Prowadzisz rodzinny dom dziecka? Odlicz ulgę prorodzinną
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Prowadzisz rodzinny dom dziecka? Odlicz ulgę prorodzinną

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Opiekun prawny prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do ulgi


Jeden z posłów w zapytaniu nr 10300/11 z 8 lipca 2011 roku wskazał, że urzędy skarbowe odmawiają prawa do ulgi podatnikom prowadzącym rodzinne domy dziecka, mimo spełnienia przez nich warunków zapisanych w art. 27f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie rodzinne domy dziecka mają status placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dlatego organy podatkowe traktują je tak samo, jak pozostałe całodobowe placówki, zapewniające utrzymanie małoletnim w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dzieje się tak pomimo że rodzinne domy dziecka mają charakter bardziej rodzinny niż instytucjonalny. Resort zgodził się więc ze stanowiskiem parlamentarzysty i powołaniem się przez niego na wyżej wymieniony art. ustawy opdof.


Po analizie przepisów ustawy opdof Ministerstwo Finansów uznało, że opiekun prawny zamieszkujący z dzieckiem ma prawo do skorzystania z omawianej ulgi za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym sprawował on opiekę. Resort wyjaśnił, że jednoczesne pełnienie funkcji opiekuna prawnego i sprawowanie opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej przez opiekuna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nie jest okolicznością, która uniemożliwia dokonanie odliczenia. A więc opiekun prawny prowadzący rodzinny dom dziecka może odliczyć ulgę prorodzinną, dołączając do zeznania rocznego (formularz PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródeł osiąganych dochodów) formularz PIT-O.


Należy jednak pamiętać, że preferencyjne odliczenie nie przysługuje innym niż rodzinny dom dziecka instytucjom opiekuńczo-wychowawczym, zapewniającym całodobowe utrzymanie dzieciom w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.


Rozwianie wątpliwości prawnych


1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza nową formę pieczy zastępczej nad dzieckiem - rodzinny dom dziecka - w charakterze analogicznym do obecnie funkcjonującej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Tak więc od nowego roku umieszczenie dziecka w tej formie pieczy zastępczej będzie miało charakter indywidualny i następować będzie jako powierzenie dziecka konkretnej osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczając się z fiskusem opłaca się mieć dzieci. Im więcej, tym lepiej