Zmiany podatkowe w 2017 r., których nie można...
Materiały prasowe
Sfera PR

Zmiany podatkowe w 2017 r., których nie można zlekceważyć

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Biorąc pod uwagę potrzeby budżetowe oraz fakt, że największe wpływy (ale również i luka podatkowa, czyli nieściągnięte podatki) pochodzą z podatku VAT, to na tym polu pojawiło się najwięcej propozycji. Dla przykładu można wskazać przywrócenie 30-procentowej stawki VAT, możliwość dokładniejszego weryfikowania oraz blokowania zwrotów nadwyżki podatku, czy zaostrzenie odpowiedzialności karnej związanej z posługiwaniem się fikcyjnymi fakturami.


Planowane są zmiany w konkretnych branżach, m. in. wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT na procesory, rozszerzenie zasad solidarnej odpowiedzialności nabywcy za przewinienia sprzedawcy, zmiany zasad rozliczeń samorządów oraz wprowadzenie dla szerokiej grupy podatników nowych obowiązków raportowych (tzw. jednolity plik kontrolny).


Czy te zmiany, w szczególności wymienione powyżej, będą miały dobre konsekwencje dla podatników? Z założenia na pewno tak – prowadzą przecież do ograniczania nadużyć i walki z oszustami wyłudzającymi podatek z budżetu. Wyłudzenia te powodują olbrzymie straty, za które wszyscy „płacimy” zwiększającymi się podatkami i wymaganiami w zakresie prowadzenia i raportowania rozliczeń.


Z drugiej jednak strony, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają świadomość, jak wygląda praktyka stosowania instytucji i mechanizmów mających ograniczyć wyłudzenia. To przede wszystkim nadmierne obciążenie obowiązkami formalnymi, a czasem nawet wydatkami – tutaj można wskazać konieczność nabycia rozwiązań służących wygenerowaniu danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Można obawiać się także nadmiernego ściągania daniny od uczciwych podatników. Wtedy rozwiązania, mające zapobiegać oszustwom, a przez to chronić uczciwych przedsiębiorców, odnoszą odwrotny skutek.


Oby nowe władze i ich pierwsze realne zmiany wprowadzane w tym roku przyniosły więcej tych pozytywnych aspektów, a przepisy były interpretowane na rzecz uczciwych podatników. Ciągle jest na to szansa, wciąż bowiem trwają prace nad reformą strukturalną istotnej części aparatu skarbowego (Krajowa Administracja Skarbowa).


Na pewno warto odpowiednio przygotować się do zmian i nowych obowiązków. Dlatego też radzimy, aby szczególnie przyjrzeć się:


  • nowym obowiązkom w zakresie raportowania (jednolity plik kontrolny, dokumentacja cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo),
  • swoim kontrahentom (prawidłowości realizowanych transakcji, jak i pewności, co do istnienia samych firm i ich uczciwej działalności),
  • sposobowi dokumentacji transakcji dla celów podatkowych.Nie są to działania, które prowadzą do kreowania dużej wartości dodanej, ale w czasach, gdy intensywnie poszukuje się oszustów, warto szczególnie dbać o bezpieczeństwo. Niestety w przypadku podatku od towarów i usług ustawodawca nie ma obowiązku uchwalania przepisów zmieniających na rok przed ich wejściem w życie (tak jak ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego). W konsekwencji zmiany mogą być wprowadzane w trakcie roku i obowiązywać od kolejnego okresu sprawozdawczego.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
MŚP jak korporacje! Od 2017 r. małe i średnie firmy muszą składać plik JPK VAT