Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – sprawdź...
Podatnik.info
podatnik.info

Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – sprawdź progi podatkowe!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023

Każda osoba uzyskująca dochód w danym roku podatkowym ma obowiązek złożenia deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Podatnikowi przysługuje jednak szereg ulg podatkowych oraz preferencyjne zasady rozliczenia w celu obniżenia zobowiązania. Jednym z nich jest wspólne rozliczenie małżonków. Rząd nie wprowadza w tym obszarze żadnych rewolucji, ale część zmian wpłynie pozytywnie na sytuacje wielu Polaków.

Najważniejsze informacje na temat rozliczenia PIT na preferencyjnych zasadach znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Pierwsze zmiany, jakie pojawiły się w zasadach składania deklaracji wspólnie z małżonkiem, wprowadził Polski Ład 1.0. Dotyczyły one samych warunków, jakie należy spełniać, by móc skorzystać z preferencyjnego rozliczenia.

Warto zwrócić więc uwagę na kryteria obowiązujące wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023. Poniżej prezentujemy cztery podstawowe warunki. Jeżeli je spełniasz, możesz skorzystać z tego rozwiązania.

 • Małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową.
 • Każdy z małżonków musi posiadać status rezydenta podatkowego w Polsce.
 • Żaden z małżonków nie korzysta z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątek stanowią przychody z najmu oraz dzierżawy, jeżeli małżonek nie rozlicza się według powyżej wskazanych zasad.
 • Ostatni warunek został zmieniony z dniem 1 stycznia 2022 roku – po wprowadzeniu pierwszych przepisów Polskiego Ładu 1.0. Rząd zniósł warunek, jakim było pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Aktualnie preferencyjne rozliczenie przysługuje już od dnia zawarcia małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym nadal jest pozostanie w związku małżeńskim oraz posiadanie wspólności majątkowej do końca roku podatkowego.

Duże wątpliwości podatników wynikały z rozliczenia podatku dochodowego w związku z wprowadzeniem ulgi dla klasy średniej. Wiele osób zastanawiało się, jak zastosować kryteria dochodowe w odniesieniu do deklaracji PIT i wynagrodzenia w skali roku. Część osób wskazywała, że limit dotyczy przychodów obu małżonków osobno. Inni eksperci wskazywali, że ograniczeniu podlega połowa przychodów po zsumowaniu. Rząd potwierdził drugą wersję. Wkrótce nadeszły jednak kolejne zmiany.

Polski Ład 2.0 to nowe zmiany, które weszły w życie od dnia 1 lipca 2022 roku na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku. Wśród nich pojawiło się wiele przepisów regulujących deklarację składane indywidualnie, ale część z nich dotyczy także małżonków. Poniżej prezentujemy szczegółowo modyfikacje, które weszły w życie.

Wspólne rozliczenie małżonków – Nowy ład 2.0

Jednym z najczęstszych sposobów na obniżenie podatku dochodowego jest wspólne rozliczenie małżonków. Nowy Ład 2.0 zniósł możliwość korzystania z ulgi dla klasy średniej. Każdy podatnik, któremu przysługiwało prawo do takiego odliczenia, będzie miał szansę na zwrot z urzędu skarbowego, jeżeli wprowadzone zmiany wpłyną na jego niekorzyść. Umożliwia to podatek hipotetyczny obliczany przez urząd skarbowy na zasadach obowiązujących do 30 czerwca 2022 roku.

Poprzez porównanie wysokości zaliczek przed i po likwidacji ulgi dla klasy średniej okaże się, czy poprzednie przepisy nie były korzystniejsze. Jeżeli tak, urząd skarbowy wypłaci odpowiednią kwotę na konto podatnika. Ostatecznie wspólne rozliczenie podatników odbywa się w dwóch krokach.

Pierwszy krok polega na pomniejszenie indywidualnego przychodu o koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz inne odliczenia. Każdy podatnik powinien oddzielnie wykonać te obliczenia. Dopiero tę kwotę można zsumować jako dochód wspólny małżonków.

Drugi krok obejmuje działania realizowane już na sumie dochodów małżonków. Należy podzielić je na dwa, a następnie pomnożyć przez obowiązującą stawkę podatku. Kolejny krok to odjęcie kwoty pomniejszającej podatek, jeżeli podatnicy złożyli oświadczenie PIT-2.

