Jak wypełnić PIT-36?
Redakcja
401(K) 2012/http://skroc.pl/6823c/flickr.com CC_BY/http://skroc.pl/5e7f9
Podatnik.info

Jak wypełnić PIT-36?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto składa PIT-36?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT 36 posiadają podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali dochody z następujących źródeł:


1) prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.),
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,


2) uzyskali przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,


3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
6) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.


Do kiedy PIT-36 w 2017 roku?


Standardowo zgodnie z ustawą PIT 36 podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Jednak w 2017 roku występuje wyjątek od tej reguły. Do kiedy PIT36 więc należy dostarczyć fiskusowi w tym roku? Do 2 maja.


Stanie się tak dlatego, ponieważ 30 kwietnia w 2017 roku wypada w niedzielę. Natomiast poniedziałek 1 maja jest ustawowo dniem wolnym, gdyż wtedy obchodzimy Święto Pracy. Tak więc ostatecznie PIT 36 możemy złożyć w urzędzie skarbowym do północy 2 maja.


Jakie ulgi w PIT-36 w 2017 roku?


Podatnicy rozliczający dochody uzyskane w 2016 roku w PIT36, podobnie jak w deklaracji PIT-37, mogą odliczyć szereg ulg podatkowych. W tym celu muszą pamiętać, aby do zeznania rocznego dołączyć załącznik PIT/O. Dzięki temu od dochodu osiągniętego w ubiegłym roku, w 2017 roku przysługuje im prawo do skorzystania z następujących preferencji:

 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi na internet,
 • ulgi z tytułu honorowo oddanej krwi,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na organizacje społeczne,
 • składek na IKZE,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.


Z kolei od podatku w rozliczeniu PIT36 za 2016 rok podatnik może odliczyć:

 • ulgę na dzieci,
 • ulgę abolicyjną za pracę za granicą.


Natomiast w samej deklaracji PIT 36 podatnik od dochodu uzyskanego w 2016 roku może odliczyć składki ZUS, a od podatku składki zdrowotne.


Dodatkowo w załączniku PIT/BR do deklaracji PIT36 podatnik może odliczyć ulgę na badania i rozwój.


Z kolei w druku PIT/D osoby, które poniosły wydatki mieszkaniowe, mogą je odliczyć od dochodu lub podatku. Do tego załącznika do deklaracji PIT 36 dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).


Wypełnij PIT-36 poprzez e-Deklaracje


Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, najprostszym sposobem rozliczenia PIT 36 jest jej przesłanie do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dzięki temu podatnik może znacznie szybciej otrzymać zwrot nadpłaty podatku, ponieważ zeznania roczne złożone drogą elektroniczną będą w pierwszej kolejności rozpatrywane przez urzędników.


W prosty sposób PIT36, a także załącznik PIT-O, w którym podatnik odlicza większość przysługujących mu ulg, można wypełnić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu i wątpliwości, z których preferencji może skorzystać.


Program PIT pro 2016/2017 dostarczy PIT 36 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Ministerstwo Finansów identyfikuje tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto składa PIT-36?