Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2023 rok?
FreeImages
Podatnik.info

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2023 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany wprowadzone przez Nowy Ład

Nowy Ład wprowadził szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z nich było ujednolicenie terminu składania zeznania PIT. Od 2023 r. wszystkie deklaracje, także PIT-28 składamy do końca kwietnia. To stały termin obowiązujący w stosunku do roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, wówczas za ostatni dzień terminu rozliczenia zeznania rocznego uważa się pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych.

Przy rozliczaniu dochodów za rok podatkowy 2023 r. należy uwzględnić:

 • kwotę wolną od podatku do 30 000 zł,
 • kwotę I progu podatkowego do 120 000 zł,
 • stawkę podatku PIT przy I progu podatkowym na poziomie 12%.

Zmieniły się zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek. Od 2023 roku można stosować miesięczną kwotę wolną od podatku w przypadku osób objetych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zmienił się także sposób rozliczenia składki zdrowotnej, która nie będzie już odliczana od podstawy opodatkowania.

Jaki PIT należy złożyć do Urzędu Skarbowego?

W zależności od źródła dochodów oraz wybranej formy opodatkowania, należy złożyć odpowiedni formularz podatkowy, aby rozliczyć się fiskusem. Najczęściej Polacy rozliczają się na druku PIT-37 (składany m.in. dla dochodów z tytułu o pracę, umowę zlecenie, o dzieło), lub PIT-36, kiedy samodzielnie obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy z kolei często wybierają PIT-28 (ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych), PIT-36L (w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym) lub PIT-38 (dla dochodów kapitałowych).

Rodzaje deklaracji: PIT-36PIT-36LPIT-37PIT-38, PIT-39, PIT-28

Jak co roku, miliony Polaków i Polek muszą uregulować zeznanie PIT. Każda osoba, która osiągała dochody podlegające opodatkowaniu w 2023 r., jest zobowiązana do wypełnienia deklaracji podatkowej, złożenia jej w urzędzie i opłacenia podatku dochodowego. Jednakże, choć w poprzednich latach wiązało się to z koniecznością czekania w długich kolejkach, dziś nie ma już potrzeby przekraczania progu Urzędu Skarbowego. Zamiast tego, do dyspozycji podatników pozostaje możliwość złożenia deklaracji e-PIT przez Internet.

Terminowe złożenie zeznania podatkowego PIT pozwala podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji, czyli naliczenia odsetek za zwłokę. W związku z tym, warto dowiedzieć się do kiedy rozliczyć PIT w 2024 roku.

Kiedy upływa ostateczny termin dostarczenia formularza PIT?

Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika, składa stosowne zeznanie PIT-11. Deklaracja ta zawiera informacje o dochodach uzyskanych przez pracownika i zaliczkach na poczet podatku dochodowego przekazanych do urzędu skarbowego. Płatnicy PIT muszą przesłać informację o przychodach do urzędu skarbowego już do 31 stycznia 2024 roku. Termin przekazania deklaracji PIT-11 pracownikom upływa 28 lutego 2024 roku.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT jest już wspólny dla wszystkich deklaracji PIT i przypada na 30 kwietnia 2024 r.

Wypełniony e-PIT należy dostarczyć do e-Urzędu Skarbowego najpóźniej do:

 • 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.
 • 30 kwietnia 2024 roku: PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Dzięki bezpłatnej aplikacji podatkowej rozliczenie PIT przez internet zajmuje niecałe 5 minut. Co sprawia, że podatnicy decydują się na rozliczanie elektronicznie?

 • Aplikacja jest w 100% darmowa.

 • Program jest zgodny z Ministerstwem Finansów.

 • Dostęp do aktualnych formularzy za 2023 rok i załączników.

 • Program możesz pobrać i zainstalować na swoim komputerze lub uruchomić online.

 • Program jest bezpieczny i posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.

 • Aplikacja posiada Kreator PIT, który pomaga wypełnić podatek na każdym kroku formularza.

 • Program monitoruje błędy i sugeruje korekty.

 • Program PIT posiada pełną bazę urzędów skarbowych.

Jaki formularz wybrać?

Wybranie odpowiedniego formularza PIT jest pierwszym krokiem na ścieżce prowadzącej do rozliczenia się z fiskusem. Choć możemy rozróżnić kilka różnych formularzy, wybranie odpowiedniego z nich nie powinno nastręczyć zbyt wielu problemów tegorocznym podatnikom.

Oto lista formularzy wraz z krótkim wyjaśnieniem kto powinien je wypełnić:

 • PIT-37: jest to najczęściej wypełniany formularz PIT. Obejmuje on wszystkie osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników (zarówno w przypadku umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych). Innymi słowy, każda osoba, za którą zaliczki na poczet podatku dochodowego były wpłacane przez jej zleceniodawcę lub pracodawcę, musi wypełnić ten właśnie formularz.
 • PIT-38: deklaracja podatkowa PIT-38 powinna zostać wypełniona przez osoby osiągające dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziału w spółkach lub pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu. termin składania
 • PIT-39: ten formularz jest dedykowany dla osób, które osiągnęły podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami. W przypadku nabycia nieruchomości drogą spadku lub darowizny należy odróżnić podatek dochodowy od podatku od spadków i darowizn.
 • PIT-36: formularz PIT-36 jest składany przez podatników, którzy sami składali zaliczki na poczet podatku dochodowego (bez pośrednictwa płatnika )- są to najczęściej osoby prowadzące własną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych czyli wg skali podatkowej. Warto jednak zaznaczyć, że lista podmiotów, które muszą wypełnić tę deklarację na tym się nie kończy. Obejmuje bowiem ona również osoby pracujące za granicą lub wynajmujące nieruchomość, a także tych podatników, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych. Osoby, które rozliczają przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów albo odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych również są zobowiązane wypełnić ten druk.
 • PIT-36L: formularz ten wypełniają przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek liniowy.
 • PIT-28: podatnicy rozliczający dochód opodatkowany na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wypełniają formularz PIT-28. Dotyczy to zarówno podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych oraz jawnych.
 • PIT-16A: ta deklaracja obejmuje osoby, które rozliczają się według karty podatkowej.

Do kiedy należy złożyć PIT?

Wiele osób czeka do ostatniej chwili ze złożeniem formularza PIT. Warto jednak zrobić to wcześniej, aby upewnić się, że wszelkie formalności zostaną załatwione w terminie. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość szybszego uzyskania funduszy, jeśli okaże się, że przysługuje nam zwrot nadpłaty podatku.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej każdego roku ustala Ministerstwo Sprawiedliwości. Oto ostateczne terminy złożenia deklaracji PIT, w zależności od rodzaju składanej deklaracji:

 • Do 30 kwietnia 2024 roku należy rozliczyć PIT 28, PIT-36, PIT-36LPIT-37 oraz PIT-38, PIT-39.
 • Zeznanie podatkowe PIT-16 lub PIT-16A należy rozliczyć do 28 lutego 2024 roku.

Które zeznania mogą być automatycznie przygotowane przez fiskusa?

W przypadku formularzy PIT-37 i PIT-38, e-Urząd Skarbowy może wypełnić je za podatnika i uznać za zaakceptowane i złożone wraz z upłynięciem ostatecznego terminu. Warto jednak zweryfikować przygotowane przez fiskusa zeznanie, gdyż nie uwzględnia ono szeregu ulg, takich jak:

 • ulga z tytułu dokonanych darowizn,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • czy ulga na Internet.

Jakie informacje znajdują się w zeznaniu przygotowanym przez KAS?

Aby upewnić się, że kwota podatku z tytułu przychodów wykazanych w deklaracji PIT-37 lub PIT-38 przygotowanej przez fiskusa jest adekwatna, należy zweryfikować przygotowany dokument.

Oto informacje uwzględnione w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Kasową (KAS) na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 • dane podatnika,
 • rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego w celu zwrotu nadpłaty,
 • ulga na dzieci,
 • zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,
 • informacje od płatników, na podstawie których zostało utworzone zeznanie.

Nowe zwolnienia w PIT za 2023

W tym roku pojawił się również szereg nowych zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich możemy wymienić:

 • Ulga na terminal płatniczy,
 • Ulga na robotyzację,
 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • Zwolnienie z PIT dodatku osłonowego tj. “tarczy antyinflacyjnej”,
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na Ukrainę,
 • Zwolnienie z PIT świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego,
 • Ulga na zabytki.

Rozliczenie PIT online

Standardowy sposób złożenia deklaracji podatkowej wymaga doręczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (do którego należy podatnik względem zamieszkania). Każda osoba może jednak wypełnić swoje zeznanie roczne online.

Składanie PIT-u przez internet daje zdecydowaną korzyść: szybciej można spodziewać się na koncie zwrotu podatku.

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu Podatnik.info, który pomoże w szybkim wypełnieniu i złożeniu deklaracji PIT. Wybierając jeden z trzech dostępnych sposobów, można dopełnić formalności nawet w 5 minut! Łatwe jest też skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń od podatku, dodatkowo program automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych. Gdy nasze rozliczenie roczne trafia do Ministerstwa Finansów, należy otrzymać do pobrania z systemu Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ile wynosi stawka podatku PIT?

Wysokość stawki podatku PIT od osób fizycznych zależy od formy opodatkowania. Najczęściej brana pod uwagę jest tutaj skala podatkowa - obejmuje ona głównie osoby zatrudnione i przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki rodzaj opodatkowania.

Od 2023 r. obowiązuje nowa skala podatkowa, która zwiększyła limit zaliczania się do I grupy podatkowej, zmniejszyła stawkę podatku dla I grupy podatkowej, a także kwotę wolną od podatku. W 2024r. progi pozostają bez zmian.

Obecnie wyróżnia się dwa progi podatkowe:

 • I grupa podatkowa - do 120 000 zł stawka podatku wynosi 12%.
 • II grupa podatkowa - powyżej 120 000 zł stawka podatku wynosi 17%.
 • Kwota wolna od podatku to 30 000 zł na osobę (w przypadku wspólnego rozliczenia 2 x 30 000 zł= 60 000 zł dla małżeństwa).

Kiedy można uzyskać zwrot podatku?

Zwrot podatku można uzyskać, gdy suma zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy przekroczyła rozliczoną roczną kwotę podatku należnego do zapłacenia. W takiej sytuacji podatnikowi należy się zwrot części podatku - tzw. nadwyżki.

Podatnicy, którzy przekażą swoje oświadczenia za 2023 r. w formie fizycznej mogą czekać nawet trzy miesiące na otrzymanie swoich pieniędzy. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, które zdecydują się na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej online. Termin rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy i dokonania zwrotu nadpłaty wynosi w ich przypadku 45 dni.

PIT po terminie - czynny żal

Jeśli podatnik prześle swoją deklarację PIT po terminie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, może on złożyć wniosek o zaniechanie ukarania, zwany potocznie czynnym żalem. Taki wniosek powinien zawierać informację, jakiego czynu zabronionego podatnik się dopuścił.

Co ważne, czas na nadesłanie czynnego żalu jest okresem zaledwie kilku dni po upłynięciu terminu rozliczeń. Jest to związane z tym, że rozliczenie podatkowe nadesłane pocztą może dotrzeć do Urzędu Skarbowego z lekkim opóźnieniem.

W sytuacji, gdy ani rozliczenie, ani czynny żal nie dotrą do Urzędu Skarbowego po upływie kilku dni, uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a podatnik popełnił czyn zabroniony.

Do kiedy PIT 2023 - podsumowanie

Terminy rozliczeń za 2023 r. ustalone przez Ministerstwo Finansów prezentują się następująco:

 • Do 30 kwietnia 2024 roku: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
 • Do 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.

Podatnicy mogą nadsyłać swoje zeznanie podatkowe zarówno w formie fizycznej, jak i drogą elektroniczną. Jeśli rozliczenie e-PIT zostało nadesłane online, podatnik może oczekiwać zwrotu nadwyżki w ciągu 45 dni. W innym przypadku, termin ten ulega wydłużeniu do trzech miesięcy.

Dodatkowo, jeśli rozliczenie lub zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w rozliczeniu nie została odnotowana, fiskus może nałożyć na podatnika odsetki za zwłokę. Z tego powodu warto rozważyć wypełnienie formularza przed upłynięciem ostatecznego terminu.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od wynajmu mieszkania 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć