PIT-37 2019 – rozliczenie z małżonkiem czy osobno?
Beata Michoń
Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem - jakie korzyści dla Podatnika?
Podatnik.Info

PIT-37 2019 – rozliczenie z małżonkiem czy osobno?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Kto może skorzystać z PIT-37 w 2019?

Druk PIT-37 umożliwia złożenie deklaracji zarówno łącznej, jak i indywidualnej dla każdego podatnika. W zależności od tego, czy przychody uzyskaliśmy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, umowy o pracę czy też innego źródła — należy wypełnić odpowiedni dokument. PIT-37 2019 uzupełnią osoby, które:

 • pracowały na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie,

 • pobierały wynagrodzenie z tytułu emerytur, rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

 • pobierały zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

 • otrzymały stypendium,

 • wykonywały pracę na podstawie kontraktu menadżerskiego,

 • otrzymały wynagrodzenie na podstawie praw autorskich lub innych praw majątkowych.
   

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc rozliczyć PIT-37 2019 wraz z małżonkiem?

Aby złożenie wspólnej deklaracji było możliwe, pary muszą spełnić kilka warunków. Podstawą jest to, aby pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Osoby, które zawarły związek małżeński np. w połowie roku, nie mogą skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia. Partnerzy muszą mieć wspólność majątkową, a także nie mogą korzystać z opodatkowania liniowego czy ryczałtu (oprócz najmu prywatnego), karty podatkowej oraz podatku tonażowego.

 

PIT-37 2019 – rozliczenie wspólne a śmierć jednego z małżonków

Wypełniający formularz PIT-37 2019 wdowa bądź wdowiec może skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia, pod warunkiem, że małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, a współmałżonek zmarł w jego trakcie. Jeśli para pozostawała w związku małżeńskim w trakcie roku podatkowego, a jedno z małżonków odeszło po jego zakończeniu, ale przed terminem składania deklaracji, wdowa bądź wdowiec także zachowuje prawo do łącznego rozliczenia.

 

Jak złożyć wspólny PIT-37 2019?

Jeśli małżonkowie spełniają wszystkie kryteria do łącznego rozliczenia, muszą wypełnić odpowiedni druk PIT-37 i podpisać go imieniem i nazwiskiem jednego z partnerów. Wystarczy tylko pojedynczy podpis, ponieważ w takich sytuacjach uznaje się, że mąż lub żona działa z upoważnienia drugiej osoby. Niezbędne będzie oświadczenie o wspólnym rozliczeniu PIT-u. Składa się je, zaznaczając odpowiednie pole formularza. W przypadku złożenia nieprawidłowych danych do odpowiedzialności karnej zostanie pociągnięta ta osoba, której podpis widnieje na druku urzędowym.

 

Czy opłaca się wspólnie składać PIT-37 2019?

W większości przypadków tak. Wspólne rozliczenie w praktyce oznacza, że łączny, roczny dochód małżonków dzielimy przez dwa, uzyskując tym samym podstawę do opodatkowania (kwotę mnożymy przez stawkę podatkową). Ostateczny wynik mnożymy razy dwa i od tej kwoty możemy odliczyć wszystkie przysługujące nam ulgi, np. ulgę na dziecko. Łączne rozliczenie jest bardzo korzystne w momencie, gdy jeden z małżonków pozostaje na utrzymaniu drugiego. Dzięki temu, w przypadku wysokich zarobków pracującego partnera, możemy uzyskać obniżenie stawki podatkowej z 32% na 18%.

 

PIT-37 2019 – kiedy wspólne rozliczenie się nie opłaci?

Jest kilka sytuacji, w których wspólne rozliczenie PIT-37 2019 może okazać się niekorzystne lub neutralne. Wtedy lepszym rozwiązaniem będzie indywidualnie rozliczenie każdego z małżonków, które pozwoli np. na obniżenie kwoty podatku do zapłaty.

 • Wspólne rozliczenie nie przyniesie żadnych korzyści w chwili, gdy obydwoje małżonkowie wykazują dochód wyższy niż 13 tys. rocznie i podlegają opodatkowaniu wg tej samej stawki. W takim przypadku obydwojgu przysługuje taka sama kwota zmniejszająca podatek, a więc wspólne rozliczenie będzie neutralne dla domowego budżetu.

 • Jeżeli łączny dochód w małżeństwie wynosi pomiędzy 26.000 a 85.528 zł rocznie, a jeden z małżonków zarabia mniej (ale nie miej niż 8 tys. zł rocznie) to decydując się na łączne rozliczenie, para będzie się mieścić w grupie, gdzie kwota obniżenia podatku wynosi 556,02 zł. W przypadku, jeśli małżonkowie zdecydują się na rozliczenie indywidualne, osoba zarabiająca mniej będzie mogła skorzystać z kwoty obniżającej podatek, mieszczącej się w przedziale 556,02-1440 zł.

 • W przypadku gdy dochody jednego z małżonka przekroczą 1 mln zł rocznie – wówczas, nawet jeśli współmałżonek pozostaje na utrzymaniu pierwszego, nie uda się uniknąć podatku solidarnościowego od dochodu który wynosi 4%. 

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-37 przez studenta. Sprawdź, o czym musisz pamiętać