Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jaka skala podatkowa obowiązuje przy rozliczeniach PIT za...
pixabay.com
mf.gov.pl

Jaka skala podatkowa obowiązuje przy rozliczeniach PIT za 2018 rok?

Rozliczenia deklaracji PIT-37 lub PIT-36 dotyczą zarobków, opodatkowanych według zasad ogólnych z zastosowaniem tzw. skali podatkowej. Czym jest skala podatkowa i jak przekłada się na nasze dochody? Którzy podatnicy nie rozliczają się przy jej użyciu?

  

Skala podatkowa a wysokość podstawy obliczenia podatku

Obowiązująca skala podatkowa posiada dwie ustalone wartości. Jeśli nasza podstawa obliczenia podatku w skali roku jest niższa niż 85 528 zł, obowiązywać nas będzie niższa stawka, wynosząca 18%. W przypadku, w którym kwota ta będzie większa, nadwyżkę ponad 85 528 zł rozliczymy 32-procentową stawką.

Podstawa obliczenia podatku:

Wartość podatku:

<85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek

>85 528 zł

 15 395,04 zł (18% z 85 528 zł) + 32% z nadwyżki od tej sumy

  

Ostateczna wartość należnej fiskusowi sumy będzie zależeć również od tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Wzór wyliczenia sumy zmniejszenia podatku znajduje się poniżej:

Podstawa obliczenia podatku:

Kwota zmniejszająca podatek:

≤ 8000 zł

1 440 zł (18% podstawy z 8 000 zł)

>8000 zł – ≤13 000 zł

1 440 zł – 883,98 zł * (dochód – 8 000 zł) / 5 000 zł

>13 000 zł – ≤85 528 zł

556,02 zł

>85 258 zł – ≤127 000 zł

556,02 zł – 556,02 zł * (dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł

>127 000 zł

0 zł

  

Kogo nie dotyczy skala podatkowa?

Z rozliczenia w oparciu o ustaloną skalę nie skorzystają podatnicy, którzy czerpią dochody ze źródeł opodatkowanych według innych stawek. Skala podatkowa nie będzie mogła być zastosowana przez: 

  • rozliczających się liniowo, przy zastosowaniu stawki 19% (PIT-36L),
  • rozliczających się przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej (PIT-28),
  • rozliczających prywatnie prawa majątkowe i kapitały pieniężne i prawa majątkowe (PIT-38),
  • zbywających prawa pokrewne i nieruchomości (PIT-39),
  • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych
  • uzyskujących dochody wskutek zbycia papierów wartościowych bądź pochodnych instrumentów finansowych,
  • nierezydentów, którzy nie zdecydują się na opodatkowanie według skali.

  

Skala podatkowa nie będzie mogła zostać zastosowana m.in. przez zwycięzców w grach i zakładach, podatników czerpiących zysk z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej, czy rozliczających działalność wykonywaną osobiście, a kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł. Skala podatkowa nie będzie mogła być wykorzystana do rozliczenia wynagrodzeń za pomoc organom ścigania i przez żołnierzy, wnioskujących o odszkodowania ze względu na skrócenie okresu wypowiedzenia służby.

  

Dzięki powyższym informacjom, podatnik będzie w stanie ustalić czy dotyczy go skala podatkowa, jak również według której stawki przyjdzie mu rozliczyć swoje zarobki. Sam proces rozliczenia deklaracji lepiej jednak pozostawić programowi PIT. W aplikacji tej użytkownik znajdzie aktualne wzory formularzy wraz z załącznikami, a samo złożenie PIT potrwa zaledwie parę chwil.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments