczenie PIT-28 jest decyzją opcjonalną, podatnik powinien dokonać wstępnych oszacowań.  W celu wybrania najkorzystniejszego wariantu rozliczenia z fiskusem, należy zastanowić się nad ponoszonymi kosztami uzyskania przychodu oraz w której stawce ryczałtowej mieści się zakres prowadzonej działalności.

  

Przykład 1.

Podatnik pracuje w branży informatycznej, od której stawka ryczałtowa wynosi 17%. W miesiącu, w którym jego uzyskany przychód netto wyniósł 5 000 zł, a koszty uzyskania przychodu wyniosły 30 zł, wyliczenia prezentują się w sposób następujący:

  

przy zasadach ogólnych – (5000 zł - 30 zł) * 18% = 894 zł 60 gr

przy opodatkowaniu liniowym – (5000 zł - 30 zł) * 19% = 944 zł 30 gr

przy ryczałcie – 5000 zł * 17% = 850 zł

  

Przykład 2.

W sytuacji, w której ten sam podatnik zadeklarował przychód netto w wysokości 6000 zł, lecz koszty ich uzyskania wzrosły do poziomu 3500 zł, opłacalność rozliczenia ryczałtowego prezentuje się zupełnie inaczej:

  

podatek wynikający z zasad ogólnych - (6000 zł - 3500 zł) * 18% = 450 zł

opodatkowanie liniowe – (5000 zł - 30 zł) * 19% = 944 zł 30 gr = 475 zł

ryczałt – 6000 zł * 17% = 1020 zł

  

Rozliczenie za pomocą PIT-28 jest najbardziej opłacalne w przypadku, w którym przychód wiąże się z niskimi kosztami uzyskania dochodu. Im większą część uzyskanego przychodu stanowią poniesione wydatki, tym mniej korzystne jest to rozwiązanie.

  

Podatnik, który zadeklarował chęć rozliczenia się z fiskusem przy pomocy deklaracji PIT-28, będzie mógł skorzystać z prostych rozwiązań, oferowanych przez program PIT, który umożliwi mu błyskawiczne wyliczenie powstałych należności oraz umożliwi bezpieczne wysłanie PIT-28 przez internet na komputery Ministerstwa Finansów.

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Podziel się tym artykułem: