Polski Ład - Wszystko co musisz wiedzieć
Redakcja
https://www.gov.pl/
podatnik.info

Polski Ład - Wszystko co musisz wiedzieć

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zdecydowanie ta reforma podatkowa jest warta odnotowania i opisania. U nas znajdziesz listę najważniejszych zmian, które niesie Polski Ład i krótką interpretację.

Czym jest Polski Ład?

W Polskim Ładzie, zwanym też Nowym ładem znajduje się pakiet zmian podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Dotyczą wysokości i sposobu odprowadzania podatku, a także szeregu ulg podatkowych. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany mają na celu bardziej "sprawiedliwe" obciążeń podatkowych na poszczególne grupy społeczne. Zmian jest wiele, nie zawsze są przemyślane a niektóre komplikują dotychczasowy stan prawny. Co konkretnie się zmieniło? Nowa kwota wolna od podatku, nowe progi podatkowe dla rozliczających się na zasadach ogólnych, nowa składka zdrowotna i zasady jej obliczania to tylko niektóre z nowości, jakie niesie Polski Ład. Oto lista najważniejszych zmian.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od 2022 r. zwiększona zostaje kwota wolna od podatku. Z dotychczasowych 8000 zł brutto rocznie na 30 000 zł brutto rocznie. Tym samym większa liczba Polaków będzie miała wyższe wynagrodzenie netto - płace czy emerytury. Zwiększenie kwoty wolnej wpływa bezpośrednio na podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek, a pracownicy etatowi zatrudnieni na pensji minimalnej praktycznie będą zwolnieni z podatku dochodowego. Kwota wolna nie dotyczy jednak wszystkich - nie uwzględnią jej w swoich rozliczeniach chociażby przedsiębiorcy płacący podatek liniowy.

Zmiana progów podatkowych od 2022

Od 2022 r. zmianie uległa też zmianie skala podatkowa, a ściślej wysokość progów podatkowych, w przypadku podatku PIT od pracowników i innych podmiotów opodatkowanych na zasadach skali podatkowej. Oznacza to, że należy zapłacić podatek:

  • 19 % od dochodów od dochodów do 120 000 zł brutto, z uwzlędnieniem kwoty wolnej od podatku 30 000 zł rocznie,
  • 32 % od dochodów powyżej 120 000 zł brutto, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku i 4 % daniny solidarnościowej od nadwyżki dochodów powyżej 1 000 000 zł rocznie.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej

W roku 2022 wzrasta też kwota wynosząca wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. z 2800 zł brutto wzrasta ona na 3010 zł brutto. Tym samym wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia godzinnego. Z 18,30 zł na 19,70 zł. Dotyczy to głównie pracowników etatowych i zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Jest to też większe obciążenie dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Zlikwidowanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Od 1 stycznia 2022 roku nie można już odliczyć składki zdrowotnej od podatku. To rozwiązanie systemowe i dotyczy wszystkich podatników, których obowiązuje opłacanie składki zdrowotnej, w tym przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców oraz emerytów. Nowa składka zdrowotna to także problem dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Zmiana obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Składka zdrowotna jest teraz obliczana od dochodu wobec przedsiębiorców, którzy rozliczają się na skali podatkowej lub płacą podatek liniowy. To oznacza znaczące podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Wysokość składki zdrowotnej, a także innych na ubezpieczenia społeczne, obliczać trzeba będzie co miesiąc i odpowiednio to raportować.

Składka zdrowotna także od wynagrodzeń członków zarządu

Dotąd składki zdrowotnej nie musiały płacić osoby, które pobierały wynagrodzenie z racji pełnienia funkcji na mocy aktu powołania. Od 2022 także i ich wynagrodzenia będą objęte obowiązkiem zapłacenia składki zdrowotnej.

Ulga dla klasy średniej - antidotum na składkę zdrowotną

O ile składki zdrowotnej nie można już odliczyć od podatku, o tyle ustawodawca przewidział na to pewną rekompensatę dla klasy średniej. Ulga ta to forma obniżenia podatku dla osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy rozliczają się na skali podatkowej lub ryczałcie od dochodow ewidencjonowanych. Z ulgi będą mogli skorzystać pracownicy lub przedsiębiorcy zarabiający przedziale 68 412 zł brutto a 133 692 zł brutto.

