Wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe –...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe – sprawdź!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wątpliwości pojawiają się, jednak gdy przedsiębiorca postanowi skrócić czas obowiązywania umowy. Jak w takiej sytuacji prezentuje się zależność: wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Wcześniejsza spłata leasingu – co musisz wiedzieć?

Dzięki podejmowanym inwestycjom można liczyć na ciągły rozwój przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak, że jednorazowy koszt zakupu nowego sprzętu lub samochodów okazuje się ryzykowny z perspektywy finansowej. W takich sytuacjach przedsiębiorcy decydują się często na skorzystanie z leasingu. Pozwala to nadal na używanie nowoczesnego sprzętu w zamian za opłacanie kosztu miesięcznej raty leasingowej.

Najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad dotyczących rozliczenia kosztów leasingów znajdują się w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86). W akcie prawnym pojawiają się szczegółowe informacje o tym, kiedy umowa leasingu operacyjnego może być uznana za koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 23b ust.1, opłaty za używanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać odliczone, jeżeli:

 • umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, gdy przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, kiedy przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
 • umowa leasingu, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony,
 • suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Podsumowując, aby umowa została uznana za leasing, musi obowiązywać na okres stanowiący minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji. Oznacza to, że dla pojazdów oraz sprzętu budowlanego wynosi co najmniej 24 miesiące. W przypadku innych maszyn wzrasta z reguły do 36 miesięcy. Szczegółowe zasady obowiązujące umowy leasingowe są ustalane indywidualnie przez leasingodawców po analizie konkretnej sytuacji wnioskodawcy.

Warto jednak zaznaczyć, że każda umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie. Wśród osób korzystających z leasingu pojawia się jednak w tym momencie wiele wątpliwości dotyczących kosztów związanych z taką decyzją. Jedno z nich dotyczy kwestii wcześniejsza spłata leasingu a odsetki. Należy zaznaczyć, że w pierwszej kolejności leasingobiorca musi złożyć odpowiedni wniosek o wydanie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy.

Jeżeli leasingodawca zgodzi się na wypowiedzenie umowy, wówczas osoba korzystająca z przedmiotu leasingu musi uregulować pozostałe raty i zaległości. Oznacza to konieczność natychmiastowego spłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Ponadto w niektórych przypadkach może pojawić się również dodatkowa opłata manipulacyjna za rozwiązanie umowy przed terminem.

Kolejne pytanie, które pojawia się wśród osób korzystających z leasingu, brzmi w takim przypadku, jak prezentuje się zależność: wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Czy wcześniejsza spłata leasingu jest kosztem?

Na początku warto zwrócić uwagę na to, co zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w przypadku korzystania z leasingu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uznaje się za nie wszystkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

Oznacza to, że podatnik może odliczyć raty leasingowe. Składają się na nie część kapitałowa oraz odsetki. Jeżeli umowa zostanie zakończona przed określonym czasem, wówczas należy dokładnie przeanalizować ustalone warunki pod względem wymagań wymienionych w art. 23b ustawy o PIT. Należy podkreślić, że w tym akcie prawnym nie pojawiają się konkretne konsekwencje skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Nic więc dziwnego, że wśród podatników pojawiają się wątpliwości dotyczące kwestii wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe. Należy jednak podkreślić, że odliczeniu podlegają opłacone raty leasingowe. Jeżeli podatnik ureguluje te należności wraz z odsetkami mimo skrócenia okresu trwania umowy, wówczas nadal kwalifikują się jako wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe

Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przed zakończeniem okresu podstawowego, który został ustalony na początku, należy przede wszystkim zweryfikować spełnianie kryteriów z art. 23b ustawy o PIT w momencie zawarcia leasingu. Podatnik nie musi korygować dokumentów podatkowych w przypadku sprostania wymaganiom w momencie uzyskania leasingu.

Co ważne, do kosztów podatkowych zalicza się zarówno wcześniej opłacone raty leasingowe, jak i skumulowaną kwotę do uregulowania oraz ewentualną opłatę manipulacyjną. Należy również podkreślić, że w przypadku samochodów osobowych obowiązują limity uzależnione od jego wartości oraz modelu. Wynoszą one:

 • 150 000 zł dla samochodów spalinowych oraz
 • 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.

Dodatkowo podatnicy powinni pamiętać o ograniczeniach dotyczących odliczeń podatku VAT. Najważniejsze informacje na temat zasad znajdują się w ustawie z dnia 11 marca z 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Zgodnie z obowiązującymi przepisami może wynosić:

 • 50% w przypadku samochodu używanego w celach służbowych i prywatnych,
 • 100% w przypadku samochodu wykorzystywanego wyłącznie w celach służbowych; w tym przypadku należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Podsumowanie: Wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które zostały omówione szczegółowo w artykule.

 • Umowa leasingu dla celów podatkowych musi być zawarta na czas oznaczony, który stanowi minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji.
 • Oznacza to, że dla samochodów i sprzętu budowlanego wynosi minimum 24 miesiące, a maszyn 36 miesięcy.
 • Wcześniejsza spłata leasingu a odsetki – jeżeli leasingodawca zaakceptuje wniosek o wydanie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy, należy uregulować ratę i zaległości wraz z odsetkami.
 • Czy wcześniejsza spłata leasingu jest kosztem? Tak, gdy umowa leasingu została rozwiązana przed końcem okresu podstawowego, ale spełniła wymagane warunki pozwalające za uznanie jej na cele podatkowe, wówczas nie trzeba korygować kosztów.
 • Ustawodawca umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów: opłacone już raty, zwiększoną kwotę uregulowaną wskutek skrócenia umowy, a także ewentualną opłatę manipulacyjną.
 • W przypadku samochodów obowiązują limity – 150 000 zł dla samochodów spalinowych i 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.
 • Wcześniejsza spłata leasingu a koszty podatkowe – podatnik nie musi korygować również deklaracji VAT. Warto jednak pamiętać o limitach również w tym przypadku – 50% w przypadku samochodu używanego w celach służbowych i prywatnych lub 100% w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie w celach służbowych.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące rozliczenia wcześniejszej spłaty leasingu, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. Ponadto udostępniamy trzy sposoby rozliczenia rocznej deklaracji PIT, które umożliwią dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, wybierając bezpłatny program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?