Ulga na dziecko pełnoletnie – sprawdź, jakie przepisy...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na dziecko pełnoletnie – sprawdź, jakie przepisy obowiązują!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na dziecko pełnoletnie? Tak, ale w określonych przypadkach

Jeżeli podatnik wychowuje dziecko, może skorzystać ze specjalnej ulgi, która umożliwi obniżenie podatku. Zgodnie z ogólnymi kryteriami wprowadzonymi przez rząd przysługuje ona rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Dodatkowo, aby skorzystać z tego rozwiązania, podatnik musi w danym roku podatkowym uzyskać dochód opodatkowany według skali podatkowej. Dotyczy to zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych.

Z reguły ulga na dziecko jest kojarzona z osobami małoletnimi, ponieważ przysługuje każdemu, kto:

 • wykonywał władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione),
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W tym przypadku nie ma dodatkowych kryteriów, które należy spełniać poza wysokością dochodu podatnika posiadającego jedno dziecko. Prezentują się one następująco:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci, wówczas nie obowiązuje żaden limit dochodów. Dotyczy to także osób utrzymujących pełnoletnie dziecko w związku z obowiązkiem alimentacyjnym oraz pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Za dochody uznaje się w tym przypadku kwoty pomniejszone o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

 • opodatkowane według skali podatkowej,
 • z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku.

Po spełnieniu tych kryteriów przysługuje ulga na dziecko pełnoletnie lub małoletnie w wysokości:

 • 92,67 zł (1 112,04 zł rocznie) w przypadku jednego wychowanka,
 • 92,67 zł (1 112,04 zł rocznie) na każde dziecko w przypadku dwójki dzieci,
 • 166,67 zł (2 000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł (2 700,00 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku osób dorosłych osób obowiązują dodatkowe kryteria.

Ulga na dziecko pełnoletnie jest objęta również powyższymi kryteriami dochodowymi w przypadku posiadania jednego wychowanka. Należy jednak pamiętać także o kryteriach dotyczących dochodów i przychodów osoby dorosłej, która pozostaje na utrzymaniu podatnika. Szczegółowe informacje na temat kryteriów można znaleźć w ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły wyższy limit dochodów, jakie może uzyskiwać osoba pełnoletnia, by opiekunowie nie stracili prawa do ulgi. Do 2021 roku wynosiła ona 3 089 zł. Aktualnie obowiązuje limit równy 12-krotności renty socjalnej, czyli 19 061,28 zł brutto. Po spełnieniu tych kryteriów może przysługiwać Ci ulga na dziecko. Do jakiego wieku obowiązuje to odliczenie? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Ulga na dziecko – do jakiego wieku przysługuje?

Należy podkreślić, że ulga na dziecko jest również obwarowana kryteriami związanymi z wiekiem wychowanka. Jeżeli podatnik chce skorzystać z odliczenia z tytułu utrzymywania pełnoletniej osoby, wówczas należy zwrócić uwagę na poniższe zasady. Ulga przysługuje:

 • bez względu na wiek w przypadku dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzieci znajdujące się w drugiej grupie muszą spełniać kryterium wysokości zarobków z wyłączeniem renty rodzinnej, które wynosi 19 061,28 zł brutto. Wiemy już, kto może skorzystać z odliczenia po spełnieniu określonych kryteriów. Komu nie przysługuje ulga na dziecko? Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na ten temat.

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko pełnoletnie nie przysługuje w kilku przypadkach. Zacznijmy od analizy dochodów uzyskiwanych przez podatnika, który chce zastosować odliczenie. W tym przypadku wykluczeniem jest uzyskiwanie zarobków opodatkowanych wyłącznie:

 • podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (19%),
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Jeżeli jednak oprócz tych dochodów podatnik uzyskał także te opodatkowane według skali podatkowej, wówczas możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Ulga na dziecko pełnoletnie nie przysługuje w przypadku przekroczenia przez osobę pełnoletnią limitu zarobków, który wynosi 12-krotność renty socjalnej. Pozbawienie prawa do odliczenia wynika także z uzyskania przez wychowanka dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej, która jest opodatkowana: podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, kartą podatkową i ryczałtem ewidencjonowanym.

Podsumowanie: Ulga na dziecko pełnoletnie – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które omówiliśmy szczegółowo w artykule.

 • Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej.
 • Podatnik może skorzystać z odliczenia w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.
 • Po spełnieniu powyższych wymagań jest możliwa ulga na dziecko pełnoletnie. Do jakiego wieku ona przysługuje? Jeżeli osoba otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, wówczas przysługuje bez względu na wiek. Dodatkowo można skorzystać z odliczenia do ukończenia 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkołach lub uczelniach wyższych.
 • Dla drugiej grupy dzieci pełnoletnich obowiązuje również limit dochodowy wynoszący 12-krotność renty socjalnej.
 • Komu nie przysługuje ulga na dziecko pełnoletnie? Podatnik nie może skorzystać z ulgi po przekroczeniu limitu zarobków wyznaczonego dla dorosłych dzieci pozostających na utrzymaniu.
 • Dodatkowo ulga nie przysługuje w przypadku uzyskiwania przez rodzica wyłącznie dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 • Warto również zwrócić uwagę, że ulga nie może być uwzględniona, jeżeli dorosłe dziecko otrzymuje dochody z działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem tonażowym lub kartą podatkową. W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość dochodu.
 • Dodatkowo warto zwrócić uwagę na limity dochodów dotyczące rodziców w przypadku posiadania jednego dziecko. Szczegółowe zasady znajdziesz w powyższym artykule.
 • Wysokość ulgi na dorosłe dziecko jest taka sama jak w przypadku osoby małoletniej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule.

Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości dotyczące ulgi na dziecko pełnoletnie, możesz skorzystać ze wsparcia naszych specjalistów w Podatnik.info. Pobierając darmowy program, otrzymasz możliwość zadania dowolnego pytania eksportom z obszaru finansów, prawa podatkowego i księgowości. Ponadto w okresie rozliczenia rocznego otrzymasz wsparcie w formie 3 prostych rozwiązań, które pozwolą na złożenie deklaracji nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z darmowego programu Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.