Niepełnosprawne dziecko a ulga na kolonie i obozy
Redakcja
Honza Soukup/http://skroc.pl/6e599/flickr CC-BY/http://skroc.pl/2d146
Podatnik.info

Niepełnosprawne dziecko a ulga na kolonie i obozy

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto może skorzystać z ulgi na kolonie i obozy w PIT za 2016 rok


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekroczył w 2015 roku kwoty 9120 złotych.


Odliczenie wydatków, które podatnik przeznaczył na koszty związane z kolonią lub obozem, nie jest limitowane. Oznacza to, że osoba rozliczająca roczny PIT z dochodów uzyskanych w 2016 roku, odlicza kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Dokumentem, który potwierdza poniesienie odpowiednich kosztów, jest każdy dowód stwierdzający powyższą wpłatę.


Podatnik, który rozlicza się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2016 roku za pomocą skali podatkowej, może odliczyć w ramach ulgi wydatki poniesione na kolonie i obozy w deklaracji podatkowej PITZ-36 lub PIT-37. W prosty sposób można to zrobić za pośrednictwem całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu za 2015 rok.


Należy pamiętać, że niektórzy podatnicy mogli odliczyć ulgę w trakcie 2016 roku, gdy obliczali zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to np. osób, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej, a także z najmu lub dzierżawy.


Kiedy nie odliczysz ulgi


Jednak należy pamiętać, że zgodnie z ustawą odliczenie wydatków poniesionych na kolonie i obozy osoby niepełnosprawnej nie przysługuje podatnikowi, jeśli zostały one:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – jak odliczyć wydatki na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych?