Podatek od urlopu – czy ekwiwalent za urlop jest...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Podatek od urlopu – czy ekwiwalent za urlop jest opodatkowany?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Czy ekwiwalent za urlop jest opodatkowany?

 

Każdy pracownik zatrudniony na podstawię umowy o pracę, ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Jeżeli nie wykorzysta go w danym roku kalendarzowym, musi zrobić to najpóźniej do 30 września następnego roku. Pracownik nie może otrzymać rekompensaty finansowej za niewybrany urlop w trakcie obowiązywania umowy. Oznacza to, że ma nie tylko prawo do dni wolnych od pracy, ale również obowiązek ich wybrania. Tak prezentuje się kwestia urlopu wypoczynkowego w świetle prawa.

Mogą zdarzyć się jednak dwie wyjątkowe sytuacje, kiedy masz prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pierwsza z nich to ustanie stosunku pracy wskutek wygaśnięcia umowy. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i nadal nie wykorzystałeś przysługującego Ci urlopu, pracodawca ma obowiązek wypłacić rekompensatę finansową z tego tytułu. Druga sytuacja dotyczy rozwiązania umowy. Jeżeli nie wybrałeś przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego i nie będziesz miał możliwości zrobić tego przed ustaniem stosunku pracy, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent.

Najważniejsze informacje dotyczące zasad obliczania i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop znajdziesz w rozporządzeniu Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14). Pojawia się jednak pytanie, czy ekwiwalent za urlop jest opodatkowany? Aby znaleźć odpowiedź, należy dowiedzieć się, jak traktowana jest taka rekompensata pieniężna w świetle prawa.

Musisz wiedzieć, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega każdy uzyskany przez Ciebie przychód. Co należy rozumieć przez pojęcie „przychód ze stosunku pracy”? Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) za przychód ze stosunku pracy uznaje się wypłaty pieniężne i wartości pieniężne świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródła finansowania.

 

Zaznacza się również, że w szczególności obejmuje to:

 

 • Wynagrodzenia zasadnicze,
 • Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • Różnego rodzaju dodatki,
 • Nagrody,
 • Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • Wszelkie inne kwoty niezależnie, czy ich kwota została ustalona z góry,
 • Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • Wartość innych nieodpłatnych lub częściowo płatnych świadczeń.

 

Na tej podstawie można stwierdzić, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest przychodem. Czy obowiązuje podatek od urlopu, a może rekompensata pieniężna podlega zwolnieniu?

 

Podatek od urlopu – czy trzeba go zapłacić?

 

Wiesz już, że w świetle ustawy o PIT rekompensata pieniężna za urlop zalicza się do przychodów ze stosunku pracy. Nadal może pojawić się jednak wątpliwość, czy ekwiwalent za urlop jest opodatkowany. Niektóre świadczenia podlegają zwolnieniu przedmiotowym. Dochody, od których nie musisz odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych, znajdziesz w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT. Lista jest długa. Nie znajdziesz jednak na niej ekwiwalentów za urlop.

Oznacza to, że Twój pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek z wypłacanej rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop. Dzieje się tak, ponieważ ekwiwalent jest składnikiem Twojego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Musisz wiedzieć, że nawet jeśli wypłata nastąpi już po ustaniu stosunku pracy, nadal jest to przychód uzyskany na postawie obowiązującej wcześniej umowy.

Pracodawca ma również prawo odliczyć koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W takim przypadku musi jednak wypłacić ekwiwalent za urlop wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłacenie rekompensaty w innym terminie na podstawie osobnej listy płac, wówczas od kwoty ekwiwalentu może odliczyć jedynie podatek od urlopu oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pamiętaj! Prawo do ekwiwalentu nabywasz wraz z dniem ustania stosunku pracy. Po przepracowaniu ostatniego dnia zatrudnienia urlop zamienia się na rekompensatę pieniężną. Jest to szczególnie ważne, ponieważ może się zdarzyć, że pracodawca spóźni się z wypłatą ekwiwalentu. W takim przypadku powstaje obowiązek wypłacenie należnych Ci ustawowych odsetek za opóźnienie.

Zgodnie z art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), dotyczy to również sytuacji, kiedy nie poniosłeś żadnej szkody, a zwłoka wystąpiła z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Warto zaznaczyć, że podatek od urlopu nie obejmuje kwoty wypłaconych odsetek!

 

Ekwiwalent za urlop – czy trzeba go ująć w zeznaniu podatkowym?

 

Z poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, czy od ekwiwalentu za urlop płacimy podatek. Teraz warto przyjrzeć się, jak wygląda kwestia ujęcia tych informacji w zeznaniu podatkowym. Pracodawca, który musi obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek od urlopu, ma również obowiązek przygotowania formularza PIT-11 z uwzględnieniem informacji na ten temat. Termin przekazania druku PIT-11 w formie tradycyjnej lub elektronicznej upływa ostatniego dnia lutego.

Ekwiwalent za urlop zalicza się do przychodu ze stosunku pracy. Dlatego też podlega zsumowaniu z pozostałymi składnikami wynagrodzenia. Informacje na temat wysokości przychodów znajdziesz w części E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki. Na podstawie informacji otrzymanych od pracodawcy masz obowiązek wypełnić formularz PIT-37.

Jak zrobić to najszybciej? Program Podatnik.info rozliczy Twój PIT za Ciebie. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut, a ty nie musisz się niczym martwić. Możesz skorzystać z trzech prostych rozwiązań i przesłać wypełnioną deklarację bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

 

 • Rozliczenie PIT-11 – jedyne, co musisz zrobić, to przepisanie danych z informacji PIT-11 do formularza dostępnego w programie Podatnik.info. Na tej podstawie system rozliczy Twój PIT.
 • PIT w 5 minut – drugim rozwiązaniem jest odpowiedzenie na kilka prostych pytań, które umożliwią programowi Podatnik.info wybrać właściwą deklarację i wypełnić ją za Ciebie automatycznie.
 • Elektroniczny PIT – ostatnim rozwiązaniem jest możliwość samodzielnego wybrania i wypełnienia deklaracji. Kiedy skończymy uzupełniać odpowiednie druki, Podatnik.info zweryfikuje ich poprawność.

 

Każde z tych rozwiązań zagwarantuje Ci sprawne rozliczenie deklaracji podatkowej PIT. Dzięki temu zaoszczędzisz zarówno czas, jak i nerwy. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać również z pomocy ekspertów.

 

 

Podsumowanie: Ekwiwalent za urlop a podatek

 

Co musisz wiedzieć w kwestii ekwiwalent za urlop a podatek?

 

 • Ekwiwalent za urlop przysługuje każdemu pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu, a jego umowa o pracę wygasła lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
 • Rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop jest jednym ze składników wynagrodzenia pracownika.
 • W świetle ustawy o PIT podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek.
 • Do końca lutego powinieneś otrzymać od pracodawcy wypełniony PIT-11. Informacje na temat dochodów i pobranych zaliczek na podatek znajdziesz w części E. Na podstawie danych od pracodawcy masz obowiązek wypełnić deklarację PIT-37, a następnie złożyć ją w Urzędzie Skarbowym.
 • Nie musisz własnoręcznie uzupełniać deklaracji podatkowej. Pomoże Ci w tym program Podatnik.info. System wypełni automatycznie odpowiednie druki lub zweryfikuje poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. Gotową deklarację możesz wysłać bezpośrednio z poziomu programu Podatnik.info do Urzędu Skarbowego.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024