Zwolnienie przedmiotowe z VAT. Kiedy przysługuje...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zwolnienie przedmiotowe z VAT. Kiedy przysługuje podatnikowi?

Zwolnienie przedmiotowe


Wybrane usługi i sprzedaż wyszczególnionych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Lista produktów i usług zwolnionych od VAT jest bardzo długa i dostępna w całości w treści ustawy o podatku od towarów i usług. Oto najważniejsze z nich:

  • dostawa produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych,
  • dostawa ludzkich organów i mleka kobiecego, krwi i osocza,
  • dostawa złota do NBP,
  • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę,
  • czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
  • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych,
  • świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu,
  • usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także