Dla kogo jest PIT-2, PIT-3 i kiedy należy złożyć...
PIT 2
Podatnik.info

Dla kogo jest PIT-2, PIT-3 i kiedy należy złożyć odpowiednią deklarację?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-2 – Polski Ład

Wprowadzenie Polskiego Ładu wiążę się z wieloma zmianami, również z tymi zawartymi w ustawie podatkowej. Kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, a wraz z nią wzrosła również kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Przed wprowadzeniem „Polskiego Ładu” było to niecałe 44 zł miesięcznie, w 2022 roku, dla porównania, kwota ta wynosi 425 zł miesięcznie.

Nowe zasady zaczęły obowiązywać również w rozliczeniu składki zdrowotnej. Zniesiono możliwość odliczania składki od podatku, na skutek tego zwiększyła się miesięczna zaliczka na podatek dochodowy.  W konsekwencji tego pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może dostać niższe wynagrodzenie. PIT-2 jest deklaracją, która ma za zadanie zapobiec pomniejszeniu pensji pracownika.

PIT-2 - czym jest?

Formularz PIT-2 jest pisemnym oświadczeniem pracownika, na mocy którego pracodawca zostaje upoważniony do obniżenia  zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Wówczas pracodawca może zmniejszyć je o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 425 zł/ miesięcznie.  Należy jednak pamiętać, że deklaracja jest skierowana do osób zatrudnionych na umowę o pracę, jednak istnieją pewne wyjątki, które zostaną omówione w kolejnym punkcie artykułu.

Warto pamiętać, że jeśli pracownik nie złoży PIT-2, ulga nie przepadnie. Istnieje możliwość rozliczenia jej w zeznaniu rocznym. Dla przykładu zeznanie roczne składane za 2022 rok zostanie pomniejszone o zaliczki na podatek w kwocie 5,1 tys. zł w kolejnym roku.

PIT-2 — jak wypełnić oświadczenie pracownika?

W formularzu PIT-2 należy podać swoje dane, takie jak: pesel lub NIP, imię i nazwisko podatnika, datę urodzenia, pełną nazwę zakładu pracy, datę wypełnienia dokumentu oraz podpis.

PIT-2 dla osób do 26. roku życia?

Osoby, które nie ukończyły 26 r.ż. nie mają w obowiązku złożenia dokumentu, jakim jest PIT-2. Nie muszą one odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym nie ma potrzeby składania powyższego oświadczenia. W przypadku osób do 26 roku życia warto zapoznać się ulgą podatkową zerowy PIT dla młodych, dzięki której młodzi ludzie są zwolnieni z płacenia podatku. 

 

Kto powinien złożyć PIT-2, a kto nie?

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w dokumencie PIT-2 oświadcza, że:

  • nie pobiera emerytury lub renty,

  • nie otrzymuje świadczeń z Funduszy Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

oraz nie osiąga dochodów z:

Ponadto, formularz PIT-2 nie jest dla osób, które są zatrudnione na umowie zlecenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zleceniodawcy nie mogą pomniejszyć ich zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Należy pamiętać, że pracownik, który zawarł więcej niż jedną umowę o pracę, PIT-2 może złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Do kiedy należy złożyć PIT-2?

Pomniejszenie przez pracodawcę zaliczki na podatek o wyżej wspomnianą kwotę będzie możliwe, jeśli pracownik złoży PIT-2, w przypadku:

a)    nowo zatrudnionych pracowników należy to zrobić przed otrzymaniem pierwszej wypłaty (pierwszy przelew w nowym roku podatkowym),

b)    pozostałych pracowników zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT.

Bardzo ważne jest dotrzymanie terminu złożenia tego dokumentu, gdyż będzie to mieć skutek na cały rok. W przypadku gdy pracownik nie złoży PIT-2 lub złoży go po czasie będzie musiał liczyć się z tym, że pracodawca nie będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową. Jeśli pracownik nie zmienił zakładu pracy, raz złożone oświadczenie obowiązuje nie tylko w tym roku, kiedy zostało ono złożone, a także w kolejnych latach. Tym samym należy pamiętać, że w przypadku zmiany stanu faktycznego, w obowiązku pracownika jest poinformowanie o tym pracodawcy. Pracownik ma również prawo do wycofania złożonego wniosku PIT-2 w dowolnym momencie w ciągu roku.

 

Formularz PIT-3

Formularz PIT-3 jest pisemnym oświadczeniem, przeznaczonym dla osób, które otrzymują zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie należy złożyć organowi rentownemu przed pierwszą wypłatą, z dołączeniem wymaganej dokumentacji uzasadniającej wypłatę zasiłków. Zadaniem organu rentownego jest obliczenie zaliczki na podatek i pomniejszenie jej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Jak wypełnić PIT-3?

W PIT-3, podobnie jak w formularzu PIT-2 należy podać swoje dane, takie jak: pesel lub NIP, imię i nazwisko podatnika, datę urodzenia, pełną nazwę zakładu pracy, pełną nazwę organu rentownego, datę wypełnienia dokumentu oraz podpis.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wsparcie Ukrainy a ulga od darowizn