Umowa poręczenia a przychód – sposób rozliczenia...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Umowa poręczenia a przychód – sposób rozliczenia PIT-36L za 2018

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Spłaca je dłużnik, u którego może pojawić się pytanie: czy wynagrodzenie poręczyciela powinno się uwzględnić w PIT-36L za 2018 rok?

 

Jak zawierana jest umowa poręczenia?

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą potrzebuje dodatkowego poręczenia, aby zaciągnąć zobowiązanie finansowe, może poprosić o nie – odpłatnie lub nieodpłatnie – inną osobę. Umowa poręczenia jest jednak zawierana nie między dłużnikiem a poręczycielem, lecz między poręczycielem a wierzycielem, np. bankiem. W tej umowie zawarte będą zasady poręczenia, ewentualnej spłaty zobowiązania itd. Dłużnik natomiast nie będzie stroną tej umowy.

  

Wynagrodzenie za udzielenie poręczenia

Nie istnieją w zapisach prawa cywilnego przepisy, które regulowałyby stosunek między dłużnikiem a poręczycielem. Dlatego czasem zdarza się, że pomiędzy tymi osobami zawierana jest osobna umowa, która reguluje stosunek między nimi. Należy jednak pamiętać, aby pozostawała zgodna z postanowieniami zawartymi w umowie między wierzycielem a poręczycielem, a także nie stała w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W myśl takiej umowy, dłużnik może np. udzielić wynagrodzenia za poręczenie zobowiązania finansowego. Ma to stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla obu stron, jednak generuje także konsekwencje podatkowe.

  

Czy poręczenie można odliczyć w PIT-36L za 2018 rok?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, na której rzecz zaciągnęła zobowiązanie finansowe z udziałem poręczyciela, może koszt poręczenia (wynagrodzenie za poręczenie) odliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodów. Aby odliczenie było możliwe, należy pamiętać, że:

  • zobowiązanie finansowe musi być zaciągnięte na potrzeby zabezpieczenia lub zachowania funkcjonowania źródła przychodów (czyli działalności),

  • stosunek finansowy pomiędzy dłużnikiem a poręczycielem musi być udokumentowany (np. w wyżej wspomnianej umowie).

Tym samym, jeśli kredyt został zaciągnięty na cele niepozostające w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest możliwe zaliczenie wynagrodzenia za poręczenie do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik musi być w stanie wykazać ów związek, aby móc skorzystać z dodatkowej ulgi w PIT-36L za 2018.

  

Wynagrodzenie za poręczenie a przychód w PIT-36L

Inaczej sprawa ma się w przypadku poręczyciela. Wynagrodzenie uzyskane za poręczenie zobowiązania finansowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  

W związku z tym, że udzielenie poręczenia majątkowego nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej, nie można go zaliczyć do przychodów z nią związanych. To znaczy, że rozliczając się na druku PIT-36L za 2018 rok, nie można wynagrodzenia za poręczenie doliczyć do przychodów firmy.

  

Przychód w postaci wynagrodzenia za poręczenie zobowiązania finansowego należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Nie stanowi on bowiem przychodu wymienionego w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych ani od osób fizycznych. Nie został on również z tych ustaw wykluczony.

  

Niezależnie od tego, w jaki sposób rozliczamy się z fiskusem, warto to zrobić jak najszybciej! Zostało już tylko kilka dni, więc najlepiej sięgnąć po przyjazny program do PIT, który usprawni rozliczenie w tej stresującej sytuacji.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek liniowy czy progresywny? Sprawdź co bardziej Ci się opłaca w PIT 2019