Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zmiany W PIT i CIT mają pomóc w walce z optymalizacją...
http://sxc.hu/
Ministerstwo Finansów

Zmiany W PIT i CIT mają pomóc w walce z optymalizacją podatkową

Rząd  przyjął 18 marca projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. 

– Celem zaproponowanych zmian jest z jednej strony zracjonalizowanie procedur i poprawa sytuacji podatników, a z drugiej uszczelnienie systemu podatkowego –powiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Naukowcy mają mieć łatwiej

Projekt zakłada m.in. ułatwienie procedur dotyczących wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych przez jednostki naukowe i twórców oraz nowe zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek. Wprowadza również zasadę, że certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności obowiązuje przez kolejny rok oraz rozszerza katalog zwolnień przedmiotowych w PIT.

Zagraniczne spółki córki zapłacą podatki w Polsce

Natomiast wśród zmian zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego można wymienić wprowadzenie przepisów odnoszących się do dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, które wyrównają szanse wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będą stanowić wsparcie uczciwej konkurencji.

Walka z międzynarodową optymalizacją podatkową 

Nowelizacja pomoże ponadto wyeliminować możliwość wykorzystywania różnic pomiędzy systemami prawnymi państw w celu unikania opodatkowania, a także wprowadza przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące niepodzielonego zysku.

Loading Comments