Złożenie PIT 2019 po terminie - jakie skutki?
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Złożenie PIT 2019 po terminie - jakie skutki?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czy złożenie PIT po terminie uchroni nas od przykrych konsekwencji? Jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować karę za nieprzesłanie deklaracji w wymaganym czasie?

 

Brak deklaracji PIT po terminie 30 kwietnia – ile mogą wynosić nałożone kary?

Ustawowo przewidziane kary są zależne od wysokości tzw. należności publicznoprawnej. W związku z tegoroczną podwyżką płacy minimalnej, pułap rozgraniczający wykroczenie od przestępstwa skarbowego będzie wynosił 11 250 zł – pięciokrotną wysokość pensji minimalnej.

 

Wykroczenie skarbowe

Zaległość poniżej kwoty 11 250 zł będzie nosiła znamiona wykroczenia skarbowego, od którego grzywna może wynosić pomiędzy 1/10 a dwukrotnością pensji minimalnej (225 – 4 500 zł). Wysokość kary może ulec znacznemu podwyższeniu w przypadku odmowy przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu. W przypadku orzeczeniu o winie podatnika, wymierzona grzywna może wynosić nawet 20-krotność minimalnego wynagrodzenia – należy wówczas liczyć z się grzywną pomiędzy 225 zł a 45 tys. zł.  

 

Przestępstwo skarbowe

Jeśli kwota należna fiskusowi przekroczyła wartość 11 250 zł, do podatnika może zostać skierowane oskarżenie o popełnienie przestępstwa skarbowego. Wysokość potencjalnej kary jest uzależniona od liczby i wysokości stawek dziennych. W zależności od rodzaju przestępstwa, sąd może orzec pomiędzy 10 a 720 stawek dziennych kary. Ile może wynosić stawka dzienna? Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, a wpływ na nią ma status materialny i możliwości zarobku. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, jej wysokość musi się mieścić pomiędzy 1/30  pensji minimalnej a czterystukrotnością tej kwoty. Zgodnie z powyższymi informacjami, stawka dzienna na 2019 r. będzie wynosić pomiędzy 75 a 30 tys. złotych. Jak przekłada się to na możliwą wysokość grzywny? W zależności od wysokości ustalonej stawki dziennej i jej liczby, kara może wynosić od 750 zł do nawet 21 600 000 złotych.

 

Najczęściej orzekane grzywny nie są jednak tak dotkliwe. Podatnik, który nie dopilnował terminowego złożenia swojego PIT, powinien spodziewać się kary wynoszącej około kilkuset złotych. Nieco wyższych sum mogą się spodziewać osoby, które regularnie nie wysyłają deklaracji w terminie. Należy mieć również na uwadze, iż niedopełnienie obowiązków względem fiskusa może skutkować pozbawieniem prawa do złożenia wspólnego zeznania wraz z małżonkiem oraz możliwości uznania za samotnego rodzica, wychowującego niepełnoletnie dziecko.

 

Opłacenie podatku PIT 2019 po terminie – jak uniknąć kary?

W celu uregulowania należności PIT 2019 po terminie, podatnik może wystąpić z tzw. czynnym żalem – to forma donosu na samego siebie, w której podatnik informuje urząd skarbowy, iż popełnił czyn zabroniony (niezłożenie deklaracji w terminie). Należy również pamiętać, iż poprawnie złożony czynny żal wymaga uregulowania powstałego zobowiązania – w przypadku niedopłaty podatku, należy go uiścić w wyznaczonym terminie.

 

Nie zawsze czynny żal okaże się skuteczny. Nie będzie on wzięty pod uwagę w sytuacji, w której do odpowiedniego organu trafiła udokumentowana wiadomość na temat popełnienia wykroczenia, jak również wtedy, gdy podjął on już czynności, które mają na celu ujawnienie popełnienia wykroczenia skarbowego. Jeśli podatnikowi przyszłoby złożyć PIT po terminie, czynny żal powinien być złożony w formie pisma zaadresowanego do odpowiedniego urzędu skarbowego. W piśmie tym powinny zostać dokładnie opisane przyczyny opóźnienia w procesie złożenia deklaracji. Poprawnie wypełniony PIT po terminie składany jest wówczas razem z pismem o czynnym żalu. Samo wyrównanie podatku nie musi być przeprowadzone w momencie przesłania deklaracji, gdyż podatnik ma prawo opłacić różnicę w terminie wyznaczonym mu przez urząd skarbowy.

 

Rozlicz PIT 2019 się jak najszybciej i nie ryzykuj, że złożysz PIT po terminie! Uniknij zbędnych komplikacji przy pomocy programu PIT, dzięki któremu poprawne wypełnienie deklaracji zajmie Ci jedynie kilka chwil. Samą deklarację można uzupełnić przez internet z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie, a aplikacja w parę chwil wyświetli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dzięki temu PIT po terminie to już przeszłość!

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady