Ulgi podatkowe w Polskim Ładzie
Redakcja
https://www.podatki.gov.pl/
podatnik.info

Ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oprócz tego Nowy Ład wprowadza też nowe ulgi podatkowe, które mają zastosowanie wobec zwykłych podatników.

Nowe ulgi w Polskim Ładzie

Obok zmian podatkowych, tj. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zmiana progów podatkowych czy zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej, Polski Ład przewiduje szereg ulg podatkowych, które skierowane są do rozmaitych grup społecznych. W zamierzeniu ustawodawców służą one do bardziej sprawiedliwego obciążenia podatkowego. Na ile to prawda, oceni praktyka. Niemniej, publikujemy listę najważniejszy ulg podatkowych, które przyniósł Polski Ład a także tych, które dotąd funkcjonowały.

Podwyższona kwota wolna od podatku dochodowego

Od 2022 roku podwyższona została kwota wolna od podatku (przy podatku dochodowym od osób fizycznych). Zmiana jest spora, gdyż kwota wzrasta z 8000 zł do 30 000 zł. Oznacza to, że spora liczba podatników zapłaci mniej a w przypadku podatnika zatrudnionego na wynagrodzeniu minimalnym - nie zapłacą podatku w ogóle. Kwota wolna od podatku dotyczy głównie etatowców i przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej i ryczałcie. Nie ma zastosowania np. wobec przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Podwyższone wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa

Zarówno nowa kwota wolna od podatku jak i wyższe wynagrodzenie minimalne są jakąś formą obniżenia zobowiązań podatkowych, zwłaszcza dla podatników najmniej zarabiających. Płaca minimalna w 2022 wrosła z 2800 zł brutto na 3010 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa z kolei z 18,30 zł na 19,70 zł brutto.

Koszty uzyskania przychodów w 2022

Klasa średnia, rozumiana wedle kryteriów dalej opisanych, dotknięta została przez zmienione zasady ustalania zobowiązań podatkowych. Limit kosztów autorskich zmienia się na 50 %. Może być on też zastosowany do aż dwukrotności dotychczasowej kwoty stosowania ulgi. Ci zaś podatnicy, którzy uprawiają zawody społeczne i obywatelskie, nadal mogą odliczać 20 % kosztów uzyskania przychodu.

Ulga dla klasy średniej

To preferencyjna ulga, która ma na celu zrekompensowanie niemożność odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wszystko w tym celu, aby ta zmiana nie była dotkliwa dla tych podatników, którzy osiągają dochód w przedziale 68 412 zł brutto rocznie a 133 692 zł brutto rocznie. Preferencja podatkowa dotyczy głównie podatników zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego (etat, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub przedsiębiorców, którzy rozliczają się na skali podatkowej. Wysokość ulgi dla klasy średniej wyliczana jest według wzoru.

Ulga na powrót

Ulga na powrót przeznaczona jest dla tych polskich podatników, którzy zdecydują się na powrót do kraju i zmiany rezydencji podatkowej na polską. O ile spełniają stawiane przed nimi wymogi, przez kolejne 4 lata (najwcześniej od 2022) zwolnieni są z płacenia podatku dochodowego do pułapu 85 528 zł brutto rocznie. Chodzi o przychody uzyskane głównie w wyniku stosunku pracy lub działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub w ramach ryczałtu.

Ulga prorodzinna - zmiany

W Polskim Ładzie istnieje rozwiązanie braku porozumienia pomiędzy rodzicami czy opiekunami prawnymi, którzy nie potrafią się porozumieć w kwestii rozliczenia ulgi na dziecko. Ulga ta mówi o podziale przysługującej obu rodzicom kwoty odliczenia podatku. Wedle Nowego Ładu rodzice, opiekunowie prawni lub podobni korzystają z ulgi prorodzinnej w sposób równy - przysługuje ona im w dwóch równych częściach. W innych przypadkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wobec samotnych rodziców ustawodawca zastosował inną ulgę.

Ulga dla samotnie wychowujących dziecko

Dotąd osoby samotnie wychowujące dziecko mogły odliczyć od podatku 1500 zł. Nowe zasady niekoniecznie są już tak korzystne. Wprowadzona w 2022 roku ulga dla tego typu podatników nadal przewiduje 1500 zł jako kwotę odliczenia. Odliczyć ją mogą jednak tylko podatnicy, którzy rozliczają się na skali podatkowej, niezależnie od tego jakiego rodzaju dochody mają. Odliczenie to nie podlega podziałowi między rodziców dziecka, a jeśli istnieje konflikt między rodzicami, które z nich miałoby korzystać z ulgi - przysługuje ona temu rodzicowi, u którego dziecko znalazło miejsce zamieszkania.

Opodatkowanie wspólne z małżonkiem - rozszerzenie i zmiany

Jak dotąd, preferencyjne warunki rozliczania się małżonków mogły mieć zastosowanie, jeśli w danym roku, w którym składano zeznanie podatkowe, podatkowym istniał związek małżeński. Po Nowym Ładzie odliczenie jest możliwe za rok, którym dopiero związek małżeństwo lub wspólność majątkowa zostały zawarte, o ile trwały do końca roku podatkowego. Małżonek, którego współmałżonek zmarł także może rozliczyć się z nim, o ile nie minął rok podatkowy lub nie upłynął czas na złożenie zeznania podatkowego za dany rok przez zmarłego małżonka. Idea wspólnego opodatkowania przez współmałżonków oznacza opodatkowanie sumy dochodów, po wcześniejszym wyliczeniu z nich kwot zmniejszających dochód. Realna wysokość podatku ustalana jest jako podwójność wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Ulga rehabilitacyjna - zmiany

Nowy Ład to także nowe środki na cele rehabilitacyjne podlegających odliczeniu. Cele te można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć można m.in. zakup, najem lub naprawę wyrobów medycznych, akcesoria takie jak pieluchomajtki, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne albo pieluchy anatomiczne oraz inne ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. O ile ich koszt nie przekracza 2280 zł w danym roku. Ulga rehabilitacyjna może być też zastosowana w przypadku najmu części sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych.

