Nowy program rządowy „Aktywny Rodzic”
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nowy program rządowy „Aktywny Rodzic”

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Polska zajmuje jedną z najniższych pozycji w krajach Unii Europejskiej jeśli chodzi o aktywizację zawodową kobiet. Bardzo często, z potrzeby zajmowania się małymi dziećmi, młode mamy rezygnują z pracy i kariery zawodowej. W konsekwencji obniżają możliwości budżetowe rodziny, co prowadzi do braku pieniędzy na bieżące wydatki lub np. problemy mieszkaniowe. Program „Aktywny rodzic” ma na celu wsparcie kobiet, które chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Środki na ten cel znalazły się w budżecie państwa na 2024 rok.

Projekt budżetu na 2024 r

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w 2024 r. rząd przeznaczy środki m.in. na:

 • wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.,
 • zwiększenie o 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych JST,
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.,
 • wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe),
 • realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
 • finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł),
 • finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży,
 • odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

Projekt zabezpiecza także środki na kontynuację dotychczasowych działań, w szczególności programów społeczno-gospodarczych, m.in.:

 • realizację programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrośnie do 800 zł;
 • realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.,
  wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci
 • realizację ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu – ustawa służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Do 31 marca 2024 r. będzie obowiązywała obniżona stawka VAT z 5 proc. do 0 proc. na żywność oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych. Stawka dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r. będzie wynosiła 8 proc.

Program "Aktywny Rodzic"

Program "Aktywny rodzic" to jeden z trzech obszarów na który przeznaczone będą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszym obszarem będzie likwidacja "białych plam" w dostępie do szerokopasmowego internetu. Drugim obszarem - termomodernizacja budynków wielorodzinnych. Trzecim program rządowy "Aktywny rodzic", czyli dodatkowe świadczenie dla rodziców chcących pójść do pracy i zostawić dziecko pod opieką. Rodzice będą mieli wybór - czy zostawić dziecko pod opieką np. członka rodziny, czy też zostawić je w odpowiednim miejscu opieki. W ramach programu powstać ma ok. 47 tys. miejsc w żłobkach, przede wszystkim tam, gdzie ich nie ma.

Czym jest dodatek Aktywna Mama 2024?

Program początkowo miał nazywać się Aktywna Mama i zmobilizować zawodowo kobiety, a teraz to już Aktywny Rodzic, ponieważ chodzi także o to, by również mężczyźni nie pozostawali w domach opiekując się dzieckiem zamiast matki (takich przypadków jest coraz więcej), ale wrócili lub weszli po raz pierwszy na rynek pracy.

Zasada zasiłku jest prosta i skierowana głównie do kobiet, które po okresie urlopu macierzyńskiego lub w trakcie urlopu wychowawczego będą chciały wrócić do pracy. Aby ułatwić im tę decyzję państwo wypłaci im co miesiąc świadczenie w wysokości 1500 zł, które będzie można przekazać, np. babci, stąd też druga potoczna nazwa dodatku „babciowe”.

Ile wynosi babciowe?

Na dziecko do 3. roku życia przysługiwać ma 1500 zł babciowego miesięcznie co łącznie daje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej w budżecie rodziny. Ma ono być wypłacane do momentu, kiedy dziecko skończy 3 lata.

Premier Donald Tusk zadeklarował, że 1500 złotych będzie wypłacane w 2024 roku. Realizacja projektu już trwa, nieznana jest jednak dokładna data od kiedy świadczenie będzie wypłacane.

Sprawdź więcej informacji na temat świadczenia: Babciowe 2024

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia?

Najważniejszym warunkiem jest bycie rodzicem dziecka do 3. roku życia. Dodatkowo rodzic:

 • musi być zatrudniony na etat lub zlecenie;
 • miesięczna pensja nie będzie mogła przekroczyć określonego progu;
 • miesięczne wynagrodzenie musi być na poziomie minimum najniższej krajowej płacy.

Babciowe 1500 złotych: na co wydać zasiłek?

Rodzice sami będą mogli zadecydować o sposobie wydatkowania pieniędzy. Można nim opłacić pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub zatrudnić fachową nianię.

Jedną z form jest zatrudnienie do opieki nad małym dzieckiem jego babci. Jednak musi być ono sformalizowane – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej: umowy o dzieło lub zlecenia.

Pieniądze z programu Aktywna Mama mogą też powędrować do innej osoby, niekoniecznie członka rodziny. Decyzję o dysponowaniu kwotą pozostawiona będzie matce i ojcu dziecka. Ideą programu jest możliwość pogodzenia macierzyństwa z pracą zarobkową. Ma umożliwić szybszy powrót kobiet do życia zawodowego a jednocześnie może pomóc finansowo osobom starszym.

Powrót kobiet na rynek pracy jest także korzystny dla państwa – w końcu świadczenie zostanie niejako "odpracowane" dzięki podatkom odprowadzanym z wynagrodzenia.

Aktywny Rodzic - jakie warunki?

Świadczenie zwane babciowym ma być uzupełnieniem starego programu Rodzina 500+ (od stycznia 2024 r. 800+) dotyczącym jednak tylko rodzin z dzieckiem poniżej trzeciego roku życia, w których matka chce wrócić do aktywności zawodowej lub podjąć pierwszą pracę.

Świadczenie ma być dodatkiem do 800+, ale będzie udzielane tylko do osiągnięcia przez dziecko 3. roku życia. Dodatkowymi warunkami przyznania zasiłku jest rozpoczęcie nowej pracy na etat (umowa o pracę) lub kontynuacja przerwanej pracy urlopami macierzyńskim i wychowawczym i uzyskiwanie dochodu w kwocie przynajmniej minimalnej krajowej. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł brutto.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!