PPK a PIT. Sprawdź, co to jest PPK i jak wpływa na...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

PPK a PIT. Sprawdź, co to jest PPK i jak wpływa na rozliczanie podatku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Co to jest PPK?

 

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest PPK? Pod tym skrótem kryją się Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to miejsce, w którym pracownik może gromadzić swoje oszczędności na przyszłość. Wdrażanie systemu rozpoczęło się 1 lipca 2019 roku. Zakończenie całego procesu miało miejsce już 10 listopada 2020 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe umożliwiają beneficjentom długoterminowe oszczędzanie pieniędzy pochodzących z trzech różnych źródeł, czyli wpłat pracownika, pracodawcy oraz państwa. Dodatkowo każdy beneficjentom otrzymał wpłatę powitalną i coroczne dopłaty od rządu.

ppk a pit

Ostateczna liczba środków zgromadzonych na koncie PPK zależy od tego, jak długo konto będzie prowadzone, a także jaką stawkę wpłaty własnej wybierze uczestnik systemu. Czy są jakieś ograniczenia związane z wysokością odkładanych środków na koncie PPK? Okazuje się, że tak. Wpłata podstawowa uczestnika może wynosić od 0,5 do 2% jego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o środki przekazane przez pracodawcę, ich wysokość jest równa 1,5% wypłaty. Do tych wpłat miesięcznych należy doliczyć również roczną dopłatę przekazywaną przez państwo w wysokości 240 zł.

Wyjaśniliśmy już, co to jest PPK. Z powyższych informacji wynika, że efektem oszczędzania w tym systemie może być naprawdę atrakcyjna suma pieniędzy. Nic więc dziwnego, że wśród uczestników programu pojawia się pytanie o zależność między PPK a PIT.

 

PPK a PIT – co musisz wiedzieć?

 

Czy środki gromadzone na koncie PPK można traktować jako dochód? Czy w takiej sytuacji należy uwzględnić je w rozliczeniu rocznym? Jak prezentuje się zależność między PPK a PIT? Odpowiadamy po kolei na każdy z tych pytań. Jednocześnie należy pamiętać, że pieniądze odkładane na koncie pochodzą z trzech różnych źródeł. Spójrzmy zatem na obowiązujące zasady. Wpłaty finansowane przez pracodawcę są traktowane jako przychód z tytułu zatrudnienia każdego uczestnika PPK. Jakich obowiązków należy więc dopilnować w takim przypadku?

Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać odpowiednią zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wpłaty są opodatkowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Należy więc zastosować w tym przypadku stawkę obowiązującą w przypadku I progu podatkowego. Od 1 października 2019 roku wynosi ona 17%. Kwotę obliczoną według obowiązujących stawek należy odliczyć od wynagrodzenia pracownika.

ppk a pit

Przychód powstaje w momencie przekazania środków na konto PPK. Dlatego też to właśnie wtedy następuje obliczenie i pobranie zaliczek na podatek z wynagrodzenia pracownika. Następnie pracodawca ma obowiązek uwzględnić informacje na temat ich wysokości w informacji PIT-11 przekazywanej pracownikowi. Gdzie pojawi się podatek od PPK w PIT 11? Pracodawca musi doliczyć wysokość wpłat do przychodu ze stosunku pracy wykazanego w informacji podatkowej. W efekcie może okazać się, że uczestnik będzie zobowiązany do dopłacenia określonej kwoty podatku po otrzymaniu wykonaniu rozliczenia rocznego.

Jeżeli chodzi o wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne z budżetu państwa, są one zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Nie wiążą się również z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wyłączeniu z opodatkowania podlegają również wpłaty własne uczestnika. W tym przypadku są one pobierane z wynagrodzenia, z którego zostały już odprowadzone podatki i składki na ubezpieczenie.

Kiedy podatnik decyduje się na gromadzenie oszczędności w PPK, podatek jest pobierany wyłącznie od wpłat przekazanych od pracodawcy. Jeżeli spełnia kryteria preferencji dla młodych i zerowego PIT-u, wówczas może środki na koncie PPK nie podlegają opodatkowaniu.

 

Czy PPK można odliczyć od podatku?

 

W Polsce funkcjonują obecnie trzy systemy oszczędzania: IKE, IKZE oraz PPK. Dwa pierwsze umożliwiają odliczenie wpłat od podstawy opodatkowania w rocznej deklaracji PIT. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że z preferencji nie mogą skorzystać osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej. Jeżeli chodzi o PPK, uczestnicy nie mają prawa do odliczenia składek od dochodu lub podatku.

 

Podsumowanie: PPK a PIT – czy PPK można odliczyć od podatku?

 

Oto podstawowe informacje na temat zależności między PPK a PIT.

  • PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system przeznaczony do długoterminowego oszczędzania. Wpłaty pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.
  • Jeżeli korzystasz z PPK, podatek obejmuje wyłącznie wpłaty od pracodawcy.
  • Informacje na temat zaliczek pobranych przez pracodawcę znajdziesz w PIT-11 są one uwzględnione w danych dotyczących przychodów ze stosunku pracy.
  • Nie ma możliwości odliczenia wpłat PPK od dochodu oraz podatku.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych