Czy ulga internetowa przysługuje obojgu małżonkom?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Czy ulga internetowa przysługuje obojgu małżonkom?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 18 sierpnia 2011 roku o sygnaturze I SA/Ke 321/11.

Błędnie odliczenie ulgi w PIT-37

WSA zakwestionował tym samym stanowisko organów podatkowych, które wskazały, że w złożonym zeznaniu rocznym PIT -37 za rok 2009 podatnicy dokonali odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internetowej na łączną kwotę 762,00 zł ( podatniczka odliczyła 210,90 zł, a podatnik 510,10 zł).

Wydatki udokumentowali fakturami VAT oraz potwierdzeniami zapłaty, wystawionymi jedynie na imię i nazwisko podatniczki. Natomiast organ podatkowy stwierdził, że aby odliczyć od swojego dochodu wydatki za użytkowanie internetu, należy je udokumentować fakturą, na której będzie widnieć imię i nazwisko podatnika jako nabywcy usługi. Urząd powołał się na art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że tylko nabywca ma prawo do odliczenia ulgi internetowej. Dotyczy to zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. W związku z powyższym, jedyną uprawnioną osobą do odliczenia powyższej ulgi jest podatniczka.

Lokal użytkowany przez oboje małżonków

Podatnicy we wniesionej do WSA skardze powołali się na art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy opdof uzasadniając, że wydatek z tytułu użytkowania internetu dotyczy lokalu użytkowanego i zamieszkałego przez obojga małżonków. Ponadto zarówno mąż, jak i żona są podatnikami oraz spełniają warunki do uzyskania odliczenia wydatku z tytułu użytkowania sieci internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy opdof. Małżonkowie uważają, że nie ma znaczenia, na którego z nich została wystawiona faktura, jeżeli razem mieszkają, użytkują sieć internetową oraz wspólnie ponoszą wydatki z tego tytułu.

Ekonomiczna jedność małżeństwa

WSA przychyliło się do stanowiska podatników. Zdaniem sądu nie ma znaczenia, że małżonkowie w zeznaniu rocznym PIT-37 zadeklarowali wspólny sposób opodatkowania dochodów. Co prawda faktury VAT zawierały tylko dane personalne podatniczki, ale sieć internetowa była użytkowana i opłacana przez oboje małżonków. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy opdof jedną z przyczyn istnienia możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego jest ekonomiczna jedność małżeństwa. Dlatego zdaniem WSA uzasadnione jest przyznanie obojgu małżonkom prawa do odliczenia ulgi internetowej.

Dzięki nowelizacji ustawy opdof, podatnikom łatwiej będzie odliczyć ulgę internetową za 2011 rok, Od nowego roku odliczenia będą mogły dokonać osoby korzystające z sieci internetowej nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również używające np. mobilnego internetu. Niestety nie doprecyzowano przepisów na tyle, by całkowicie wyeliminować konflikty dotyczące odliczania ulgi internetowej przez małżonków. Dlatego lepiej zadbać, by faktura zawierała dane personalne obojga podatników.

Pełna treść wyroku WSA w Kielcach z 18 sierpnia 2011 roku o sygnaturze I SA/Ke 321/11 jest dostępna TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie dokumenty są niezbędne do odliczenia ulgi internetowej?