Interpretacja przepisów dotyczących 12% stawki PIT
podatnik.info
Interpretacja przepisów
podatnik.info

Interpretacja przepisów dotyczących 12% stawki PIT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany z czerwca 2022

13 czerwca 2022 roku prezydent podpisał ustawę dotyczącą nowych zmian sytuacji podatkowej, rozliczania PIT i zasad wyliczania zaliczek.

Od 1 lipca 2022 r., w celu wynagrodzenia likwidacji ulgi dla klasy średniej, rząd obniżył stawki podatku PIT w I progu podatkowym z 17% do 12%. Najwięcej zyskają osoby pracujące na pełen etat, posiadacze umów cywilnoprawnych i emeryci. W efekcie zmiany pracownicy mogą spodziewać się wyższych przychodów. Zostanie zwiększona także rola płatnika w procesie składania PIT-2. Nowy Ład w zamyśle miał zmniejszyć nierówności społeczne i wpłynąć korzystnie na warunki życia wszystkich obywateli. Niestety w rzeczywistości przedstawione założenia okazały się być niezupełnie realne, co zaskutkowało reformami i stworzeniem nowej wersji projektu, czyli tak zwanego Polskiego Ładu 2.0.

Dla kogo PIT 12%?

Według Ministerstwa Finansów, zmiany, głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych, będą dotyczyły około 13 milionów płatników. Korzyści, pod postacią wyższych pensji i uproszczenia procedur związanych z podatkami, obejmą zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, emerytów i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

Co więcej, niższa stawka będzie miała zastosowanie u osób fizycznych, których poziom dochodu osiągniętego w danym roku będzie wyższy niż 30 tys. złotych, ale nie będzie przekraczał 120 tys. złotych. Płatnicy otrzymujący pensję poniżej przedstawionych zarobków będą całkowicie zwolnieni z obowiązku płacenia podatku. Powyżej kwoty 120 tys. próg podatkowy będzie wynosił 32%. W internecie dostępne są szczegółowe kalkulatory umożliwiające obliczenie całkowitych różnic, które wprowadził Polski Ład za sprawą zmiany ustawy. Transformacja w systemie podatkowym ma na celu zredukowanie chaosu powstałego, między innymi w księgowych działach firm za sprawą pierwszej wersji, programu wprowadzonego na początku tego roku.

 

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

Nowa wysokość podatku będzie dotyczyła wypłat uzyskanych za pracę wykonywaną już na przestrzeni czerwca 2022 r. Oznacza to, że pensja otrzymana po 1 lipca 2022 r. powinna być już opodatkowana stawką 12 proc., a nie tak jak do tej pory w wysokości 17 proc. Kluczowym aspektem, w przypadku określenia kiedy dokładnie zyskamy zmienioną pensję, jest termin przelania środków lub przekazania gotówki bezpośrednio w ręce osoby zatrudnionej.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Za sprawą Polskiego Ładu 1 stycznia 2022 roku weszły w życie ulgi dla klasy średniej. Potrafiły one jednak sprawiać wiele problemów, szczególnie przy procesie wyliczania, lub przy decyzji o ich stosowaniu. Zmiany podatkowe wiążą się z likwidacją wcześniej obowiązujących ulg. Swoją decyzję Ministerstwo finansów uzasadnia skomplikowanym algorytmem i zakresem podmiotowym.

Kwota wolna dla podatników — PIT-2

Projekt zakłada uproszczenie rozliczenia kwoty wolnej od podatku dla pracowników kilku różnych placówek. Dzięki temu osoby pracujące na wielu etatach będą w stanie odczuć wzrost przychodów osiągniętych już od 1 lipca 2022 r.

W świetle nowych przepisów i ustawy o podatku dochodowym razem ze zmianami dotyczącymi kwoty wolnej od podatku VAT zmianie  uległa też kwota zmniejszająca podatek, czyli wysokość podatku obliczona od kwoty wolnej.

Od stycznia 2022 r. kwota zmniejszająca podatek jest stała, niezależnie czy dotyczy zaliczki na podatek dochodowy, czy też rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36.

 

Zmiany podatkowe dotyczące emerytury i renty

Od lipca wypłata emerytury i renty będzie obniżona o wysokość zaliczki na PIT według stawki 12 proc., uwzględniając 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Na zmianach może zyskać około 3,1 mln emerytów i rencistów. Należy również pamiętać o tym, że zaliczka na podatek w dalszym ciągu nie będzie odprowadzana od świadczeń nieprzekraczających kwoty w wysokości 2500 złotych brutto.

Zmiany dotyczące zaliczek na podatek dochodowy

Uzasadnienie ustawy nowelizującej Polski Ład, ogłoszonej 17 czerwca 2022 roku, nawiązuje do obowiązku podwójnego naliczania zaliczek na PIT. Do tej pory Ministerstwo Finansów jednak nie ustosunkowuje się do tego aspektu rozliczania zaliczek.

Polski Ład od stycznia 2022 r. nie wprowadził żadnych zmian w wysokości stawek podatku w danym progu podatkowym i dalej wynoszą one 17 proc. i 32 proc. w zaliczkach w pierwszym przedziale 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. modyfikacji uległa kwota graniczna progów podatkowych. Natomiast wyliczenia zaliczki na podatek za czerwiec lub II kwartał 2022 roku stawki podatku w I progu podatkowym wynoszą 12% i 32%.

