PIT-37 druk za 2018 – najpopularniejsza deklaracja...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-37 druk za 2018 – najpopularniejsza deklaracja podatkowa w 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak dopełnić należytych formalności w najprostszy sposób, przy jednoczesnej możliwości skorzystania z należnych ulg?

  

Kto będzie musiał rozliczyć druk PIT-37 w 2019 roku? 

Druk PIT-37 musi zostać złożony do 30 kwietnia 2019 r. Powinni go wypełnić ci podatnicy, których przychody zostały uzyskane przy pośrednictwie płatnika. Fundamentem poprawnie sporządzonego PIT-37 są informacje z PIT-11, który musi zostać dostarczony przez płatnika do końca lutego. Druk PIT-37 za 2018 umożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem, jak również może być sporządzony przez osobę, która samotnie wychowuje dziecko. Przy wypełnianiu zeznania PIT-37 możemy uwzględnić w nim należne ulgi i odliczenia, jak również przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

  

Druk PIT-37 2019 złożą te osoby fizyczne, które otrzymują wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podatnicy ci nie mogli również prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Uzyskane przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych i przy zastosowaniu skali w wysokości 18% bądź 32%.

  

Dochody, do których odnosi się druk PIT-37 to m. in.:

  • wynagrodzenie za wykonaną pracę (stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło stosunek służbowy),
  • zasiłek oraz świadczenie przedemerytalne, emerytura krajowa,
  • krajowe renta strukturalna i socjalna,
  • zasiłek finansowy z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendium studenckie,
  • przychody wynikające z kontraktu lub pełnienia funkcji społecznej,
  • przychody z tytułu praw autorskich,
  • świadczenie, uzyskane z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  

Otrzymałeś deklarację PIT-11 – jak na jej podstawie uzupełnić druk PIT-37?

Posiadając wypełniony przez płatnika PIT-11, podatnik posiada niezbędne informacje do poprawnego wypełnienia własnej deklaracji. W celu jak najprostszego dopełnienia formalności, może on zdecydować się na rozwiązania proponowane w programie PIT.

Dysponując informacjami na temat uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów, z pomocą programu będzie on w stanie samodzielnie uzupełnić pola dotyczące uzyskanych kwot i wyliczyć należny podatek. Co więcej, w aplikacji będzie mógł wypełnić załącznik PIT/O, w którym powinny znajdować się informacje na temat przynależnych ulg (na dziecko, rehabilitacyjna, na internet, ze względu na samotne wychowywanie dziecka bądź z tytułu darowizn).

 

Program PIT umożliwia również błyskawiczne przesłanie deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów. By tego dokonać, należy dysponować informacjami na temat dochodów z roku wcześniejszego niż ten rozliczany. Rozwiązania oferowane przez program PIT pozwalają każdemu podatnikowi uniknąć zbędnych nerwów oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy alimenty podlegają opodatkowaniu w PIT 2019?