Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Urlop od ZUS dla przedsiębiorców

9 stycznia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców, przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii.
Rząd zamierza wprowadzić wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Zwolnienie ma dotyczyć składek społecznych, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Jest to ukłon w stronę jednoosobowych działalności gospodarczych, umożliwiający im zaoszczędzenie środków w stosunku do prawie 13-proc. wzrostu składek na ZUS w 2024 roku.

Szacowany miesięczny koszt zwolnienia ze składek ZUS to 1,6 mld zł.

Projekt ustawy nie przewiduje jednak zwolnienia z konieczności opłacania składki zdrowotnej podczas wakacji od ZUS .

Tylko jeden miesiąc przerwy w płaceniu składek ZUS dla JDG

W najnowszym projekcie ustawy, który ma zostać przedstawiony w Sejmie do końca pierwszego kwartału, premier Donald Tusk poinformował o zmianie dotyczącej "wakacji od ZUS" dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Pomimo wcześniejszych planów zawieszenia składek na trzy miesiące, finalny projekt przewiduje jeden miesiąc przerwy w płaceniu składek ZUS rocznie.

"Zgodnie z tą ustawą, każdy mikroprzedsiębiorca, samozatrudniony, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać jeden miesiąc w roku wolny od składki ZUS-owskiej" - powiedział premier. Zapewnił także, że urlop od ZUS nie wpłynie negatywnie na przyszłe emerytury przedsiębiorców.

Wakacje od ZUS - kiedy?

Minister Rozwoju i Technologii wskazał, że program będzie obowiązywał w 2025 r., ale nie można wykluczyć, że ruszy jeszcze w 2024 r, jeśli dojdzie do nowelizacji budżetu na bieżący rok.

"Z pewnością będzie działał w 2025 r., ale nie mogę wykluczyć, że po tym, jak założenia programu będą stworzone, może się okazać, że przy nowelizacji tegorocznego budżetu, te środki się znajdą, aby od drugiej połowy roku program wprowadzić. Ale obiecać tego nie mogę. Chcemy to dokładnie policzyć" - powiedział minister Krzysztof Hetman.

Założenia projektu wakacji składkowych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie mógł poinformować ZUS o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze jednego miesiąca kalendarzowego w ciągu roku. 

Na chwilę obecną, w założeniach ustawy nie ma wskazano żadnych wymogów, które należałoby spełnić, by skorzystać z ulgi np. wykazania trudnej sytuacji finansowej.

Omawiane wakacje od ZUS nie będą koniecznością, a jedynie opcją, czyli dobrowolną decyzją przedsiębiorcy. Możliwe będą dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bez względu na formę rozliczania podatku dochodowego. 

W myśl założeń projektu każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze skorzystania z wakacji od ZUS. Po zakończeniu "wakacji składkowych", ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia.

Nowe rozwiązanie ma dać oddech przedsiębiorcom, a także ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych.

Wakacje od ZUS - ile wyniosą?

Aktualnie składki, od których mógłby zwolnić się przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z urlopu od ZUS wynoszą 1600,27 zł.

Wakacje od ZUS nie uwzględniają składki zdrowotnej oraz podatków. Przypominamy, że składka zdrowotna uzależniona jest od dochodu i formy opodatkowania.

Wakacje od ZUS a zasiłek chorobowy

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z możliwości niepłacenia składek na ZUS nie stracą uprawnienia do zasiłku chorobowego jednoosobowego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe były opłacane przez minimalny, wskazany w przepisach okres 90 dni.

Zasiłek dla przedsiębiorcy korzystającego z wakacji od ZUS

Oprócz możliwości zawieszenia opłacania składek ZUS rząd rozważa wprowadzenie dodatkowego zasiłku dla przedsiębiorców, którzy nie uzyskali dochodu lub ponieśli stratę w danym okresie. Wsparcie to będzie polegało na wypłacie specjalnego zasiłku, który będzie wynosił 50% aktualnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2024 roku 2 121 zł (połowa z 4 242 zł), a od 1 lipca 2024 roku – 2 150 zł (połowa z 4 300 zł).

Przedsiębiorcy bardzo często nie są w stanie pokryć kosztów składek, nawet jeśli uzyskują niewielki dochód. W konsekwencji często zawieszają działalność gospodarczą lub w ogóle z niej rezygnują.

Chorobowe opłacane przez ZUS od pierwszego dnia

Kolejną, ważną kwestią na rządzie była informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności. Byłaby to ulga dla odciążająca pracodawców, którzy obecnie muszą płacić za pierwsze 33 dni choroby. Trwają prace, aby od przyszłego roku ten obowiązek spoczywał wyłącznie na ZUS.

Najważniejsze założenia wakacji składkowych:

  • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie będą musieli płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden miesiąc w roku.
  • Rozwiązanie będzie dotyczyć mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych.
    W czasie korzystania z ulgi, przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury.
  • W miesiącu, w którym przedsiębiorca będzie korzystał z ulgi, składkę na ubezpieczenie społeczne zapłaci za niego ZUS.
  • Projekt ustawy dotyczący tzw. urlopu dla przedsiębiorców będzie przyjęty przez Radę Ministrów do końca marca, jest szansa, że zacznie obowiązywać jeszcze w 2024 r.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024