Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Deklaracja PIT-39 i kwota zwolniona z podatku – o czym...
Rozlicz PIT-39 za 2018 w 2019 w 5 minut.
Podatnik.Info

Deklaracja PIT-39 i kwota zwolniona z podatku – o czym musisz wiedzieć?

Formularz PIT-39 służy do zadeklarowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w minionym roku podatkowym. Podatek od sprzedaży, wynoszący 19%, może jednak pozostać przy osobie sprzedającej – o ile zarobione pieniądze przeznaczy ona na własne cele mieszkaniowe. Na ich realizację ma dwa lata.

Deklaracja PIT-39 a własne cele mieszkaniowe

 Sprzedaż nieruchomości oraz praw z nią związanych wiąże się z uiszczeniem podatku wynoszącego 19%. Uzupełniając deklarację PIT-39, podatnik może jednak zaznaczyć, iż uzyskane dochody zostaną przeznaczone na realizację jego własnych celów mieszkaniowych. Należy jednakże podkreślić, że na ich realizację ma dwa lata od zadeklarowania takiego wniosku.

  

Jeśli podatnik zdecyduje się na taki krok, będzie musiał wykonać kilka niezbędnych działań. W formularzu PIT-39 powinna zostać zadeklarowana kwota, którą podatnik chce i będzie w stanie przeznaczyć na wybrany cel mieszkaniowy. Będzie również zobowiązany wyliczyć maksymalną kwotę, która w jego przypadku jest zwolniona z opodatkowania – limit, możliwy do wskazania w formularzu PIT-39, dotyczący realizacji celu mieszkaniowego.

  

Do celów mieszkaniowych zalicza się m. in.:

  • wydatki na nabycie budynku mieszkalnego (całości, jego części lub udziału), lokalu mieszkalnego, gruntu bądź prawa użytkowania wieczystego gruntu,
  • wydatki na nabycie  własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • gruntu pod budowę budynku mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu (również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego),
  • wydatki budowlane, związane z  budową, rozbudową, nadbudową, przebudową lub remontem własnego budynku bądź lokalu mieszkalnego
    wydatki przeznaczone na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację swojego budynku bądź pomieszczenia niemieszkalnego do celów mieszkalnych,
  • wydatki kredytowe związane ze spłatą kredytu (wraz z naliczonymi odsetkami), który zaciągnął podatnik na cele mieszkaniowe.

  

Zwolnienie z podatku PIT-39

Dochody związane z odpłatnym zbyciem nieruchomości mogą być zwolnione z opodatkowania PIT-39. Warunek? Jest to możliwe, jeśli nie później niż w ciągu dwóch lat od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, przychód osiągnięty dzięki niej zostanie wydany na własne cele mieszkaniowe. Wszystkie poniesione na te cele wydatki są uwzględnione w wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o ile są udokumentowane w odpowiedni sposób, tj. rachunkami imiennymi.

Kwotę zwolnioną od podatku oblicza się na podstawie wzoru a * b / c, w którym:

a = dochód ze sprzedaży nieruchomości

b = zadeklarowane wydatki na cele mieszkaniowe

c = przychód ze sprzedaży nieruchomości

  

Przykład1:
Dzięki sprzedaży nieruchomości, podatnik uzyskał przychód w wysokości 300 000 zł, a poniesione przez niego koszty nabycia wyniosły go 230 000 zł. W swojej deklaracji zaznaczył, iż planuje wydać na cele mieszkaniowe 40 000 zł.

70 000 zł x 40 000 zł / 300 000 zł = 9 333 zł 33 gr

W powyższym przykładzie kwota zwolniona od podatku będzie wynosić 9 333 zł 33 gr.

  

Podatku można również uniknąć w przypadku, w którym podatnik otrzymał nieruchomość bez ponoszenia kosztów jej nabycia (np. w drodze spadku po rodzicach, kiedy podatek od nieruchomości nie występuje) oraz nakładu na nieruchomość.

  

Przykład2:

Podatnik odziedziczył po rodzicach nieruchomość, którą sprzedał za 250 000 zł (ze względu na zerowe koszty nabycia nie trzeba było płacić podatku). Po sprzedaży nieruchomości podatnik deklaruje w formularzu przeznaczenie na cele mieszkaniowe 330 000 zł. Suma przychodu i związanego z nim podatku, wynosząca 297 500 zł, okazuje się mniejsza od zadeklarowanej kwoty celów mieszkaniowych, co sprawia iż nie zapłaci on podatku związanego z PIT-39.

  

W poprawnym rozliczeniu podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości oraz wyliczenia ulgi z tytułu celów mieszkaniowych pomoże -> Program PIT. Obliczy on powstałe w wyniku sprzedaży zobowiązanie oraz prześle uzupełnioną deklarację bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.

 

 Autor artykułu: Specjalista ds. księgowo-finansowych Beata Michoń

Loading Comments