Ślub dziecka pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ślub dziecka pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kiedy traci się prawo do odliczenia ulgi?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzic traci prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Ponadto reguła ta ma zastosowanie zarówno do dziecka małoletniego, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym wykonywał  władzę rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, pozostającego na utrzymaniu rodzica.

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą darmowego programu PIT Pro 2012<<<

Oznacza to, że ulga na dzieci będzie przysługiwać wyłącznie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Ulgi prorodzinnej nie odliczy rodzic utrzymujący studiujące dziecko w związku małżeńskim

W wyżej wymienionej interpelacji jedna z posłanek opisała sytuację matki pełnoletniego, lecz uczącego się jeszcze dziecka, które w trakcie studiów zawarło związek małżeński i posiada potomstwo.  Cała nowa rodzina mieszka wspólnie z podatniczką i jest na jej utrzymaniu, gdyż oboje młodzi małżonkowie studiują. Dlatego zdaniem zainteresowanej powyższy przypadek  jest bardzo krzywdzący dla jej rodziny, ponieważ uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej.

W związku z powyższym parlamentarzystka w jednym z pytań do Ministerstwa Finansów poprosiła o udzielenie informacji, czy planowane są przez resort zmiany przepisów, które poszerzyłyby krąg osób uprawnionych do odliczeń ulgi na dziecko. W odpowiedzi podsekretarz stanu Maciej Grabowski podkreślił, że w chwili obecnej nie przewiduje się umożliwienia korzystania z ulgi prorodzinnej podatnikom, których dzieci – poprzez wstąpienie w związek małżeński – założyły własne rodziny.

Małżonkowie sami muszą zaspokoić potrzeby rodziny

W uzasadnieniu swojego stanowiska Ministerstwo Finansów wskazało, że zgodnie z Kodeksem cywilnym przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność, której nie traci w razie unieważnienia małżeństwa. Oprócz tego stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez zawarcie małżeństwa dochodzi do założenia rodziny będącej najmniejszą komórką społeczną.

Dzięki temu każdy z małżonków jest obowiązany przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.


Podatnik.info

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy wykształcenie naprawdę wpływa na wysokość zarobków?