Zmiany w podatkach 2024 – sprawdź, co się zmieni!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Zmiany w podatkach 2024 – sprawdź, co się zmieni!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zmiany w podatkach 2024

W poprzednich latach podatkowych pojawiły się liczne zmiany w prawie podatkowym, które wpłynęły na wysokość podatków. Zmiana rządu może wpłynąć na pojawianie się kolejnych modyfikacji, dlatego warto na bieżąco śledzić najważniejsze informacje w tym zakresie. Już od 1 stycznia zaczęły obowiązywać przepisy, które zmieniają obowiązki przedsiębiorców, wysokość opłat na rzecz urzędu skarbowego, a także warunki korzystania z ulg i preferencji.

Zmiany w podatkach 2024 wiążą się również z modyfikacją zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ich wysokość zależy od formy opodatkowania, a także uzyskiwanych dochodów.

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących przepisów znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) oraz ustawie z dnia 15 lutego 1995 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86).

W poniższym artykule omówimy najważniejsze informacje, które zostały już potwierdzone przez rząd. Wśród nich znajdują się:

 • minimalny podatek dochodowy CIT,
 • podatek od plastiku,
 • obowiązkowe wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur,
 • modyfikacje ulgi prorodzinnej,
 • zmiany dotyczące rozliczenia przychodów z najmu,
 • wydłużony zerowy VAT na żywność,
 • zmiany w akcyzach,
 • modyfikacje w zakresie składek ZUS,
 • podwyżki podatków lokalnych,
 • zmiany w podatku PCC.

Warto pamiętać, że podatnik, który jest rezydentem podatkowym w Polsce i uzyskuje dochód, musi odprowadzać podatek dochodowy. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Część osób będzie zobowiązana również do uregulowania dodatkowych opłat. Dlatego wyjaśniamy, na jakie zmiany warto się przygotować oraz kogo dotyczą nowe podatki 2024!

Nowe podatki 2024 – sprawdź, co się zmieni

Minimalny podatek dochodowy CIT

Zmiany w podatkach 2024 dotyczą w dużej mierze przedsiębiorców. Minimalny podatek dochodowy CIT został uwzględniony już w reformie podatkowej – Polski Ład, ale wszedł w życie od stycznia 2024 roku. Opłata ta dotyczy firm, które osiągną w 2024 roku stratę podatkową lub nie przekroczą 2% progu rentowności. Minimalną daninę będą musiały uiścić podatnicy z siedzibą czy też zarządem w Polsce. Ma to na celu ograniczenie sytuacji, kiedy spółki o znacznych obrotach raportują niski dochód lub stratę, przez co unikają lub obniżają należność wobec urzędu skarbowego.

Nowy podatek od stycznia 2024 roku wynosi 10%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy osób prawnych podlegających obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz podatkowe grupy kapitałowe spełniające wyżej wymienione kryteria.

Podatek od plastiku

Nowe podatki 2024 dla przedsiębiorców to również tak zwany podatek od plastiku, który został wprowadzony w związku z Dyrektywą SUP. Dotyczy on przedsiębiorców prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. W praktyce opłata będzie pobierana od konsumentów, którzy zdecydują się na zakup napojów i żywności w jednorazowych kubkach czy też pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opłata będzie wynosiła 0,20 zł w przypadku kubków na napoje (również pokrywek i wieczek) oraz 0,25 zł w przypadku pojemników na żywność (pudełka z pokrywką), które są:

 • przeznaczone do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos,
 • zazwyczaj spożywane bezpośrednio z pojemnika,
 • gotowe do spożycia bez dalszej obróbki,
 • przeznaczone na żywność typu fast food lub inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia.

Obowiązkowe wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur

Zmiany w podatkach 2024 obejmują również dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Będą oni musieli wystawiać od 1 lipca 2024 roku faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur. Wyklucza to możliwość wystawiania dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej w obecnym kształcie. Przedsiębiorcy mają więc jeszcze czas na zapoznanie się z nowymi zasadami oraz systemem. Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów będą wprowadzone od 2025 roku.

Modyfikacje ulgi prorodzinnej

Ważną zmianą dla wszystkich podatników są również modyfikacje obejmujące jedną z najczęściej stosowanych ulg, czyli prorodzinną. Zgodnie z nowymi przepisami, nie obowiązują już limity dochodowe dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. Ta modyfikacja obowiązuje już w przypadku deklaracji składanych za 2023 rok. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z preferencji.

Zmiany dotyczące rozliczenia przychodów z najmu

Zmiany w podatkach 2024 obejmują również modyfikację zasad opodatkowania przychodów z najmu w przypadku rozliczenia małżonków. Podatnicy decydujący się na wspólny PIT będą musieli zastosować wyższą stawkę ryczałtu wynoszącą 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 000 zł. Do tej pory wynosił on 100 000 zł. W efekcie małżonkowie będą płacili niższy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku najmu prywatnego.

Wydłużony zerowy VAT na żywność

Rząd zdecydował się na przedłużenie niższej stawki VAT na żywność. Przepisy będą obowiązywały do 31 marca 2024 roku. Stawka 0% dotyczy towarów spożywczych uwzględnionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Katalog obejmuje podstawowe produkty spożywcze, między innymi: owoce, warzywa, mięso, produkty ze zboża czy nabiał.

Zmiany w akcyzach

Rząd wprowadza zmiany w stawkach akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe od stycznia 2024 roku. Zgodnie z nowelizacją, będą wzrastały stopniowo w 2024, 2025 i 2026 roku. Wyższe stawki obejmują alkohol etylowy 100%, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane, papierosy, tytoń do palenia, cygara oraz cygaretki.

Modyfikacje w zakresie składek ZUS

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla podatników niekorzystających z preferencji będzie wynosiła 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli nie mniej niż 4694,40 zł. W efekcie składki społeczne wzrosną i będą wynosiły:

 • składka emerytalna 916,35 zł,
 • składka rentowa 375,55 zł,
 • składka chorobowa 115,01 zł,
 • składka wypadkowa 78,40 zł,
 • składka na Fundusz Pracy 115,01 zł.

Ponadto niezależnie od formy opodatkowania będzie obowiązywała również wyższa stawka składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami, nie może ona być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego – 1 lutego. W 2024 roku będzie to 381,78 zł.

Podwyżki podatków lokalnych

Zmiany w podatkach 2024 obejmują również podwyżkę opłat lokalnych. Zgodnie z przepisami, może wynosić maksymalnie 15%. Ostateczna wysokość opłat i podatków lokalnych zależy od indywidualnej decyzji rady gminy. Zmiany dotyczą podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłaty środowiskowej oraz od posiadania psa.

Zwolnienie z podatku PCC od 1 stycznia 2024 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2024 roku część czynności cywilnoprawnych pozostanie zwolniona z podatku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959). Zwolnienie dotyczy:

 • czynności w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość,
 • czynności, jeżeli przynajmniej jedna ze stron pozostaje zwolniona z podatku VAT z tytułu jej wykonania z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, a także umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,
 • czynności niepodlegające podatkowi VAT w ramach grup VAT z wyżej wymienionymi wyjątkami.

Zmiana stawek podatku PCC

Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się również stawki podatku od poszczególnych czynności cywilnoprawnych. Będą one wynosiły:

 • 2% od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 • 6% od umów sprzedaży opodatkowanych zgodnie z art. 7a ustawy o PCC.

Podsumowanie: Zmiany w podatkach 2024 – najważniejsze informacje

Każdy podatnik powinien znać najważniejsze zmiany w zakresie prawa podatkowego. W 2024 roku dotyczą one zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące nowych przepisów, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów w ramach bezpłatnego programu Podatnik.info! Ponadto udostępniamy trzy rozwiązania, które ułatwią Ci złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Dzięki nim dopełnisz formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zapewnia darmowy program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!