Podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości w...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości w PIT-39 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przeczytaj, co się zmieniło i jak ma wyglądać takie wykazanie dochodu na formularzu PIT-39 2019.

 

Co wprowadziła nowelizacja?

Zgodnie z nowelizacją, od 2019 roku osoby dziedziczące, rozwodnicy czy wdowcy nie muszą czekać 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy, by sprzedać nieruchomość bez opodatkowania, lecz mogą to zrobić wcześniej. Nowe prawo informuje, że okres pięciu lat karencji ma być liczony od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Oznacza to, że wcześniejsza sprzedaż nie musi być wykazywana na formularzu PIT-39 2019, tak jak było to do tej pory, a okres 5 lat liczony jest od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od chwili jego śmierci. Co więcej, zgodnie z aktualnymi przepisami nie ma znaczenia, jak długo spadkodawca był właścicielem przekazywanej nieruchomości.

 

Podatek od sprzedaży dziedziczonej nieruchomości – co wykażesz w PIT-39 2019?

Wcześniejsze przepisy przewidywały, że sprzedaż dziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła osoba przekazująca spadek – była opodatkowana zgodnie ze skalą 19% podatku. Nie dotyczył ten przepis jedynie osób, które przeznaczyły uzyskaną kwotę na własne cele mieszkaniowe. Nowelizacja tego przepisu dotyczy sposobu liczenia terminu tych 5 lat, lecz nie zmienia wielkości opodatkowania. Oznacza to, że podatnik, który chce sprzedać dziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat do daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę, zobowiązany jest do zapłacenia podatku, który musi wykazać na formularzu PIT-39 2019.

 

PIT-39 2019 a dziedziczenie spadku – dwie daty nabycia

Dotychczas osoby, które nabyły na własność nieruchomość w formie spadku (tzw. nabycie nieruchomości przy dziale spadku), musiały uwzględnić dwie daty:

  • datę otwarcia spadku – dzień, w którym osoba nabyła część udziałów w nieruchomości, będącej przedmiotem spadku,

  • datę, w której stała się prawnym właścicielem pozostałej części nieruchomości, która jest przedmiotem spadku.

Te zapisy powodowały, że spadkobiercy musieli czekać przez wiele lat, by sprzedać odziedziczoną nieruchomość.

Na nowy projekt przepisów o sprzedaży nieruchomości spadkowych wpływ miało stanowisko Sądu Administracyjnego, który orzekł, że:

  • dział spadku nie zawsze oznacza nabycie – np. w sytuacji, gdy spadkobierca nabywa majątek stosownie do swojego udziału,

  • gdy spadkobierca przy dziale dostaje więcej, niż mu się należy, obowiązuje go 5-letni okres oczekiwania na nieopodatkowaną sprzedaż nieruchomości, liczony od dnia nabycia spadku,

  • wdowcy i rozwodnicy będą mogli sprzedać spadek w postaci nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego (a nie od dnia rozwodu czy owdowienia).

 

Odziedziczyłeś już nieruchomość? Zobacz, jakie przepisy cię obowiązują

Podatnicy, którzy otrzymali nieruchomość jako spadek przed 2019 rokiem (do 31 grudnia 2018), również mogą skorzystać z nowego prawa i sprzedać ją przed upływem 5 lat bez obowiązku płacenia podatku wykazywanego na PIT-39 2019. Nowelizacja, o której mowa, odnosi się do przychodów i dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2019 roku. W tym przypadku decydujący jest moment sprzedaży nieruchomości, a nie data jej odziedziczenia. Oznacza to, że zmiana ta dotyczy wszystkich podatników, którzy sprzedadzą nieruchomość po 31 grudnia 2018 roku.

 

PIT-39 2019 – jak wykazać sprzedaż spadku w formie nieruchomości?

Deklaracja PIT-39 2019 składana jest do 30 kwietnia 2019. Wykazuje się na niej przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych do nieruchomości nabytych albo wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku. Podatek do takiego przychodu wynosi 19% podatku dochodowego poza działalnością gospodarczą. Opodatkowaniu podlega uzyskana ze sprzedaży kwota pomniejszona o koszty jej uzyskania. W tym przypadku koszty uzyskania takiego przychodu to udokumentowane nakłady poczynione w czasie posiadania nieruchomości, które zwiększyły wartość otrzymanej nieruchomości. Zalicza się do nich także kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn (jeśli była taka konieczność prawna).

 

W świetle nowelizacji dotyczącej rozliczania sprzedaży nieruchomości spadkowej, formularz PIT-39 2019 muszą złożyć podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość przed upływem 5 lat, choć nie spełniali wcześniej wymienionych warunków. Deklaracja ta może zostać złożona w tradycyjny sposób lub drogą elektroniczną jako PIT-39 Programem do PIT.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-39 za 2019 − jak wypełnić i rozliczyć przez Internet w 2020?