Ślub dziecka pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ślub dziecka pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kiedy traci się prawo do odliczenia ulgi?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzic traci prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Ponadto reguła ta ma zastosowanie zarówno do dziecka małoletniego, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym wykonywał  władzę rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, pozostającego na utrzymaniu rodzica.

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą darmowego programu PIT Pro 2012<<<

Oznacza to, że ulga na dzieci będzie przysługiwać wyłącznie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Ulgi prorodzinnej nie odliczy rodzic utrzymujący studiujące dziecko w związku małżeńskim

W wyżej wymienionej interpelacji jedna z posłanek opisała sytuację matki pełnoletniego, lecz uczącego się jeszcze dziecka, które w trakcie studiów zawarło związek małżeński i posiada potomstwo.  Cała nowa rodzina mieszka wspólnie z podatniczką i jest na jej utrzymaniu, gdyż oboje młodzi małżonkowie studiują. Dlatego zdaniem zainteresowanej powyższy przypadek  jest bardzo krzywdzący dla jej rodziny, ponieważ uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej.

W związku z powyższym parlamentarzystka w jednym z pytań do Ministerstwa Finansów poprosiła o udzielenie informacji, czy planowane są przez resort zmiany przepisów, które poszerzyłyby krąg osób uprawnionych do odliczeń ulgi na dziecko. W odpowiedzi podsekretarz stanu Maciej Grabowski podkreślił, że w chwili obecnej nie przewiduje się umożliwienia korzystania z ulgi prorodzinnej podatnikom, których dzieci – poprzez wstąpienie w związek małżeński – założyły własne rodziny.

Małżonkowie sami muszą zaspokoić potrzeby rodziny

W uzasadnieniu swojego stanowiska Ministerstwo Finansów wskazało, że zgodnie z Kodeksem cywilnym przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność, której nie traci w razie unieważnienia małżeństwa. Oprócz tego stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez zawarcie małżeństwa dochodzi do założenia rodziny będącej najmniejszą komórką społeczną.

Dzięki temu każdy z małżonków jest obowiązany przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.


Podatnik.info

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga prorodzinna do poprawki