Do kiedy rozliczyć PIT w 2018 roku?
https://pixabay.com/
mf.gov.pl

Do kiedy rozliczyć PIT w 2018 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nieco szybciej o wypełnienie formularzy PIT muszą postarać się pracodawcy. W większości przypadków powinni oni przekazać je pracownikom do 28 lutego 2018 roku.

Rozliczenie PIT do 31 stycznia

Jako pierwsi rozliczają się podatnicy wypełniający:

- PIT -28 - to dokument, na którym rozliczają się osoby fizyczne, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przedstawiają one tam swój przychód, odliczenia i ryczałt od przychodów.

- PIT-16A – przesyłają go osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej. Na deklaracji zapisują informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w kolejnych miesiącach minionego roku.

- PIT-19A - dotyczy on osób duchownych, pozyskujących przychody za pełnienie funkcji duszpasterskich, które objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

Rozliczenie do 30 kwietnia

Główny termin rozliczeń PIT mija o północy, 30 kwietnia. W przypadku, gdy dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę, termin wydłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. W 2018 roku nie zyskamy jednak więcej czasu na wypełnienie deklaracji – 30 kwietnia to poniedziałek i to wtedy najpóźniej należy przesłać zeznanie podatkowe. W tym terminie rozliczają się osoby, które składają:

- PIT-36 – przeznaczony głównie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały przychody z najmu, dzierżawy, lub umów o podobnym charakterze. Dotyczy także z działalności wykonywanej osobiście, od której podatnik samodzielnie opłacał zaliczki i przychodów ze źródeł położonych za granicą. - PIT-36L – przedstawiają go przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek osobowych, rozliczający się liniowo.

- PIT-37– najpopularniejszy formularz, który wypełniają pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Dotyczy on umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, lub świadczeń socjalnych.

- PIT-38 – tę deklarację wypełniają osoby, które osiągnęły przychody z kapitałów pieniężnych, czyli m.in. z giełdy.

- PIT-39 – to deklaracja za dochody ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych.

Za późno złożony PIT - czym grozi spóźnienie?

Niezłożenie PIT w terminie grozi konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego. Może on nałożyć na podatnika karę pieniężną. Nawet wtedy, gdy mamy niepełne dane dotyczące przychodów z zeszłego roku, warto rozliczyć się w terminie. Później można uzupełnić brakujące informacje, składając korektę. PIT za 2017 nie muszą składać osoby, które w zeszłym roku nie osiągnęły żadnych przychodów, albo których przychody nie podlegały opodatkowaniu. Jeśli podatnik osiągnął dochody mieszczące się w kwocie wolnej od podatku, nadal musi złożyć zeznanie podatkowe. Jest to dla niego opłacalne, ponieważ może uzyskać zwrot podatku.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT 2018 musi zostać rozliczony?