Przypominamy – PIT-2 to oświadczenie, które służy pracodawcy do pomniejszania miesięcznej zaliczki o ulgę podatkową. Stanowi ona 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Ta z kolei wzrosła w 2022 roku z 8 000 do 30 000 zł.

Uwaga, to ważne! Jeżeli jeden ze współmałżonków nie osiąga żadnych dochodów w trakcie roku podatkowego, drugiemu z podatników od 1 lipca 2022 roku przysługuje prawo do podwójnej kwoty zmniejszającej podatek. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku, gdy dochody nie przekroczą 120 000 zł. Jeżeli tak się stanie, przysługuje jedynie jedna kwota zmniejszająca podatek.

Progi podatkowe 2022 dla małżonków

Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać wspólne rozliczenie małżonków, Nowy Ład 2.0 wprowadził jeszcze jedną bardzo istotną zmianę. Od 1 lipca obowiązują nowe progi podatkowe 2022 dla małżonków. Obowiązują dokładnie takie same zasady jak w przypadku deklaracji składanej indywidualnie. Należy jednak podkreślić, że bardzo często wspólne rozliczenie pozwala uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy. Jak aktualnie prezentują się limity?

I próg podatkowy dotyczy osób, których dochodu nie przekroczą 120 000 zł rocznie. Od 1 lipca tacy podatnicy mogą skorzystać także z niższej stawki podatku. Wcześniej obowiązywała wartość 17%. Aktualnie wynosi ona jedynie 12%. Jeżeli podatnik zarabia rocznie więcej niż 120 000 zł, wówczas od nadwyżki musi opłacić podatek wynoszący 32%. Progi podatkowe odnoszą się do kwoty, jaka została wskazana na deklaracji, po wykonaniu obliczeń wskazanych w poprzednim akapicie.

Jeżeli masz wątpliwości, jak rozliczyć deklarację wspólnie z małżonkiem, dużym ułatwieniem będzie nasz program Podatnik.info. Znajdziesz w nim trzy rozwiązania ułatwiający dopełnienie wszelkich formalności w urzędzie skarbowym.

 • Najłatwiejszy sposób: przepisanie danych z PIT-11, na podstawie których program rozliczy PIT za Ciebie.
 • Rozliczenie w 5 minut: odpowiedz na kilka prostych pytań, a kreator dobierze i wypełni Twoje druki automatycznie.
 • Dla doświadczonych: wybierasz i wypełniasz samodzielnie deklarację PIT, a następnie program sprawdza jej poprawność.

Podsumowanie: Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje na temat rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem:

 • Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 jest dostępne już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli podatnicy posiadają wspólność majątkową i pozostaną w małżeństwie do końca roku podatkowego.
 • Rząd zlikwidował ulgę dla klasy średniej. Każdy podatnik, który miał prawo do takiego rozwiązania i poniósł szkodę po wprowadzeniu nowych przepisów, otrzyma zwrot z urzędu skarbowego.
 • Jeżeli zdecydujesz się na wspólne rozliczenie małżonków, Nowy Ład 2.0 umożliwia złożenie PIT-2, na podstawie którego pracodawca dokonuje pomniejszania zaliczek na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku gdy drugi podatnik nie otrzymuje dochodu w danym roku podatkowym, przysługuje Ci podwójna kwota zmniejszająca. Prawo to przestaje przysługiwać po osiągnięciu limitu dochodu 120 000 zł.
 • Ważną zmianą są również progi podatkowe 2022 dla małżonków. Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje niższa stawka podatkowa wynosząca 12% – wcześniej 17%. Dochód przekraczający 120 000 zł jest nadal opodatkowany stawką 32%.

Jeżeli masz wątpliwości, jak rozliczyć swój podatek dochodowy, możesz skonsultować się z naszymi ekspertami. Są oni dostępni dla każdego użytkownika bezpłatnie. Jedyne, co trzeba zrobić, by skorzystać z tej możliwości, to pobranie programu Podatnik.info. Każdy użytkownik może również w szybki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą naszego systemu. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać dzięki Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tarcza antyinflacyjna 2023 – co się zmieni?