Niższy podatek od sprzedaży nieruchomości. Uwzględnij...
rocket media
FreeImages
Podatnik.Info

Niższy podatek od sprzedaży nieruchomości. Uwzględnij koszty w PIT-39 za 2018 rok

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat rozliczenia sprzedaży nieruchomości w PIT-39 za 2018 rok.

  

Czym są koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości?

Koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości to udokumentowane i zwaloryzowane koszty jej nabycia lub wytworzenia. Dotyczy to też nakładów poczynionych w czasie jej posiadania, a które zwiększyły wartość nieruchomości. Chodzi tu m.in. o wydatki na materiały i usługi budowlane. Rozliczając podatek od sprzedaży nieruchomości w PIT-39 za 2018 rok, można dzięki nim sporo zaoszczędzić. Należy jednak pamiętać, że do kosztów nabycia nie zalicza się kosztów spłaty kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości.

  

Koszty uzyskania przychodu w PIT-39 za 2018 rok

Jakie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodu z nieruchomości? Mogą to być m.in.:

  • udokumentowane koszty wytworzenia,

  • potwierdzone koszty nabycia,

  • uzasadnione nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w trakcie jej posiadania,

  • zapłacony podatek od spadków i darowizn.

Według powyższych przepisów, do kosztów uzyskania przychodu należy nabycie nieruchomości (np. zakup gruntu) lub wybudowanie budynku mieszkalnego na zakupionej działce (jako koszt wytworzenia). Również wydatki na ulepszenia budynku, jak remonty, wymiany drzwi, okien czy usługi budowlane wpłyną na obniżenie podatku do zapłaty w PIT-39 za 2018 rok. Warto wiedzieć, że nakłady poniesione na publikację oferty sprzedaży lub koszty sądowe, też mogą być podstawą do zmniejszenia opodatkowania.

  

Termin zapłaty podatku w PIT-39 za 2018 rok

Dokonując zbycia nieruchomości, nie można zapomnieć o rozliczeniu całej transakcji z urzędem skarbowym. Dokonuje się tego przez PIT-39, do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku sprzedaży nieruchomości. W PIT-39 2019 należy wykazać:

  • dochody zwolnione z podatku PIT ze względu na ulgę mieszkaniową,

  • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz należny podatek PIT od dochodu.

W deklaracji wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania bez względu na to, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już dokonane, czy będą poniesione dopiero po jego złożeniu (tj. w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym sprzedano nieruchomość).

  

Pamiętaj o udokumentowaniu kosztów

W sytuacji, gdy zamierzasz odliczyć koszty uzyskania przychodu, musisz pamiętać o obowiązku udokumentowania poniesionych nakładów w sposób wiarygodny. Na przykład poprzez faktury VAT, rachunki czy akty notarialne. Jest to wymagane w celu obniżenia podatku w PIT-39 za 2018 rok, który należy zapłacić do urzędu skarbowego. Możesz to zrobić szybko i sprawnie przez program do wypełniania PIT online. Po wysłaniu zeznania otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru będące gwarancją dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego.

  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości w PIT-39 2019