Zmień prawo z Ministerstwem Gospodarki - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zmień prawo z Ministerstwem Gospodarki
Redakcja
http://sxc.hu/

Zmień prawo z Ministerstwem Gospodarki

Podziel się tym artykułem:   

Dzięki internetowej platformie Oceny Skutków Regulacji ex post każdy obywatel może zgłosić uciążliwe dla niego zapisy prawne bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki.

Internetowa platforma Oceny Skutków Regulacji ex post jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika Internetu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki w zakładce "Zmieniaj z nami prawo". Zgłoszenie uciążliwego zapisu prawnego polega na wypełnieniu formularza, w którym podaje się szczegółową charakterystykę problemu z konkretnie wybranej ustawy. Podanie danych osobowych zgłaszającego jest dobrowolne, Ministerstwo wymaga wyłącznie jego adresu e-mail.

 

Minister Waldemar Pawlak jest świadomy, że OSR ex post powinna być stałym elementem procesu stanowienia prawa i  polityki deregulacyjnej. Jej regularne przeprowadzanie przyczynia się do poprawy jakości przepisów oraz pozwala porządkować prawo poprzez eliminowanie z systemu niepotrzebnych regulacji [źródło wypowiedzi BIP].

 

Zgłoszenia można przesyłać w następujących działach:

 • Azbest,
 • Administrowanie obrotem,
 • Fundusze UE,
 • Energetyka,
 • Górnictwo,
 • Jednostki nadzorowane i podległe,
 • Kontrola eksportu,
 • Polityka handlowa,
 • Programy offsetowe,
 • Przedsiębiorcy,
 • Przemysł,
 • Ropa i gaz,
 • Specjalne strefy ekonomiczne,
 • Sprawy obronne,
 • Wsparcie finansowe i inwestycje

 Podziel się tym artykułem: