Dofinansowanie do ogrzewania 2023
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Dofinansowanie do ogrzewania 2023

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zapewnienie sobie ciepła w zimne dni to często całoroczna bolączka Polaków. Sezon grzewczy trwa kilka miesięcy, co wiążę się z pokaźnym obciążeniem domowych budżetów. Dodatkowo rachunki za ogrzewanie są nawet o kilkadziesiąt procent wyższe niż jeszcze kila lat wcześniej. Winę ponoszą podwyżki cen za prąd, gaz i inne paliwa. Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się nad opcjami dofinansowania do ogrzewania.

Nie bez znaczenia jest nie tylko kwestia finansowa, ale i ekologiczna. Wszechobecny smog powoduje ogromne zagrożenie dla życia mieszkańców. Dlatego rząd stara się wprowadzać programy, które zachęcą poszczególne gospodarstwa domowe do skorzystania z ekologicznych źródeł ciepła. Od lipca 2021 roku obowiązkowe jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informacji dotyczących sposobu ogrzewania naszego domostwa.

Czy są dostępne dopłaty do ogrzewania? Czy są programy, które ochronią Polaków przed wysokimi cenami np. gazu, czy prądu w 2023 roku? Wyjaśniamy w artykule.

Dofinansowanie ogrzewania domu 2023

Jednym z programów dopłaty do ogrzewania, które obowiązują w 2023 roku jest wciąż obowiązujące zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Dzięki zamrożeniu cen prądu, niższe będą ceny za energię dla gospodarstw, które zmieszczą się w limitach. To powoduje, że ogrzewanie elektryczne będzie tańsze. Ustawa wskazuje, jakie dokładnie limity przysługują różnym gospodarstwom domowym.

UWAGA! Od 1 października 2023 obowiązują nowe, wyższe limity zużycia energii w zamrożonych cenach. Dzięki wprowadzonej nowelizacji zapisów ustawowych wzrośnie limit zużycia prądu, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Jeszcze do końca września 2023 obowiązywały limity:

 • do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

 • do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

 • do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Od 1 października, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen prądu, limity zużycia energii uległy podwyższeniu i obecnie obowiązują:

 • do 3000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

 • do 3600  kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

 • do 4000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Jeśli dane gospodarstwo domowe przekroczy wartość, to maksymalna cena za każdy 1000 kWh wyniesie 693 zł (kwota netto + podatek VAT + akcyza).

Zgodnie z ustawą, jeśli odbiorca w okresie pomiędzy 1 października 2022, a 31 grudnia 2023 roku zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10% w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 roku, w 2024 sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Podniesienie limitów zostanie zastosowane automatycznie dla każdego z odbiorców. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Z dostawcą prądu należy się skontaktować jeśli nastąpiła zmiana w związku z przynależnością do określonego limitu dla danego gospodarstwa domowego.

„Moje Ciepło” 2023

W 2023 roku kontynuowany jest program „Moje Ciepło”. Jest to program skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych - nowych domów jednorodzinnych, którzy mogą wnioskować o dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła, a tym samym mogą skorzystać z dopłaty do ogrzewania. Zwrot dotyczy części kosztów poniesionych na zakup, transport i montaż pompy ciepła.

W 2023 roku nastąpiło pewne zaostrzenie przepisów dotyczących wymagań względem standardu energetycznego domu, w którym zamontowana jest pompa ciepła.

Obecnie musi to być budynek o podwyższonym standardzie energetycznym. We wnioskach złożonych w 2022 roku wymogiem była wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) wynosząca maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku). Natomiast od początku 2023 roku zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną może wynosić maksymalnie 55 kWh/m2 rocznie.

W programie dotacją objęty jest zakup oraz montaż pomp ciepła. Dofinansowanie może wynieść od 7 tys. zł (na pompę ciepła powietrzną) do 21 tys. zł (na pompę ciepła gruntową). Kwoty stanową od 30 do 45 % kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków w programie „Moje Ciepło” rozpoczął się 29 kwietnia 2022. Zaplanowany jest do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Generator Wniosków. Nie obowiązuje prób dochodowy.

Program „Ciepłe mieszkanie”

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, a także poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji zanieczyszczeń emitowanych przez nieekologiczne źródła ciepła.

Program dedykowany jest dla gmin, które organizują nabór dla osób fizycznych na swoim terenie. Z programu skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w celu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na efektywne urządzenia grzewcze.

Dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Środki z dotacji mogą być przeznaczone zarówno na podłączenie do wydajnego,  niskoemisyjnego źródła ciepła, jak i na zakup nowego urządzenia grzewczego wraz z montażem. Dofinansowaniem są objęte gazowe kotły kondensacyjne, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie czy pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze). Dotacja obejmuje także koszty związane z wymianą drzwi i okien, instalacją c.w.u. i c.o., wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także koszt dokumentacji projektowej. 

Dodatek gazowy w 2023 roku

Dodatek gazowy to wsparcie dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek nie należy się takim gospodarstwom, które z gazu korzystają tylko np. podczas gotowania, czy podgrzania wody.

Dodatek gazowy to zwrot podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. Wyniesie on tyle co podatek VAT, czyli 23 proc.

Aby otrzymać dodatek należy spełnić pewien próg dochodowy:

 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Aby skorzystać z dodatku gazowego należy złożyć dokumenty w urzędzie gminy, który jest właściwy miejscu zamieszkania. Trzeba to zrobić maksymalnie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej skorzystanie z gazu.

Dopłaty do ogrzewania - program „Mój Prąd 5.0”

„Mój Prąd” to program, który wpłynął na popularyzację fotowoltaiki w Polsce. Piąta edycja, podobnie jak poprzednie, adresowana jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, którzy chcą stosować ekologiczne źródła ciepła. Dodatkowo nowa odsłona programu zachęca Polaków do zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Mój Prąd oferuje więc dodatkowo środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS.

O dopłatę z programu „Mój Prąd 5.0" ubiegać się mogą prosumenci, którzy rozliczają się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. zł. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Z programem „Mój prąd 5.0” można liczyć na dofinansowanie do:

 • fotowoltaika — zakup i montaż fotowoltaiki;

 • magazyn ciepła — zakup i montaż magazynów ciepła o minimalnej pojemność zbiornika lub bufora 20 dm3 (20 litrów);

 • magazyn energii elektrycznej — zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;

 • system zarządzania energią HEMS/EMS;

 • kolektory słoneczne — zakup i montaż;

 • pompy ciepła — zakup i montaż.

Program ruszył 22 kwietnia 2023. Piąta edycja ma potrwać do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków. Do tego czasu jest możliwość składania wniosków.

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023

W Polsce działają także programy, które oferują dofinansowanie do zakupu pieców gazowych. Piec gazowy można m.in. wymienić ze środków przyznawanych we wspomnianym już programie „Czyste Powietrze”. Oprócz tego jest wiele regionalnych programów, a także programy realizowane przez samych sprzedawców gazu jak PGNiG.

PGNiG przygotowało program dla klientów, którzy kupują u tego dostawcy paliwo lub energię elektryczną i mieszkają w domach jednorodzinnych i innych budynkach mieszkalnych. Możliwe jest uzyskanie dopłaty do wymiany pieca gazowego na nowy piec kondensacyjny o minimalnej klasie efektywności energetycznej A. Zgodnie z indywidualnymi wyliczeniami, takimi jak wiek budynku, rodzaj zainstalowanego pieca gazowego, powierzchnia budynku, możliwe jest uzyskanie dopłaty po zrealizowaniu inwestycji i dopełnieniu wszelkich formalności.

Jednym z regionalnych programów, które realizują wsparcie do wymiany pieca jest program „Stop Smog”. Wnioskodawcą w programie „Stop Smog”  jest np. gmina, związek międzygminny, powiat. Korzystający z programu mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji, do 100% kosztów przedsięwzięcia. Ekologiczne źródło ciepła ma przyczynić się do walki z uciążliwym smogiem.

Zgodnie z regulaminem programu, osoby zainteresowane mogą uzyskać do 53 tys. zł (dotyczy to realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach - w jednym lokalu).

Nie każda gmina może wziąć udział w programie. „Stop Smog” skierowany jest tylko do tych obszarów, na terenie których obowiązuje uchwała antysmogowa. Co więcej, gmina musi zgłosić chęć udziału w programie i podpisać z NFOŚiGW umowę, a także dysponować 30-procentowym wkładem własnym (państwo finansuje do 70 proc. inwestycji).

Ten rządowy program skierowany jest do osób najuboższych, których nie stać na ocieplenie domu i wymianę starego kotła.

„Stop Smog” to nie tylko dofinansowanie do wymiany pieca, ale również realizacja następujących przedsięwzięć:

 • wymiana urządzeń albo systemów grzewczych na bardziej ekologiczne (tj. spełniające normy niskoemisyjne),

 • likwidację nieekologicznych źródeł ciepła wraz z przyłączeniem do sieci gazowej lub ciepłowniczej,

 • prace termomodernizacyjne (same lub w połączeniu z którymś z powyższych przedsięwzięć).

W drugiej odsłonie programu, czyli od obowiązującej od marca edycji „Stop Smog 2.0” możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na montaż instalacji OZE, w tym fotowoltaikę.

Obecnie z programu korzystają takie gminy jak Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka, Tuchów, Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska, Brzesko, Spytkowice, Limanowa.

Cały czas podatnicy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, czyli możliwości odliczenia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a także z programu Czyste Powietrze.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!