Do kiedy rozliczyć PIT w 2018 roku?
Redakcja
https://pixabay.com/
mf.gov.pl

Do kiedy rozliczyć PIT w 2018 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nieco szybciej o wypełnienie formularzy PIT muszą postarać się pracodawcy. W większości przypadków powinni oni przekazać je pracownikom do 28 lutego 2018 roku.

Rozliczenie PIT do 31 stycznia

Jako pierwsi rozliczają się podatnicy wypełniający:

- PIT -28 - to dokument, na którym rozliczają się osoby fizyczne, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przedstawiają one tam swój przychód, odliczenia i ryczałt od przychodów.

- PIT-16A – przesyłają go osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej. Na deklaracji zapisują informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w kolejnych miesiącach minionego roku.

- PIT-19A - dotyczy on osób duchownych, pozyskujących przychody za pełnienie funkcji duszpasterskich, które objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

Rozliczenie do 30 kwietnia

Główny termin rozliczeń PIT mija o północy, 30 kwietnia. W przypadku, gdy dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę, termin wydłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. W 2018 roku nie zyskamy jednak więcej czasu na wypełnienie deklaracji – 30 kwietnia to poniedziałek i to wtedy najpóźniej należy przesłać zeznanie podatkowe. W tym terminie rozliczają się osoby, które składają:

- PIT-36 – przeznaczony głównie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały przychody z najmu, dzierżawy, lub umów o podobnym charakterze. Dotyczy także z działalności wykonywanej osobiście, od której podatnik samodzielnie opłacał zaliczki i przychodów ze źródeł położonych za granicą. - PIT-36L – przedstawiają go przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek osobowych, rozliczający się liniowo.

- PIT-37– najpopularniejszy formularz, który wypełniają pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Dotyczy on umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, lub świadczeń socjalnych.

- PIT-38 – tę deklarację wypełniają osoby, które osiągnęły przychody z kapitałów pieniężnych, czyli m.in. z giełdy.

- PIT-39 – to deklaracja za dochody ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych.

Za późno złożony PIT - czym grozi spóźnienie?

Niezłożenie PIT w terminie grozi konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego. Może on nałożyć na podatnika karę pieniężną. Nawet wtedy, gdy mamy niepełne dane dotyczące przychodów z zeszłego roku, warto rozliczyć się w terminie. Później można uzupełnić brakujące informacje, składając korektę. PIT za 2017 nie muszą składać osoby, które w zeszłym roku nie osiągnęły żadnych przychodów, albo których przychody nie podlegały opodatkowaniu. Jeśli podatnik osiągnął dochody mieszczące się w kwocie wolnej od podatku, nadal musi złożyć zeznanie podatkowe. Jest to dla niego opłacalne, ponieważ może uzyskać zwrot podatku.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy złożyć PIT za 2020? To ostatnie dni!