Ulga mieszkaniowa 2023 – sprawdź najważniejsze zasady
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga mieszkaniowa 2023 – sprawdź najważniejsze zasady

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na cele mieszkaniowe – co musisz o niej wiedzieć?

Każda osoba posiadająca status rezydenta podatkowego w Polsce ma obowiązek rozliczenia swojego dochodu z urzędem skarbowym. Okres składania deklaracji PIT trwa od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Warto jednak już wcześniej zapoznać się z dostępnymi ulgami oraz odliczeniami, by wykorzystać w pełni ich potencjał i możliwości. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest ulga na cele mieszkaniowe.

Najważniejsze informacje na temat odliczenia znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). W art. 4 ust. 1 pojawiają się najważniejsze wymogi wobec podatników oraz warunki korzystania z odliczenia. Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie, co to jest ulga mieszkaniowa.

Jeżeli podatnik zdecydował się na nabycie całości lub części nieruchomości, a następnie postanowi ją sprzedać, musi liczyć się z obowiązkiem odprowadzenia podatku od uzyskanego dochodu. Można jednak tego uniknąć. Dotyczy to sytuacji, kiedy umowa zostanie zawarta i sfinalizowana w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości. Aby uniknąć obowiązku podatkowego, sprzedawca musi wydać środki z transakcji w części lub całości na własne cele mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa 2023 dotyczy wydatków zrealizowanych w okresie 3 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Po spełnieniu tych podstawowych kryteriów można uwzględnić w swojej deklaracji PIT odpowiednie odliczenie. Dopilnowanie wskazanych terminów jest dopiero pierwszym krokiem do obniżenia podatku. Należy również zwrócić uwagę na ograniczenia kwotowe oraz warunki stawiane beneficjentom, które analizujemy poniżej.

Ulga mieszkaniowa 2023/2024 – dla kogo i ile wynosi?

Jak wspomnieliśmy, z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy ponieśli wydatki na tak zwane cele mieszkaniowe wiążące się z uprzednią sprzedażą nieruchomości. Preferencja przysługuje zarówno osobom, które kupiły, jak i odziedziczyły lokal. Terminy pozostają w obu przypadkach takie same. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają środki pozyskane w drodze zbycia nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia i przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

Podatnik może jednak wstrzymać się z kolejnymi inwestycjami przez maksymalnie trzy lata od momentu sprzedaży poprzedniego lokalu. Jeżeli przekroczy ten termin, wówczas nie będzie mógł uwzględnić ulgi mieszkaniowej w rozliczeniu PIT. Należy zaznaczyć, że dochód ze sprzedaży nieruchomości wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku w wysokości 19%.

Konieczność uregulowania kwestii podatkowych dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Obu grupom podatników przysługuje także prawo do ulgi mieszkaniowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że beneficjent musi posiadać status rezydenta podatkowego w Polsce oraz wypełnić formularz PIT–39.

Ulga mieszkaniowa 2023 powinna być uwzględniona w deklaracji oraz odpowiednio udokumentowana. Do obowiązków podatnika należy skompletowanie faktur, paragonów, umów z wykonawcami oraz innych papierów potwierdzających kwotę uwzględnioną w PIT–39. Wśród potencjalnych beneficjentów pojawia się jednak często pytanie, czy można odliczyć pełną kwotę wydatków na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ulga na cele mieszkaniowe jest obliczana zgodnie z poniższym modelem:

 • Pierwszym krokiem jest zsumowanie wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości.
 • Drugim krokiem jest pomnożenie dochodu przez obliczoną wcześniej sumę wydatków na cele mieszkaniowe.
 • Ostatnim krokiem jest podzielenie kwoty otrzymanej w wyniku mnożenia przez przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. W ten sposób otrzymamy dochód zwolniony z podatku.

Odliczenie nie dotyczy więc bezpośrednio obliczonej kwoty podatku, a podstawy opodatkowania.

Ulga mieszkaniowa – przykłady

Kolejne pytanie, które wzbudza wiele wątpliwości wśród potencjalnych beneficjentów, brzmi: co obejmuje ulga mieszkaniowa. Przykłady wydatków podlegających odliczeniu prezentujemy poniżej. Są one również wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym.

 • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość czy udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu czy udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, pod warunkiem, że w okresie 3 lat (okres, w jakim stosowana jest ulga mieszkaniowa w PIT) grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont własnego budynku lub lokalu mieszkalnego (albo jego części),
 • rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Na podstawie powyżej wymienionych ogólnych typów wydatków można podać konkretne przykłady inwestycji. Podatnik ma prawo do odliczenia nie tylko zakupu nowej nieruchomości czy jej remontu, ale również zakupu i montażu wyposażenia. Wśród nich mogą pojawić się:

 • sprzęt AGD, między innymi: kuchenka gazowa czy elektryczna, płyta indukcyjna lub ceramiczna, piekarnik, zmywarka, lodówka, chłodnia, pralka, okapy kuchenne,
 • meble mające trwały związek z nieruchomością lub jej częścią, które zostały wykonane na indywidualne zlecenie,
 • meble w zabudowie kuchennej oraz sanitarnej,
 • oświetlenie sufitowe i ścienne.

Warto jednak zaznaczyć, że są to wyłącznie przykłady wydatków na cele mieszkaniowe, które można uwzględnić w ramach ulgi.

Podsumowanie: Ulga mieszkaniowa 2023/2024 – najważniejsze informacje

Poniżej wskazujemy najistotniejsze kwestie, które zostały szczegółowe omówione w artykule.

 • Co to jest ulga mieszkaniowa? Tą nazwą określa się preferencyjne warunki rozliczenia podatku, które umożliwia zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim transakcji dotyczących obiektów lub ich części nabytych w ciągu 5 lat.
 • W ramach ulgi mieszkaniowej można odliczyć środki przeznaczone na cele mieszkaniowe. Dotyczy to wydatków, które pojawią się w ciągu 3 lat od sprzedaży nieruchomości.
 • Dochód zwolniony z podatku należy uwzględnić w PIT–39 oraz potwierdzić stosownymi dokumentami takimi jak: paragony, faktury czy umowy z wykonawcami.
 • Co obejmuje ulga mieszkaniowa? Przykłady wydatków, które można uwzględnić w odliczeniu, znajdują się w artykule. Muszą być one jednak związane z celami mieszkaniowymi.
 • Wysokość ulgi można obliczyć według prostego wzoru: (dochód x wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przysługujących Ci ulg oraz odliczeń, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik programu Podatnik.info ma prawo do bezpłatnego zadawania dowolnych pytań naszym specjalistom z obszaru finansów, księgowości oraz prawa podatkowego. W okresie składania deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech rozwiązań, które umożliwią Ci dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, wybierając darmowy program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych