Ile wynosi podatek dochodowy 2019 i jak go obliczyć?
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Ile wynosi podatek dochodowy 2019 i jak go obliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Znajomość podstaw wyliczenia podatku może okazać przydatna w oszacowaniu wysokości zobowiązania, które należy wypełnić wraz z kolejnym rokiem kalendarzowym.

 

Ile wynosi podatek dochodowy – stawki podatkowe 2019

Według statystyk, zdecydowana większość podatników rozlicza się poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji PIT-37 lub PIT-36.  Obie formy opodatkowania opierają się o tzw. zasady ogólne i skalę podatkową. Zgodnie z jej założeniami, od rocznych dochodów w wysokości poniżej 85 528 zł pobiera się 18% podatku dochodowego. Nadwyżka tej kwoty rozliczana jest stawką 32%. Wysokość możliwej do odliczenia kwoty jest zależna od zarobków za miniony rok podatkowy.

 

Podstawa podatku

Kwota zmniejszająca podatek

mniej niż 8 000 zł

1 440 zł

8 001 zł – 13 000 zł

1 440 zł – [883, 98 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5000 zł]

13 001 zł – 85 528 zł

556, 02 zł

85 529 zł – 127 000 zł

556, 02 zł – [556, 02 * (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]

więcej niż  127 001 zł

kwota zmniejszająca podatek nie występuje

 

Ile wynosi podatek dochodowy przy rozliczeniu liniowym?

Zgodnie z treścią artykułu 30c. Ustawy o podatku dochodowym, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej mogą być rozliczone w całości przy użyciu jednej stawki w wysokości 19%. Zarobki opodatkowane tą metodą nie mogą być sumowane z innymi źródłami wynagrodzenia.

 

Ile wynosi podatek dochodowy przy rozliczeniu ryczałtowym?

Rozliczenie zarobków przy pomocy ryczałtu charakteryzuje się nie tylko inną datą złożenia deklaracji (PIT-38), lecz również sposobem obliczenia należnej fiskusowi kwoty. Zamiast opodatkowania dochodu (przychód minus koszty), uwzględnia się przychód, co jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorstw, zarobkujących przy niskich kosztach, Poniższa tabela opisuje stawki ryczałtowe dla poszczególnych źródeł przychodu.

 

Stawka ryczałtowa

Źródło rozliczanego przychodu

20%

Wykonywanie pracy zakwalifikowanej jako tzw. wolny zawód

17%

Wynajem samochodów osobowych, branża hotelarska, pośredniczenie w handlu  hurtowym

12,5%

Nadwyżka przychodów powyżej 100 000 zł, wynikających z umów najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy

8,5%

Szeroko pojęta branża usługowa, gastronomia (z napojami powyżej 1.5% zawartości alkoholu), przychody poniżej 100 000 zł wynikające z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy

5,5%

Działalność wytwórcza (chałupnicza), prace budowlane

3%

Branże związane z handlem, gastronomia (z napojami poniżej 1,5% zawartości alkoholu)

2%

Nieprzemysłowe przetwórstw produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego własnego chowu, hodowli oraz uprawy

 

Powyższe informacje mają na celu poinformować ile wynosi podatek dochodowy dla poszczególnych rodzajów deklaracji podatkowych. Wszystkie opisane powyżej formularze mogą zostać rozliczone w programie PIT PRO 2018/2019. Użytkownik aplikacji może uzupełnić odpowiednią deklarację wraz z załącznikami w zaledwie kilka minut, a powstały jednolity plik kontrolny zostanie wysłany na serwery Ministerstwa Finansów.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym musisz pamiętać!