Wsparcie z programów „Czyste powietrze” i „Mój...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/

Wsparcie z programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”. Czy trzeba rozliczać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:


Uspokajamy – środki z programów narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych są zwolnione z podatku. Nie trzeba ich zatem wykazywać w formularzu PIT


Podatek od dotacji - warto wiedzieć

Początkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął, że dotacje „Mój prąd” i „Czyste powietrze” podlegają opodatkowaniu PIT. A zatem, że należy zapłacić podatek od tych dotacji. 

Z wyjaśnień opublikowanych 9 września 2019 roku przez Departament Podatków Dochodowych wynika jednak, że dotacje z programu „Czyste Powietrze" na przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz dofinansowanie z programu "Mój Prąd" na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych są zwolnione z opodatkowania PIT. A to oznacza, że nie trzeba wykazywać ich w zeznaniu rocznym.

Warto pamiętać, że za dzień powstania przychodu z tytułu udzielonej dotacji przyjęty jest dzień otrzymania środków, nie zaś dzień przyznania dotacji. W związku z tym, dotacje przyznane przed 1 stycznia 2019 r., a zatem przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o PIT, a wypłacone po tym dniu, także objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego.


Stanowisko Ministerstwa Finansów - czy dotacja jest przychodem?

Zgodnie z artykułem 21 ustępem 1 punktem 129 ustawy o PIT, dotacje i świadczenia otrzymane od NFOŚiGW lub od ośrodków wojewódzkich zwolnione są z podatku dochodowego, gdyż ich celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery. 

Gminy nie mają obowiązku sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułu (PIT-8C) i przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. W przypadku obu programów mamy do czynienia z przychodem zwolnionym z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wspomniany artykuł pojawił się w ustawie o PIT w wyniku nowelizacji uchwalonej w dniu 9 listopada 2018 r. Głównym celem tej nowelizacji było wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w wysokości do 53 tys. zł, która może objąć także wydatki związane z montażem domowej instalacji fotowoltaicznej.

Jak możemy przeczytać w objaśnieniu, z podatku zwolnione są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obejmują one przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany

lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgodnie z powyższym, w przypadku budynków nowo budowanych istotne jest, aby rozpoczęcie budowy budynku nastąpiło zgodnie z przepisami prawa budowlanego. To znaczy, że uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw. 


„Mój prąd” bez podatku od dotacji – kiedy i dla kogo?

„Mój Prąd” to program mający na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Dotyczy on przedsięwzięć z zakresu zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby już istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowanie w formie dotacji „Mój prąd” obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną, które zawarły umowę kompleksową, regulujące kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Zwolnienie z podatku od dotacji to dobra wiadomość dla osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. Opodatkowanie inwestycji mogłoby zmniejszyć korzyści beneficjentów z 5 tysięcy złotych do około 3,7 tysięcy złotych.

Wnioski o dotację w ramach programu składać można: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesyłając go drogą pocztową bądź kurierem na adres NFOŚiGW.


„Czyste powietrze” bez podatku od dotacji – kiedy i dla kogo?

„Czyste Powietrze” to program mający na celu ograniczyć emisję  pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Otrzymane środki przeznaczone mogą być na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Z dotacji na termomodernizację skorzystać mogą osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub posiadający zgodę na rozpoczęcie budowy. 

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł. Wysokość udzielonego wsparcia uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Wnioski o dotację w ramach dotacji na termomodernizację składać można: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesyłając go drogą pocztową bądź kurierem na adres NFOŚiGW.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?