Dla niektórych przedsiębiorców - obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wedle nowych przepisów, przedsiębiorcy niektórych branż mogą płacić niższy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tyczy się to osób wykonujących określone zawody medyczne (14%) oraz części przychodów pochodzących z wykonywania pracy w sektorze IT (12%).

Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie prawidłowej wysokości przychodów z pracy - dodatkowe obciążenie

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników "na czarno" lub w sposób nieprawidłowy wykazuje wysokość przychodów ze stosunku pracy, możliwe jest od teraz przypisanie mu przychodów uzyskanych w związku z działaniem nielegalnym. Na takiego pracodawcę spada pełna odpowiedzialność za opłacenie podatków i składek ZUS, nie zaś na pracownika.

Prywatne użytkowanie samochodu służbowego - zmiana opodatkowania

Samochody elektryczne lub spalinowe o mocy silnika do 60 kW prowadzą do rozpoznania przychodu w wysokości 250 zł na miesiąc. W przypadku pojazdów pozostałych - przychód miesięczny wynosi 400 zł.

Dla najmu indywidualnego tylko ryczałt

Od teraz nie można już jako wybranej formy opodatkowania stosować skali podatkowej (czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych) w przypadku najmu indywidualnego, o ile przychody uzyskiwane w ten sposób nie pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej. Najem indywidualny jest opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynosi odpowiednio:

  • 8,5 % w przypadku przychodów poniżej 100 000 zł rocznie,
  • 12,5 % od nadwyżki ponad 100 000 zł rocznie.

W ten sposób podatek od wynajmu indywidualnego trzeba podatek zapłacić bezwzględnie, znika możliwość amortyzacji i odliczenia kosztów uzyskania przychodów, które były możliwe przy stosowaniu skali podatkowej.

Ulga na powrót

W ramach Polskiego Ładu przewidziane jest też rozwiązanie dla osób, które po latach posiadania zagranicznej rezydencji podatkowej postanowią wrócić do kraju i tutaj płacić podatki. Jeśli obywatel polski zechce ponownie stać się polskim rezydentem podatkowym, przez kolejne 4 lata zwolniony zostaje z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł brutto rocznie. Zwolnienie obejmuje głównie przychody pochodzące z zatrudnienia etatowego, umowy zlecenia czy działalności gospodarczej o określonej formie opodatkowania. Podatnik taki może wybrać rok rozpoczęcia działania ulgi jako rok bazowy, lecz ulga działać może wyłącznie od 2022 roku. Z ulgą na powrót wiąże się też inna zmiana podatkowa.

Od przychodów na ponadprzeciętnym poziomie - ryczałt

W przypadku podatnika, który w ramach ulgi na powrót, nawet pomimo zmiany rezydencji podatkowej na polską nadal uzyskuje jakieś przychody zza granicy - głownie z krajów UE czy EWG, może rozliczać te przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ważnym aspektem tej regulacji jest znaczna wysokość tych przychodów.

JPK-PKPiR, JPK-EW, WNiP i ewidencja środków trwałych obowiązkowe od 2023

W ramach Polskiego Ładu od 2023 roku wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego. Dotyczy on:

  • KPiR - przy opodatkowaniu na skali podatkowej i podatku liniowym,
  • ewidencji przychodów - przy podatku ryczałtowym.

Zestawienie musi być przekazywane do urzędu skarbowego w cyklu comiesięcznym. Przedtem podatnicy byli zobowiązani do składania JPK-PKPiR albo JPK-EWP tylko w sytuacji, gdy organ podatkowy tego wyraźnie żądał.

Wiążąca Informacja Skarbowa - zmiany

Polski Ład to także zmiana w kwestii wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Na mocy nowych przepisów WIS nie może zostać wydany, gdy zakres przedmiotowy wniosku stanowi przedmiot porozumienia inwestycyjnego.

Korekta JPK-V7 - zmiany

Od teraz przedsiębiorcy, którzy wysyłają korektę JPK-V7 w części ewidencyjnej, nie muszą już składać czynnego żalu. W ten sposób podatnicy mają nieco prostsze życie, gdyż nie muszą wysyłać korekt JPK-V7 z powodów pokroju niezastosowania kodu GTU. Nie wpływa to w żaden sposób na wysokość podatku VAT, która musi być uiszczona. Za to sporo uławia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zmiana w VAT w przypadku usług finansowych

Usługi finansowe, które dotąd zwolnione były z VAT mogą teraz w dobrowolny sposób być zgłoszone do opodatkowania. Tego typu transakcje są bardziej korzystne dla nabywców niż było to niedawno. Oprócz tego, dobrowolne opodatkowanie VAT - em usług finansowych jest podstawą do odliczenia podatku VAT z faktu zakupu. W ten sposób zyska optymalizacja podatkowa poszczególnych przedsiębiorców.

Nowe narzędzie do kontroli podatków - nabycie

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na rzecz osoby fizycznej, która nie prowadzi działności gospodarczej a jednocześnie odbija transakcje w kasie fiskalnej, może zostać skontrolowany. Urząd Skarbowy może sprawdzić, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązku wydawania paragonów.

Niektóre płatności są obowiązkowo bezgotówkowe

Od 2023 poszerzony zostanie limit płatności bezgotówkowej. Dotąd dotyczył on wyłącznie wymiany handlowej wyłącznie przedsiębiorcami, lecz teraz dotyczyć będzie także zwykłych konsumentów. Od lipca 2022 przedsiębiorcy nie tylko będą musieli posiadać terminal płatniczy, ale będzie też on powiązany z kasą fiskalną online. W ten sposób swobodnie odbywać się będą transakcje B2B i B2C.

Zmniejszony limit transakcji bezgotówkowych między przedsiębiorcami

Od 2023 zmniejszony zostanie limit tranksacji bezgorówkowych. Tyczy się to transakcji między przedsiębiorcami. Spada on z 13 000 zł do 8000 zł.

Sprzedaż wykupionych samochodów z leasingu na cele prywatne - zmiany

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zakup samochodu z leasingu operacyjnego będzie mógł skorzystać ze zwolenienia z podatku dochodowego, jeśli zdecyduje się ten pojazd sprzedać. Ważne, aby pojazd został nabyty do 2021 roku. Oprócz tego przedsiębiorca musi odczekać minimum 6 miesiecy. Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży auta nadal będzie funkcjonowała, jeśli podatnik zakupi pojazd po 31 grudnia 2021 roku, lecz wtedy odczekać na ulgę musi on przynajmniej 6 miesięcy.

Wycena wnoszonego prywatnego majątku do firmy - zmiany

Od teraz przedmioty wnoszone do firmy muszą być wyceniane wedle ich aktualnej wartości na rynku. Bez znaczenia czy istnieje faktura zakupu lub posiadania. Do końca 2021 roku prywatny majątek mógł być wyceniany przez podatnika na podstawie dokumentu zakupu. Mógł także ujmować zakup w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych jako większą wartość. Niezależnie od ceny zakupu, od teraz wycena powinna odbywać się w oparciu o cenę rynkową.

Karta podatkowa do likwidacji

Karta podatkowa była dotąd jedną z popularniejszych form rozliczania się z fiskusem. Od 2022 będzie ona dostępna wyłącznie dla tych, którzy rozliczali się na niej do 2021 roku. Przynajmniej przez 2022 rok, o ile nie tak długo, jak zdecydują się z niej nie zrezygnować. Nowe podmioty nie mogą z niej skorzystać.

Ulga 4+ i zmiany w rozliczeniu rozcznym małżonków

W 2022 zaszły zmiany wspólnego rozliczania się małżonków. Co ważne, dotyczą one już rozliczeń za 2021 rok. Jeśli istnieje wspólność majątkowa, takiego rozliczenia można dokonać już w roku zawarcia związku małżeńskiego. Oprócz tego wprowadzona została ulga tzw. 4+. Skorzystać można z niej już w 2022 r, o ile nie przekroczony został limit przychodów 85 528 zł brutto.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci lepiej odnaleźć się w Polskim Ładzie i lepiej przybliżył jego zmiany, które tak jak pisaliśmy są nie zawsze korzystne i nie zawsze proste. Jeśli masz więcej pytań, chcesz jeszcze bardziej zgłębić temat, to zachęcamy Cię do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie na temat Polskiego Ładu.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?