PIT-37 – co to jest i kto go wypełnia?
Pixabay.com/CC0 Public Domain/http://skroc.pl/00a55
Podatnik.info

PIT-37 – co to jest i kto go wypełnia?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Jak wypełnić PIT-37?


PIT37 wypełniają osoby rozliczające się według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), które w 2016 roku uzyskały dochody za pośrednictwem płatnika. Zaliczamy do nich pracowników etatowych zatrudnionych w formie umowy o pracę, zleceniobiorców wykonujących usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także emerytów i rencistów.


PIT 37 podatnik powinien wypełnić na podstawie druku PIT-11, który do końca lutego płatnik ma obowiązek dostarczyć mu pocztą. Jest to informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2016 roku przez pracodawcę, zleceniodawcę lub organ wypłacający emeryturę lub rentę – ZUS albo KRUS.


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT37 wypełniają osoby, które w 2016 roku uzyskały za pośrednictwem płatnika z następujących źródeł:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych czy z działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich (np. z umów o dzieło) i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są zobowiązani do doliczania dochodów małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.


Do kiedy PIT-37?


Ustawodawca ostateczny termin złożenia PIT37 w urzędzie skarbowym wyznaczył na 30 kwietnia. Ale uwaga – w 2017 roku będzie inaczej! Do kiedy PIT 37 zatem powinien wpłynąć do fiskusa? W tym roku wyjątkowo do 2 maja.


W 2017 roku 30 kwietnia pracownicy urzędów skarbowych nie pracują, ponieważ jest to niedziela. Z kolei poniedziałek 1 maja również jest wolny, gdyż na ten dzień przypada Święto Pracy.


Załącznik PIT/O – odlicz ulgi podatkowe


W zeznaniu PIT 37 podatnik może również odliczyć przysługujące mu ulgi podatkowe. Zaznaczając odpowiednie pole, może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Z kolei w załączniku PIT/O podatnik może odliczyć od dochodu uzyskanego w 2016 roku następujące ulgi:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę internetową,
 • darowiznę na cele krwiodawstwa lub kultu religijnego,
 • darowiznę na organizacje społeczne,
 • składki na IKZE,
 • składki ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulgę na badanie i rozwój.


Z kolei od dochodu podatnik może odliczyć:

 • ulgę na dziecko,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki zdrowotne.


Kolejny załącznik do zeznania PIT 37 to druk PIT/D. Formularz jest przeznaczony dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Dodatkowo do tej deklaracji podatnik powinien dołączyć oświadczenie PIT-2K, jeżeli odlicza wydatki poniesione na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa.
 

W prosty sposób zeznanie PIT37 oraz druk PIT/O można wypełnić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy deklarację wraz z załącznikiem poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.

W ten sposób droga elektroniczną rozliczyło się już 8 113 486  zadowolonych Polaków. E-deklarację za 2016 rok można wysłać do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Tożsamość podatnika zostanie zidentyfikowana przez fiskus za pomocą pięciu następujących danych identyfikacyjnych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak wypełnić PIT-37?