Na czym polega podatek liniowy?
Redakcja
http://sxc.hu/

Na czym polega podatek liniowy?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatek liniowy uznawany jest za jedną z zasad ogólnych rozliczania się z fiskusem. Oblicza się go od faktycznie uzyskanego dochodu, który ustala się odejmując od zysku z działalności koszty ich uzyskania. Podatnik, który wybierze stawkę 19% jako sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym, powinien przychody i koszty wykazywać w ewidencji – podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w prowadzonych zgodnie z przepisami rachunkowości księgach rachunkowych.


Decyzję o rozliczaniu się na zasadach podatku liniowego należy zgłosić do odpowiadającego Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia stycznia nowego roku podatkowego. W przypadku niezgłoszenia fiskus będzie rozliczał dochód analogicznie do poprzedniego roku podatkowego. Te same terminy informacji dla urzędu obowiązują w przypadku rezygnacji z tej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy dopiero co zaczynający działalność gospodarczą powinni zgłosić decyzję o rozliczaniu się 19% stawką najpóźniej na dzień przed rozpoczętą działalnością. Przedłużenie okresu przesyłania informacji aż do dnia uzyskania pierwszego dochodu spowoduje, że fiskus automatycznie przyporządkuje stawkę 18% lub 32%.


Opodatkowanie w sposób liniowy wymaga rozliczenia się niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Zaliczka na podatek dochodowy musi zostać wpłacona już za pierwszy miesiąc, w którym uzyskano dochód. Możliwe są dwie częstotliwości wpłacania zaliczek: miesięczna lub kwartalna. Z rozliczania się co kwartał mogą skorzystać tzw. mali podatnicy, których dochód wraz z podatkiem VAT nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro. Kwartalnie mogą również rozliczać się podatnicy rozpoczynający działalność. Należy pamiętać, że urząd skarbowy wymaga poinformowania o wyborze tej częstotliwości wpłacania zaliczek.


Coroczne rozliczenie się z fiskusem wymaga od osób odliczających 19% podatek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu do 30 kwietnia nowego roku podatkowego – PIT 36L. W zeznaniu tym wykazać należy tylko dane z działalności gospodarczej, wszystkie inne dochody (np. z pracy) rozlicza się w postaci odrębnego arkusza PIT 37.


Płatnicy podatku liniowego nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani według zasad przewidzianych  dla osób samotnie wychowujących dzieci. Co więcej, nie przysługuje im ulga na dzieci i ulga internetowa Od dochodu mogą odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku ulgę dla osób osiągających dochody za granicą i składki zdrowotne w postaci 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek liniowy czy progresywny? Sprawdź co bardziej Ci się opłaca w PIT 2019