Zmiana limitów uprawniających do zwolnienia z VAT
Podatnik.info
http://sxc.hu
Podatnik.info

Zmiana limitów uprawniających do zwolnienia z VAT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT na zasadach zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego. Kto i kiedy ma prawo do takiego zwolnienia? Jak zwiększenie limitu wpłynie na sytuację przedsiębiorców? Odpowiadamy na te pytania.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł. Do tej wartości nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży zwolnionej z podatku nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które nie są opodatkowane w kraju;

 2. sprzedaży na odległość towarów importowanych, które nie są opodatkowane w kraju;

 3. odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  a) transakcji związanych z nieruchomościami,

  b) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 oraz 38-41,

  c) usług ubezpieczeniowych – o ile te czynności nie są transakcjami pomocniczymi.

 4. odpłatnej dostawy towarów, które według przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Nie wszyscy skorzystają z podwyżki limitu VAT

Podwyższony limit VAT nie będzie dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnienie z rozliczenia podatku nie obejmuje m.in. przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą:

- metali szlachetnych, złomu, wyrobów jubilerskich,

- towarów objętych podatkiem akcyzowym,

- w niektórych przypadkach budynków, budowli i ich części oraz terenów budowlanych,

- nowych środków transportu,

- przez Internet: preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych oraz nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń (niesklasyfikowanych gdzie indziej),

- hurtowo i detalicznie części do pojazdów samochodowych i motocykli.

Zwolnienie nie obejmuje również przedsiębiorców świadczących usługi: prawnicze, doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego), jubilerskie, ściągania długów, w tym factoringu.

Z podmiotowego zwolnienia z VAT nie skorzystają także podatnicy, którzy nie mają siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Limit przychodów zwalniających

Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z VAT z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. zł planowane jest na 1 stycznia 2025 r.

Pracujemy nad podniesieniem limitu obrotów podatników, który obliguje do rozliczania się z VAT-u. Teraz to jest 200 tys. złotych, a chcemy, żeby wynosił 240 tys. zł – zapowiada minister finansów Andrzej Domański.

Warto zaznaczyć, że ze zwolnienia w 2024 r. mogą korzystać nie tylko podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, ale również ci, którzy dopiero ją rozpoczynają w tym roku. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług może korzystać ze zwolnienia dla sprzedaży, której przewidywana wartość, proporcjonalna do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku, nie przekroczy 200 tyś. zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Limit zwolnienia należy więc określać na podstawie całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko okresu prowadzenia sprzedaży.

Wzór ustalenia kwoty limitu dla zwolnienia podmiotowego:
kwota limitu = 200 000 x liczba dni od rozpoczęcia działalności do końca roku/365.

Przedmiotowe zwolnienie z VAT a podwyżka limitu 

Limit VAT nie będzie miał znaczenia dla podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestracji z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy świadczący usługi lub sprzedający towary wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT są zwolnieni z podatku VAT niezależnie od wysokości obrotów. Ci podatnicy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, wynikającego z rodzaju prowadzonej działalności.

Zwolnienie przysługuje tylko wtedy, gdy przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi takie jak:

 • usługi opieki medycznej, mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia – jeśli jest lekarzem, dentystą, pielęgniarką, położną lub psychologiem,

 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – jeśli jest nauczycielem,

 • usługi nauczania języków obcych,

 • usługi finansowe, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowe, udzielanie poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji, udzielanie kredytów i pożyczek, które dotyczą instrumentów finansowych.

Podwyższony limit VAT od 1 stycznia 2025 roku - podsumowanie

Minister Finansów zapowiedział, że od 1 stycznia 2025 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT zostanie zwiększony do 240 000 zł z obecnych 200 000 zł. Po podwyżce limitu przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego będą musieli rejestrować się jako podatnicy VAT, gdy ich dochody przekroczą 240 000 zł. Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, jeśli ich przychody (wartość sprzedaży) w poprzednim roku nie przekroczyły 200 000 zł, a rodzaj ich działalności pozwala na korzystanie ze zwolnienia.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!