Ulga termodernizacyjna

To jedna z ulg budowlanych, które przewidziane są w 2022 r. część z nich nadal funkcjonuje wyłącznie w ramach tzw. praw nabytych. Nie jest tak z ulgą termomodernizacyjną. Dzięki niej podatnik może odliczyć od podatku nawet 53 000 zł, o ile dokona swojej budowie lub w swoim mieszkaniu dokona stosownych modernizacji lokalowych, które mają na celu termomodernizację nieruchomości. Odliczyć można maksymalnie 6 % dochodu co łączy się z innymi darowiznami. Potrzebny jest dokument potwierdzający zakup usług i materiałów lub darowizny.

Ulga dla rodzin 4+

Ci podatnicy, którzy wychowują czwórkę dzieci lub więcej, mają też prawo do skorzystania ze specjalnej ulgi podatkowej. Chodzi o zwolnienie z płacenia podatku PIT do wysokości 85 525 zł brutto, a w przypadku małżonków nawet dwukrotność tej sumy - 2 x 85 528 zł brutto. każdy z małżonków do tego może korzystać z kwoty wolnej od podatku - 30 000 zł rocznie. Nie każde dochody jednak mają zastosowanie w przypadku ulgi rodzinnej 4+. Tyczy się to głównie podatników, którzy pracują na etacie, prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na skali podatkowej lub są bezrobotni.

Ulga dla seniora 2022

Nowy Ład nie ominął także seniorów. Dla tych podatników, którzy osiągnęli wiek emerytalny (odpowiednio - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale nie korzystają z prawa do emerytury i nadal utrzymują aktywność zawodową, przewidziana jest ulga dla seniora. Polega ona na zwolnieniu z podatku PIT dochodów pracujących "emerytów" do wysokości 85 528 zł brutto. Nie zapłacą oni podatku w dotychczasowej wysokości z dochodów z pracy etatowej, pozarolniczej działalności gospodarczej czy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub ryczałcie. Niezależnie od tego, senior nadal ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w formie opodatkowania, która go do tego zobowiązuje.

JPK- zmiany w Polskim Ładzie.

Polski Ład to nie tylko nowe ulgi podatkowe, ale też zmiany formalne. Jednolity Plik Kontrolny do tej pory był nie do końca obowiązkowy. Dotyczył części przedsiębiorców i musiał być okazywany organom skarbowym wyłącznie na żądanie. Od 2022 w przypadkach przewidzianych prawnie musi być prowadzony na bieżąco i regularnie wysyłany do urzędu skarbowego.

Ulga IPO - ulga dla emitenta

Są też ulgi podatkowe zachęcające do inwestowania na giełdzie. Dlatego zwolnienia podatkowe dotyczą głównie podmiotów debiutujących na giełdzie. Emitent może:

  • uwzględnić w rachunku podatkowym 150 % wydatków, które związane są z wejściem na giełdę w sposób bezpośredni, w tym np. przygotowanie projektu emisyjnego, wszelkie opłaty - notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe - oraz publikacja ogłoszeń, które wymaga prawo,
  • odliczyć kolejne 50 % wydatków poniesionych na usługi prawne, doradcze czy finansowe, o ile bezpośrednio związane były z emisją. Nie więcej jednak niż 50 000 zł bez VAT.

Ulga dla inwestora indywidualnego

Inwestor indywidualny jest zwolniony z zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji zakupionych w ramach IPO. Warunkiem jest zachowanie tych akcji przez przynajmniej 3 lata.

Ulga Venture Capital

Ta zaczerpnięta z Francji i Wielkiej Brytanii ulga pozwala inwestorowi odliczyć część kosztów inwestycji od dochodu już w momencie wejścia na giełdę. W ten sposób inwestor unika podwójnego opodatkowania, a część ryzyka giełdowego bierze na siebie państwo.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna jest kolejną preferencją skierowaną głównie do podatników, którzy usiłują uratować firmę o słabej kondycji finansowej poprzez przejęcie. Działa podobnie jak ulga B+R i umożliwia odliczenie od dochodu wydatków związanych z przejęciem innej spółki, o ile są kosztem uzyskania przychodu. Wydatki te muszą być poniesione bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej - np. wycenę, sporządzenie planów, audyt, obsługę prawną i zapłatę podatków. Do tego podatnik korzystający z ulgi konsolidacyjnej może ponownie odliczyć równowartość kosztów uzyskania przychodów od podstawy opodatkowania.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję skierowana jest do firm, które stawiają na rozszerzenie działalności i pozyskanie nowych rynków zbytu. Dzięki niej firma może odliczyć 2 razy wydatki poniesione w celu zwiększenia sprzedaży produktów, tj. reklama, targi, sporządzenie dokumentacji. Odliczyć można te wydatki:

  • raz jako koszty uzyskania przychodów,
  • drugi raz w ramach stosowania ulgi na ekspansję.

Ulgę zastosować można do kwoty 1 000 000 zł.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024