Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP Kamila Sukiennik: W...
podatnik.info
NBP
podatnik.info

Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP Kamila Sukiennik: W zarządzaniu bankiem centralnym jako instytucją ważna jest dynamika.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak wygląda zarządzanie tak dużą jednostką, opowiedziała pani Kamila Sukiennik, pełniąca funkcję Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP od 2016 roku.

Czym jest bank centralny?

Bank centralny definiowany jest jako instytucja publiczna, której zadaniem jest zarządzanie walutą danego kraju, czyli w przypadku NBP jest to kontrola podaży złotówki, jej ilości w znajdującej się w obiegu oraz wyznaczanie poziomu stóp procentowych. Pełen zakres zadań określany jest przez politykę pieniężną obowiązującą w Polsce. Instytucja ta ma charakter państwowy i nie kieruje się zyskiem. Tym samym nie obsługuje klientów indywidualnych, a bardziej budżet państwa. Prowadzi bowiem prowadzenie rachunków:

 • rządu,

 • centralnych instytucji państwowych,

 • państwowych funduszy celowych,

 • państwowych jednostek budżetowych.

NBP realizuje także zlecenia płatnicze i zarządza polskimi rezerwami złota. 

Celem pełnego zakresu prowadzonej działalności jest zagwarantowanie stabilności cen oraz monitorowanie przepływu pieniądza i kredytów w gospodarce.

Należy wspomnieć także o głównych funkcjach banku centralnego, do których zalicza się:

 • funkcja banku emisyjnego,

 • funkcja banku banków,

 • funkcja centralnego banku państwa.

Struktura NBP

Do głównych obszarów działalności Nardowego Banku Polskiego należą:

 • prowadzenie polityki pieniężnej,

 • działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,

 • działalność emisyjna,

 • rozwój systemu płatniczego,

 • zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,

 • prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa,

 • działalność edukacyjna i informacyjna.

 W ramach działania banku centralnego istotnym aspektem jest stabilizacja i kontrola.

Stanowią one podwaliny dla funkcjonujących 25. departamentów NBP, wśród których znajdują się m.in.:

 • Departament Analiz i Badań Ekonomicznych,

 • Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym,

 • Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych,

 • Departament Rachunkowości i Finansów, 

 • Departament Stabilności Finansowej,

 • Departament Systemu Płatniczego,

 • Departament Cyberbezpieczeństwa.

Kamila Sukiennik o roli Gabinetu Prezesa Narodowego Banku Polskiego w strukturze NBP 

Na czele banku centralnego stoi prezes, którym w Polsce jest Adam Glapiński. Gabinet Prezesa NBP stanowi jeden z departamentów banku centralnego w Polsce. Do zadań działu należy:

 • analizowanie, projektowanie i wdrażanie zasad organizacji NBP oraz zmian w strukturze organizacyjnej i podziale zadań w NBP,

 • obsługa prezydialna Zarządu NBP i RPP,

 • prowadzenie spraw protokołu i reprezentacji NBP,

 • analizowanie metod organizacji i zarządzania bankami centralnymi,

 • rozpatrywanie petycji wpływających do NBP oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej w NBP.  

Kluczową funkcją gabinetu jest zarządzanie procesami zachodzącymi w NBP, będących zgodnych ze strategią określoną w dokumentacji dotyczącej polityki pieniężnej. Departament odpowiedzialny jest za skuteczne wprowadzenie w życie decyzji Zarządu NBP, a także zarządzanie współpracą pomiędzy pozostałymi departamentami. Pozwala to bowiem na zachowanie efektywności działania banku centralnego w Polsce.

Na czele gabinetu stoi Pani Kamila Sukiennik, która podkreśla, że:

W zarządzaniu bankiem centralnym jako instytucją ważna jest dynamika. Integracja złożonych platform komunikacyjnych, systemów operacyjnych i rozwiązań dedykowanych, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, a ostatnio również cyberbezpieczeństwa, jest kwintesencją usprawniania procesów operacyjnych. Kolejną niezwykle ważną zmienną jest w naszym wypadku czas. Stąd umiejętność zarządzania tym zasobem ma dla nas, jak i dla każdej firmy/instytucji wymierną wartość”

 

Fot. Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP Kamila Sukiennik Źródło: Materiał prasowy NBP

Sukiennik pełni funkcję Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP już prawie 7 lat. Niezbędne kwalifikacje zdobyła w trakcie bogatej ścieżki edukacyjnej. Ukończyła bowiem kierunek Financial Markets na Uniwersytecie Yale, Economics of Money and Banking na Uniwerystecie Columbia, a także posiada dyplom MBA International Executive Master Of Business Administration uzyskany na Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?