Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – sprawdź...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – sprawdź progi podatkowe!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Nowelizacja Nowego Ładu nadal pozwala na wspólne rozliczanie się małżonków.
 2. Rozliczyć mogą się małżonkowie, którzy w poprzednim roku podatkowym mieli wspólność majątkową, a związek małżeński trwał do końca roku.
 3. Rozliczyć mogą się małżonkowie uzyskujący przychody opodatkowane na skali podatkowej, z pewnymi wyjątkami.
 4. Preferencja pozwala obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe lepiej zarabiającemu małżonkowi.
 5. Znika ulga dla klasy średniej, która utrudniała wspólne rozliczenie małżeństw.

Wspólne rozliczenie małżonków - PIT za 2022/2023

Jakie obowiązują progi podatkowe? Kto może dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem na rok podatkowy 2022/2023?

Każda osoba uzyskująca dochód w danym roku podatkowym ma obowiązek złożenia zgodnej z prawdą deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym - fałszywe zeznania mogą pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną. Podatnikowi przysługuje jednak szereg ulg podatkowych oraz preferencyjne zasady rozliczenia w celu obniżenia zobowiązania. Jednym z nich jest wspólne rozliczenie małżonków. Rząd nie wprowadza w tym obszarze żadnych rewolucji, ale część zmian wpłynie pozytywnie na sytuacje wielu Polaków.

Najważniejsze informacje na temat rozliczenia deklaracji podatkowej PIT na preferencyjnych zasadach znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Pierwsze zmiany, jakie pojawiły się w zasadach składania deklaracji wspólnie z małżonkiem wprowadził Polski Ład 1.0. Dotyczyły one samych warunków, jakie należy spełniać, by móc skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Warto zwrócić więc uwagę na kryteria dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków w 2022/2023. Poniżej prezentujemy cztery podstawowe warunki. Jeżeli je spełniasz, możesz skorzystać z tego rozwiązania i ubiegać się o wspólne opodatkowanie.

 • By móc rozliczyć się wspólnie, w związku małżeńskim musi istnieć w danym roku podatkowym wspólność majątkowa.
 • Oboje z małżonków muszą być polskimi rezydentami podatkowymi; osobne przepisy mają jednak zastosowanie również wobec podatników mających miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, państw europejskiego obszaru gospodarczego, konfederacji szwajcarskiej lub z ważnym certyfikatem rezydencji. Chodzi m.in. o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Żaden z małżonków nie może korzystać z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - preferowane przez ustawodawcę jest rozliczanie się małżonków na skali podatkowej. Wyjątek stanowią przychody z najmu oraz dzierżawy, jeżeli małżonek nie rozlicza się według powyżej wskazanych zasad.
 • Ostatni warunek został zmieniony z dniem 1 stycznia 2022 roku – po wprowadzeniu pierwszych przepisów Polskiego Ładu 1.0. Rząd zniósł warunek, jakim było pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy do możliwego wspólnego rozliczenia. Aktualnie wspólne opodatkowanie dochodów przysługuje już od dnia zawarcia małżeństwa.Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest pozostanie w związku małżeńskim oraz posiadanie wspólności majątkowej do końca roku podatkowego.

Duże wątpliwości podatników wynikały z rozliczenia podatku dochodowego po wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Wiele osób zastanawiało się, jak zastosować kryteria dochodowe w związku ze złożeniem zeznania podatkowego PIT i wynagrodzenia w skali roku. Mnóstwo par nie wiedziało jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Część osób wskazywała, że limit dotyczy przychodów obu małżonków osobno. Inni eksperci uważali, że ograniczeniu podlega połowa przychodów po zsumowaniu. Rząd potwierdził drugą wersję. Wkrótce nadeszły jednak kolejne zmiany.

Polski Ład 2.0 to zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2022 roku na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku. Wśród nich pojawiło się wiele przepisów regulujących deklaracje składane indywidualnie, ale część z nich dotyczy także małżonków. Poniżej prezentujemy szczegółowo modyfikacje, które weszły w życie.

Wspólne rozliczenie małżonków – Nowy ład 2.0

Nowy Ład 2.0 zniósł możliwość korzystania z ulgi dla klasy średniej.Każdy podatnik, któremu przysługiwało prawo do takiego odliczenia, będzie miał szansę na zwrot z urzędu skarbowego, jeżeli wprowadzone zmiany wpłyną na jego niekorzyść. Umożliwia to podatek hipotetyczny obliczany przez urząd skarbowy na zasadach obowiązujących do 30 czerwca 2022 roku.

Poprzez porównanie wysokości kwoty zaliczek przed i po likwidacji ulgi dla klasy średniej okaże się, czy poprzednie przepisy nie były korzystniejsze w kwestii wspólnego rozliczenia. Jeżeli tak, urząd skarbowy wypłaci odpowiednią kwotę na konto podatnika. Ostatecznie wspólne rozliczenie podatników odbywa się w dwóch krokach.

Pierwszy krok polega na pomniejszeniu indywidualnego przychodu o koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz inne odliczenia. Każdy podatnik powinien oddzielnie wykonać te obliczenia. Dopiero tę kwotę można zsumować jako dochód wspólny małżonków.

Drugi krok obejmuje działania, w którym bierze się pod uwagę sumę dochodów małżonków. Należy podzielić je na dwa, a następnie pomnożyć przez obowiązującą stawkę podatku. Oznacza to, że podatek płaci się od połowy łącznych dochodów małżonków. Kolejny krok to odjęcie kwoty pomniejszającej podatek, jeżeli podatnicy złożyli oświadczenie PIT-2.

Przypominamy – PIT-2 to oświadczenie, które służy pracodawcy do pomniejszania miesięcznej zaliczki o ulgę podatkową. Stanowi ona 1/12 kwoty pomniejszającej podatek. Ta z kolei wzrosła w 2022 roku z 8 000 do 30 000 zł.

Uwaga, to ważne! Jeżeli jeden ze współmałżonków nie osiągnął żadnych dochodów w trakcie roku podatkowego, drugiemu z podatników od 1 lipca 2022 roku przysługuje prawo do podwójnej kwoty zmniejszającej podatek. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku, gdy dochody nie przekroczą 120 000 zł. Jeżeli tak się stanie, przysługuje jedynie jedna kwota zmniejszająca podatek.

Progi podatkowe 2022 dla małżonków - dla wspólnego rozliczenia na zasadach ogólnych

Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem, Nowy Ład 2.0 wprowadził jeszcze jedną bardzo istotną zmianę. Od 1 lipca obowiązują nowe progi podatkowe 2022 dla małżonków. Obowiązują dokładnie takie same zasady jak w przypadku deklaracji składanej indywidualnie. Należy jednak podkreślić, że bardzo często łączne opodatkowanie pozwala uniknąć wejścia do drugiego progu skali podatkowej. Jak aktualnie prezentują się limity?

I próg podatkowy dotyczy osób, których dochody nie przekroczą 120 000 zł rocznie. Od 1 lipca tacy podatnicy mogą skorzystać także z niższej stawki podatku. Wcześniej obowiązywała wartość 17%, aktualnie wynosi ona jedynie 12%. Jeżeli podatnik zarabia rocznie więcej niż 120 000 zł, wówczas od nadwyżki musi opłacić wyliczony podatek wynoszący 32%. Progi podatkowe odnoszą się do kwoty, jaka została wskazana na deklaracji, po wykonaniu obliczeń wskazanych w poprzednim akapicie.

Jeżeli masz wątpliwości, jak wygląda prawidłowe złożenie wspólnego zeznania podatkowego, dużym ułatwieniem będzie nasz program Podatnik.info. Znajdziesz w nim trzy rozwiązania ułatwiające dopełnienie wszelkich formalności w urzędzie skarbowym związanych ze złożeniem zeznania podatkowego.

 • Najłatwiejszy sposób: przepisanie danych zawartych w zeznaniu podatkowym PIT-11, na podstawie których program rozliczy PIT za Ciebie.
 • Rozliczenie w 5 minut: odpowiedz na kilka prostych pytań, a kreator dobierze i wypełni Twoje druki automatycznie.
 • Dla doświadczonych: wybierasz i wypełniasz samodzielnie deklarację PIT, a następnie program sprawdza jej poprawność.

Kolejność małżonków w składaniu PIT nie ma większego znaczenia, jednakże należy konsekwentnie trzymać się wybranej kolejności podczas wypełniania rozliczenia kwot oraz załączników.

Podsumowanie: Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje na temat złożenia wniosku (rocznego zeznania podatkowego) PIT wspólnie z małżonkiem:

 • Wspólne rozliczenie dla małżonków 2022/2023 jest dostępne już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli między podatnikami jest wspólność majątkowa i pozostaną w małżeństwie przez resztę roku podatkowego.
 • Rząd zlikwidował ulgę dla klasy średniej. Każdy podatnik, który miał prawo do takiego rozwiązania i poniósł szkodę po wprowadzeniu nowych przepisów, otrzyma zwrot z urzędu skarbowego. Małżonkowie nie mają już wątpliwości jak przeprowadzić rozliczenie wspólne.
 • Jeżeli zdecydujesz się na wspólne rozliczenie dla małżonków, Nowy Ład 2.0 umożliwia złożenie zeznania podatkowego PIT-2, na podstawie którego pracodawca dokonuje pomniejszania zaliczek na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku gdy drugi podatnik nie otrzymuje dochodu w danym roku podatkowym, przysługuje Ci podwójna kwota zmniejszająca. Prawo to przestaje przysługiwać po osiągnięciu limitu dochodu 120 000 zł. To korzystne rozwiązanie, jeśli jeden z małżonków zarabia niewiele.
 • Ważną zmianą są również progi podatkowe 2022 dla małżonków. Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje niższa stawka podatkowa wynosząca 12% – wcześniej 17% za pierwszy próg skali podatkowej. Dochód roczny przekraczający 120 000 zł jest nadal opodatkowany stawką 32%.

Jeżeli masz wątpliwości, jak rozliczyć swój podatek dochodowy, możesz skonsultować się z naszymi ekspertami. Są oni dostępni dla każdego użytkownika bezpłatnie. Jedyne, co trzeba zrobić, by skorzystać z tej możliwości, to pobranie programu Podatnik.info. Każdy użytkownik może również w szybki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą naszego systemu. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać dzięki Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty