Zmiany w CIT 2018
Pixabay.com
Podatnik.info

Zmiany w CIT 2018

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany w CIT 2018 a SOR i regulacje UE

Zmiany w CIT 2018 oraz cały projekt ustawy wpisują się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która została przyjęta 14 lutego 2017 r. Proponowane zmiany w CIT 2018 zgodne są również z dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., która wprowadziła przepisy mające przeciwdziałać unikaniu opodatkowania oraz przenoszenia zysku z podatków do państw, w których dane przedsiębiorstwa osiągnęły przychody. Zmiany w CIT 2018 są więc odpowiedzią na istniejące już regulacje.

Kogo dotyczą zmiany w CIT 2018?

Podatek CIT (z angielskiego Corporate Income Tax) dotyczy dochodu od osób prawnych, czyli od podmiotów, które mianem tym zostały określone według obowiązujących przepisów. Podatek dochodowy CIT obowiązuje więc spółki oraz jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną, np.:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • spółdzielnie.


Zaliczmy jest do tego grona także Skarb Państwa, jednak jest on objęty zwolnieniem z podatków dochodowych.

Zmiany w CIT 2018, które wchodzą w życie z pierwszym dniem Nowego Roku oznaczają, że trzeba o nich pamiętać podczas składania deklaracji podatkowej za rok rozliczeniowy 2017.

Zmiany CIT 2018 a wydatki na usługi niematerialne

Projekt zmiany ustawy oraz same zmiany w CIT 2018 zakładają podwyższenie kwoty wolnej. Planowany próg to 3 mln zł w ciągu roku podatkowego. W praktyce taka zmiana oznacza, że przekroczenie ustalonego limitu, czyli w tym przypadku kwoty 3 mln zł w skali roku, nie będzie uprawniało podatników CIT do wliczenia wydatków na usługi niematerialne do kosztów przedsiębiorstwa. Do usług tego typu zalicza się:

 • umowy licencyjne,
 • doradztwo,
 • księgowość,
 • badania rynku,
 • usługi prawne.


Zmiany w CIT 2018 mają na celu przeciwdziałać praktykom przedsiębiorstw, które w sposób nienaturalny generują swoje koszty. Jednak tym samym będą one znaczącym obciążeniem dla przedsiębiorstw, które przekroczą ustalony limit. Zmiany w CIT 2018 dotkną więc przede wszystkim przedsiębiorstwa, które osiągają wyższe przychody.

Zmiany w CIT 2018 tzw. minimalnego podatku dochodowego

Kolejne zmiany w CIT 2018 także dotkną dużych przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości wliczane do ich środków stałych o początkowej wartości powyżej 10 mln zł. Ta grupa przedsiębiorców będzie zobowiązana do zapłaty dodatkowego podatku o wartości 0,035% od przychodu odpowiadającemu wartości początkowych środków trwałych przekraczających 10 mln zł. Do nieruchomości komercyjnych zaliczane są przede wszystkim:

 • centra handlowe,
 • domy towarowe,
 • samodzielne sklepy i butiki,
 • budynki biurowe.


Zmiany w CIT 2018 dla korporacji

To nie wszystkie propozycje zmiany w CIT 2018. Dotkną one także duże międzynarodowe korporacje. Proponowane zmiany są zgodne ze wspomnianą na początku dyrektywą Unijną i mają one na celu opodatkowanie dużych korporacji, które zarabiają na obszarze Unii Europejskiej. Zgodnie z nią zyski z podatku dochodowy pozostaną na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wspólne rozliczenie z dzieckiem