Wypłata z PPE a podatek – co musisz wiedzieć?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Wypłata z PPE a podatek – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co trzeba wiedzieć o tym programie? Jak wygląda kwestia wypłata z PPE a podatek? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

PPE a podatek – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Obecnie podatnicy mogą skorzystać z kilku programów umożliwiających inwestowanie i lokowanie środków oszczędnościowych na emeryturę. Wśród dostępnych rozwiązań pojawiają się: IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz wspomniane PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). Zanim przejdziemy do omówienia kwestii: wypłata z PPE a podatek, warto przypomnieć, na czym polega.

PPE to dobrowolny program dla pracowników, którego uruchomienie zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy. Wchodzi on w skład tak zwanego III filara polskiego systemu emerytalnego. Najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad znajdują się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207).

Co ważne, pracownicy nie muszą przystępować do programu. Jest to również indywidualna decyzja każdego podatnika. Rejestr firm, które wprowadzają PPE, znajduje się na stronie KNF (Komisji Nadzoru Finansowego).

Jedną z form oszczędności kierowanych na PPE jest składka podstawowa, na którą składają się środki przeznaczone przez pracodawcę. Kwota ta nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca określa ją procentowo lub kwotowo.

Drugą formą jest składka dodatkowa, którą opłaca pracownik za pośrednictwem zakładu pracy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o potrącanie konkretnej kwoty z wynagrodzenia i przekazywanie jej na PPE. Maksymalna wpłat w 2024 roku wynosi 35 208 zł. W 2023 roku była niższa – 31 207,50 zł.

Warto zaznaczyć, że nie każdy podatnik może skorzystać z rozwiązania, jakim jest PPE. Należy spełniać kilka podstawowych warunków:

 • posiadać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług,
 • wiek poniżej 70 lat,
 • staż pracy wynoszący minimum 3 miesiące u danego pracodawcy, choć indywidualne zasady mogą się różnić, ale maksymalne kryterium stażowe nie powinno przekraczać 3 lat.

Do programu PPE mogą dołączyć jednak nie tylko pracownicy, ale również osoby posiadające:

 • status właściciela firmy wprowadzającej program dla swoich pracowników – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek,
 • członka rady nadzorczej.

Wśród warunków uruchomienia PPE pojawia się obowiązek dołączenia do programu przez co najmniej połowę pracowników. W przypadku firm, które zatrudniają ponad 500 osób, limit spada do 1/3.

Jeżeli chodzi o kwestię wypłata PPE a podatek, warto zwrócić uwagę na kryteria dotyczące możliwości wypłaty z indywidualnego konta. Pracownik musi spełniać następujące warunki:

 • ukończenie 60. roku życia,
 • ukończenie 55. roku życia oraz uzyskanie wcześniejszych uprawnień emerytalnych,
 • ukończenie 70. roku życia – wypłata odbywa się automatycznie, jeżeli środki nie zostaną wypłacone wcześniej,
 • na wniosek osoby uposażonej – w przypadku śmierci pracownika.

Jeżeli pracownik zdecyduje się na odejście z firmy, wówczas może przenieść zgromadzone środki z PPE do innego programu PPE lub IKE.

Podatnik decydujący się na wypłatę oszczędności w powyższych sytuacjach, nie musi opłacać podatku od zysków kapitałowych tak zwanego podatku Belki. Zasada ta obowiązuje bez względu na wypłatę środków w całości czy ratalnie. Kolejne pytanie, które pojawia się wśród pracowników, brzmi: czy PPE można odliczyć od podatku. Poniżej analizujemy najważniejsze informacje.

Czy PPE można odliczyć od podatku?

Wiemy już, jak prezentują się zasady dotyczące opodatkowania od zysków kapitałowych. Wiele wątpliwości wzbudza również podatek dochodowy od osób fizycznych, który obejmuje wynagrodzenie pracownika. Co dzieje się natomiast z częścią wypłaty przekazywanej na program PPE? Wszystko zależy od rodzaju składki.

 • Jeżeli chodzi o środki przekazywane na program PPE przez pracodawcę, czyli składkę podstawową, zostanie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych. Koszty ponoszone w związku z tym przez osobę zatrudniającą zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób można obniżyć podatek dochodowy.
 • Co więcej, pracodawca otrzymuje ulgę w ZUS, ponieważ składka podstawowa jest częścią wynagrodzenia, od którego nie odprowadza się składek.
 • Składka dodatkowa, którą pracownik odprowadza dobrowolnie, jest potrącana z wynagrodzenia już po opodatkowania. Nie odprowadza się więc od niej kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Wypłata z PPE a podatek – jak wpływa na rozliczenie?

To, jak kształtuje się kwestia wypłata z PPE a podatek, zależy od tego, w jaki sposób zostanie ona zrealizowana. Podatnik, który spełnia warunki związane z wiekiem lub osoba uposażona po zmarłym, może wypłacić środki z programu PPE bez obowiązku uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od zysków kapitałowych.

Inne zasady obowiązują w przypadku likwidacji całego programu PPE u pracodawcy. Jeżeli pracownik nie ma jeszcze prawa do wypłaty zaoszczędzonych środków, może wykonać transfer na IKE. W przypadku innej decyzji zostanie zrealizowany zwrot środków na konto wskazane przez pracownika. Wiąże się to jednak z pewnymi obowiązkami:

 • Przedwcześnie wypłacane zyski wypracowane w ramach programu PPE podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki, który wynosi 19%.
 • Ponadto odliczeniu podlega 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do programu. Zostaną one przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarejestrowane na koncie pracownika prowadzonym przez ZUS.

Podsumowanie: PPE a podatek – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie związane z obowiązkiem podatkowym w przypadku wypłat z PPE, które zostały omówione szczegółowo w artykule.

 • PPE to dobrowolny program umożliwiający oszczędzanie środków na emeryturę w ramach III filaru polskiego systemu emerytalnego. Pracownik nie ma obowiązku przystępowania do PPE.
 • Jeżeli pracownik chce dołączyć do programu PPE, musi mieć mniej niż 70 lat, posiadać zatrudnienie w zakładzie pracy, być jego właścicielem lub wspólnikiem czy też członkiem rady nadzorczej.
 • Środki są odprowadzane w ramach składki podstawowej wpłacanej przez pracodawcę i wynoszącej maksymalnie 7% wynagrodzenia brutto oraz składki dodatkowej, o której decyduje pracownik.
 • Czy PPE można odliczyć od podatku? Pracodawca zyskuje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w ramach zaliczenia kosztów prowadzenia PPE do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób istnieje możliwość obniżenia podatku dochodowego. Dodatkowo pracodawca nie odprowadza składek do ZUS od części wynagrodzenia wpłacanej do PPE.
 • PPE a podatek – jeżeli wypłata nastąpi po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie, wówczas nie powstaje obowiązek uregulowania podatku Belki oraz podatku dochodowego.
 • Wcześniejsza wypłata z PPE a podatek – w takim przypadku pracownik musi wiedzieć o obowiązku opłacenia podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Nastąpi również obniżenie zwrotu środków o 30% sumy składek podstawowych finansowych przez pracodawcę, które zostaną przekazane na indywidualny rachunek pracownika w ZUS.
 • Wypłata środków z PPE może nastąpić w całości lub ratalnie według preferencji pracownika.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii wypłata z PPE a podatek, możesz skorzystać z pomocy naszych specjalistów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania ekspertom z obszaru księgowości, finansów i podatków. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech dostępnych rozwiązań, które pozwolą na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać dzięki Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!