Co to jest ulga prorodzinna i kto może z niej skorzystać?
Ulga prorodzinna
Podatnik.info

Co to jest ulga prorodzinna i kto może z niej skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga prorodzinna jest jednym z odliczeń podatkowych, z którego mają prawo skorzystać osoby, spełniające odpowiednie warunki określone w art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT pod uwagę brany jest wiek potomka, w niektórych przypadkach również kryterium dochodowe. 

Ulga prorodzinna — kto może z niej skorzystać ? 

W oparciu o informacje, które znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów, zastosowanie ulgi wiążę się z koniecznością sprawowania faktycznej władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, w założeniu są to rodzice małoletniego, opiekunowie oraz rodzice zastępczy. Oznacza to, że uczestniczy się w jego wychowaniu oraz sprawuje się nad nim piecze (jego majątkiem). Nie należy jednak rozumieć tego przez utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem tj. płacenie alimentów czy nieregularne widzenia. W takim wypadku korzystanie z ulgi jest bezpodstawne i nie spełnia założonych kryteriów. 

Ulga prorodzinna przysługuje:

 • na każde małoletnie dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia

 • na każde niepełnosprawne dziecko, na które otrzymywany jest zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub renta socjalna

 • na każde dziecko do 25. roku życia, które w dalszym ciągu się kształci, a jego dochód nie przekracza 3 089 zł (należy pamiętać, że kwota nie uwzględnia renty rodzinnej).

Jakie są limity dochodu?

Rozliczając ulgę na dziecko, w aktualnym roku podatkowym, należy pamiętać, że z ulgi może skorzystać podatnik, który:

 • Sprawował opiekę nad jednym dzieckiem, oraz: 

  • jego dochód w roku podatkowym nie przekroczył 112 tys. zł — w przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy  (należy zsumować dochody zarówno podatnika jak i małżonka), 

  • jego dochód w roku podatkowym nie przekroczył 112 tys. zł — w przypadku osoby, która samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem,

  • jego dochód w roku podatkowym nie przekroczył 56 tys. zł — w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

 • Sprawował opiekę nad dwojgiem lub więcej dzieci (limit dochodów nie obowiązuje)

Ile możemy otrzymać i jak to zrobić?

Podatnik może otrzymać: 

 • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł)

 • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie  (rocznie 1 112,04 zł)

 • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł)

 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł)

Ministerstwo Finansów obrazuje to na konkretnym przykładzie:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,

 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,

 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie 4 224,12 zł. 

Ulgę należy odliczyć w całorocznym zeznaniu podatkowym, żeby to zrobić, należy wypełnić wniosek PIT/O oraz złożyć odpowiednią deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgi podatkowe pozwalają skorzystać jednego z dwóch rodzajów odliczeń, a mianowicie: 

 • odliczenie od dochodu (korzystniejsze, ponieważ możesz przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej)

 • odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku.

Składając zeznanie, podatnik podaje liczbę dzieci oraz numery PESEL, w przypadku ich braku, imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci. 

Korekta deklaracji PIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma prawo do złożenia korekty swojego zeznania podatkowego jeśli z jakichś przyczyn pominął ulgę lub rozliczył ją w zbyt niskiej wartości. Aby poprawnie skorygować zeznanie, należy raz jeszcze wypełnić swój PIT roczny, który został już złożony do urzędu i zaznaczyć jako cel złożenia deklaracji (poz. 10 deklaracji) korekta. W kolejnym kroku przygotowany druk wypełnia się poprawnymi kwotami (wszystkie pola, nawet te, które w pierwotnej wersji zeznania nie zawierały błędu). Podatnik może dokonywać korekt swojego zeznania podatkowego bez ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że podatnik ma prawo do korekty w okresie, gdy organ podatkowy nie rozpoczął postępowania lub kontroli podatkowej. 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien złożyć PIT-38?