PIT-2 u kilku różnych pracodawców

Wejście w życie Polskiego Ładu przypomniało wielu podatnikom o konieczności wypełniania formularza PIT-2. Składany jest on w celu zlecenia płatnikowi uwzględnienia kwoty wolnej od podatku podczas obliczania zaliczki na podatek przy każdej wypłacie. Dzięki temu pracownik (podatnik) otrzymuje zwolnioną z podatku część pensji w kwocie netto i nie ma potrzeby, aby czekał z tym procesem, aż do czasu uzupełniania zeznania podatkowego.

Jak dotąd PIT-2 podatnik mógł złożyć tylko u jednego pracodawcy. Zmiany w Polskim Ładzie pozwalają obecnie na złożenie tego formularza u nawet 3 płatników, czyli pracodawców, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zleceniodawców. Oznacza to, że osoby pracujące na wiele etatów zyskują wyższe wynagrodzenie netto. Przy kilku umowach o pracę kwota zmniejszająca podatek zostanie podzielona pomiędzy poszczególnymi kontraktami. Dzięki tej zmianie w systemie rozwiązano problemy podatników wynikające także z posiadania kilku różnych rodzajów źródeł dochodu w tym samym czasie np. umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, albo renty.

Kolejne etapy zmian

8 lipca 2022 roku rozpocznie się druga faza planu, kiedy to dodana zostanie funkcjonalność, umożliwiająca wyliczenie dokładnych wynagrodzeń natto w przypadku kiedy równocześnie płatnik będzie posiadał różne rodzaje umów. Kolejna, trzecia faza, została zaplanowana na 15 lipca. Kalkulator będzie wtedy miał możliwość wyliczenia wysokość emerytur oraz rent netto, a także pensji w przypadkach kiedy, będą ze sobą współegzystowały różne formy zdobywania wynagrodzeń. Czwarta faza, mająca się rozpocząć 22 lipca, umożliwi wspólne rozliczenie roczne z partnerem. W ostatniej fazie, czyli piątej, kalkulator zostanie narzędziem mającym za zadanie ułatwić i usprawnić obliczanie zarobków dla przedsiębiorców. Tę fazę zaplanowano na 5 sierpnia bieżącego roku.

Każda sytuacja jest odmienna i należy ją jednak analizować indywidualnie. Dlatego resort do spraw finansów informuje, że kalkulatory mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie powinny one stanowić jedynego narzędzia do wyliczania faktycznych wynagrodzeń dla pracowników.

Niestety na ten moment kalkulator wynagrodzeń nie będzie uwzględniał: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, wynagrodzeń mundurowych, kosztów autorskich uzyskanych od tylko części przychodu z umowy o pracę i innych ulg niż te wymienione powyżej.

Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

Poniżej znajduje się lista ujmująca w skrócie najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizacje przepisów Polskiego Ładu, zapowiedziana 17 czerwca 2022.

 • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

 • Możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne przez przedsiębiorców, czyli inaczej odliczania składki zdrowotnej. Osoby rozliczające się za pomocą podatku liniowego, będą mogły zaliczyć kwotę zapłaconej składki do całościowych opłat za prowadzenie działalności gospodarczej. W ten sposób podstawa opodatkowania będzie niższa o wysokość opłaconej składki. Należy pamiętać jednak, że ta kwota nie powinna przekroczyć 8700 złotych w skali roku.

 • Od stycznia 2023 r. wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

 • Nowa wysokość kwoty wolnej 30 tys. złotych.

 • W przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczka na podatek nie spowoduje konieczności poniesienia odpowiedzialności przez pracodawcę. Do nieprawidłowego rozliczenia zaliczek może dojść w sytuacji, w której pracownik złoży oświadczenia u dwóch różnych pracodawców i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku.

 • Od 1 stycznia 2023 r. możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach przy między innymi umowie zlecenie.

 • Wspólne rozliczenie z dzieckiem i kwota wolna w wysokości 1,5 dla samotnych rodziców.
  Nie trzeba zgłaszać wyboru formy rozliczenia na skali podatkowej do urzędu skarbowego. Dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych. Dodatkowo ulgi podatkowe będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom prawnym.

Podsumowanie zmian w podatku dochodowym

Już od początku lipca 2022 roku wypłaty Polaków będą obliczane na podstawie nowych ustaleń, które wprowadza Polski Ład 2.0, czyli ulepszona wersja reform funkcjonujących od stycznia 2022 roku. Teoretycznie najwięcej powinni uzyskać pracownicy, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. Dodatkowo rekompensatę otrzymają podatnicy, którzy otrzymują powyżej 12 000 złotych.

W 2022 roku płatnicy na skali podatkowej będą stosować dwa różne rodzaje zobowiązań w I progu w stosunku do liczonych przez siebie zaliczek na podatek. Od stycznia do maja lub za I kwartał 2022 roku obowiązuje stawka 17%. Natomiast w zaliczkach od czerwca lub od II kwartału 2022 roku wchodzi w życie stawka 12% w I progu podatkowym.

Zmiany w systemie podatkowym są spowodowane znaczną ilością negatywnych komentarzy i emocji towarzyszących zmianom  zapowiedzianym w 2021 r. przez Polski Ład.

Nowa skala podatkowa obejmie także zarobki otrzymane od 1 stycznia do 30 czerwca. Ewentualną korzyść za pierwszą połowę roku 2022 zobaczymy niestety dopiero za rok, czyli w 2023, kiedy rozliczymy własne zeznania podatkowe.

Jeśli nadal potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących zmian w Polskim Ładzie 2.0, przeczytaj nasz artykuł: NOWY ŁAD — ZMIANY OD 1 LIPCA.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zasady opodatkowania umów spółek kapitałowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych