Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do zwolnienia ze składek?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

PIT dla młodych – umowa o dzieło

 

PIT dla młodych to jedna z najnowszych ulg, która przysługuje podatnikom po spełnieniu kilku prostych kryteriów. Rząd wprowadził ją 1 sierpnia 2019 roku. Już wtedy podatnicy mogli skorzystać z rozliczenia na preferencyjnych warunkach. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 21 pkt 148, należy spełniać trzy podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi. PIT dla młodych umowa o dzieło – czy jest możliwy?

Zerowy PIT to zwolnienie przedmiotowe dla młodych osób, które rozliczają swoje dochody z Urzędem Skarbowym. Pod stwierdzeniem „dla młodych” kryją się podatnicy do ukończenia 26 roku życia. W praktyce oznacza to, że zwolnieniu podlegają wszystkie dochody uzyskane przed dniem 26 urodzin. Jeżeli podatnik ma urodziny 1 czerwca, a wypłatę za maj otrzymuje 10 czerwca, wówczas dochód podlega już standardowemu rozliczeniu i przestaje obowiązywać prawo do ulgi. 

Pamiętaj! Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie 1 czerwca i w tym dniu kończysz 26 lat, nadal masz prawo do skorzystania z preferencji. Nie będzie Ci ono przysługiwało od następnego dnia, czyli w tym przypadku 2 czerwca.

Ważnym warunkiem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest również limit dochodów. Okazuje się, że osoby, które zarabiają zbyt dużo, nie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia przedmiotowego. W tym przypadku kluczowa będzie znajomość limitów obowiązujących podczas rozliczania według skali podatkowej. Od 2020 roku ograniczenia są tożsame z I progiem podatkowym, czyli odpowiadają kwoce 85 528 zł. Jeżeli nie zarabiasz więcej, wówczas cały dochód podlega zwolnieniu PIT dla młodych.

Należy jednak podkreślić, że każda nadwyżka podlega opodatkowaniu 18%. Jeżeli będzie ona wynosiła więcej niż 85 528 zł, wówczas podatnik musi zastosować wyższą wysokość podatku, która odpowiada 32%. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podatnik nadal nie ma gwarancji, że będzie mógł skorzystać z preferencyjnego rozwiązania. Jak wygląda kwestia PIT dla młodych a umowa o dzieło?

 

Pytania i odpowiedzi: Zerowy PIT – umowa o dzieło.

 Pytanie: 1. Czy pracując na umowę o dzieło obowiązuje mnie PIT dla młodych?

 

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 21 pkt 148 ustawy o PIT. Są w nim uwzględnione informacje na temat obowiązujących kryteriów. Oprócz dwóch wymienionych powyżej warunków podatnik musi spełniać również ten związany z rodzajem źródła dochodów. Ta lista ma charakter zamknięty i obejmuje:

 

 • umowę o pracę,
 • stosunek służbowy,
 • pracę nakładczą,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowę zlecenie.

 

Jak widać, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostały całkowicie wykluczone z grupy beneficjentów ulgi PIT dla młodych. Umowa o dzieło nie znalazła się jednak na tej liście. Okazuje się, że dochody otrzymywane z tego źródła nie podlegają preferencyjnym zasadom rozliczenia podatkowego. Wśród młodych osób, które nie będą mogły skorzystać z ulgi zerowy PIT, znalazły się również dochody z prowadzenia własnej działalności, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pochodzące z umów zlecenia ze zbyciem praw autorskich.

 

Pytanie 2. Mój mąż i ja jesteśmy osobami, które jeszcze nie ukończyły 26 lat. Ja pracuję na umowę o pracę, a mój mąż ma umowę o dzieło. Wiem, że mąż nie może skorzystać z ulgi, a ja tak. Czy w takim razie możemy rozliczyć się wspólnie? 

 

 Odpowiedź:

Jak autorka pytania zauważyła, podatnik uzyskujący dochód na podstawie umowy o dzieło nie ma prawa do skorzystania z ulgi dla młodych. Może jednak częściowo skorzystać na preferencji przysługującej żonie. Na początku zwróćmy uwagę na kryteria stawiane w przypadku wspólnego rozliczania z urzędem skarbowym. Podatnicy muszą spełniać następujące warunki:

 

 • pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok,
 • osiadanie wspólnoty małżeńskiej przez cały rok,
 • brak rozliczeń według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy, a także podatek tonażowy, podatek pobierany na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • posiadanie statusu rezydenta podatkowego RP,
 • złożenie odpowiedniego oświadczenia o wspólnym rozliczeniu.

 

Jeżeli małżeństwo spełnia powyższe kryteria, może rozliczyć się wspólnie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy tylko jeden z małżonków korzysta z ulgi dla młodych. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób obliczania podatku przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Zwolnienie z podatku do 26 lat – umowa o dzieło w przypadku męża użytkowniczki – nie obowiązuje jednego z podatników, a drugi wykazuje w deklaracji zaliczki i podstawę opodatkowania równą 0 zł.

Uwaga! Wspólne rozliczenie polega na podzieleniu sumy podstawy opodatkowania obowiązującej w przypadku obu podatników. Dopiero od tej kwoty należy obliczyć podatek dla każdego z małżonków. W związku z tym może się okazać, że podatnik zwolniony z PIT w związku z ulgą dla młodych będzie musiał uregulować podatek od wyliczonej podstawy w wysokości 17% lub 32%.

To ważne! Jednocześnie należy podkreślić, że to rozwiązanie będzie korzystne dla osoby, której nie przysługuje preferencyjny PIT. W ten sposób może obniżyć wysokość swojego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.

 

PIT dla młodych a umowa o dzieło – poznaj swoje prawa!

 

Najczęstszymi problemami, z jakimi borykają się osoby starające się zrozumieć polski system podatkowy, jest brak znajomości przysługujących im praw, a także procedury rozliczania deklaracji. W przypadku PIT-u dla młodych wiele wątpliwości wzbudzają przede wszystkim kwestie podlegania preferencji lub nie w zależności od formy zatrudnienia. Należy pamiętać, że umowa zlecenie nie jest tożsama z umową o dzieło, choć obie są zliczane do umów cywilnoprawnych.

Pamiętaj, że po spełnieniu wymienionych wyżej warunków masz prawo do skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Powodem odrzucenia takiej możliwości nie będzie z pewnością prawo do ulgi zerowy PIT. Umowa o dzieło i dochody uzyskiwane na jej podstawie podlegają standardowym zasadom rozliczenia nawet w przypadku osób do 26 roku życia. Dlatego też warto przemyśleć przed podjęciem decyzji o wspólnym rozliczeniu, czy to rozwiązanie jest na pewno korzystne w danej sytuacji.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Każdy użytkownik programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania pytania. Na najpopularniejsze odpowiedzieliśmy również w tym artykule.

 

 

Podsumowanie: PIT dla młodych – umowa o dzieło

 

Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących kwestii PIT dla młodych a umowa o dzieło:

 

 • Wszystkie informacje i warunki do spełnienia w przypadku ulgi PIT dla młodych znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).
 • Zgodnie z art. 21 pkt 148 tejże ustawy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło nie przysługuje prawo do ulgi dla młodych.
 • Jednocześnie należy podkreślić, że nadal możesz się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, który korzysta z preferencyjnego rozwiązania dla młodych. W takiej sytuacji masz nawet szansę na zapłacenie niższej kwoty podatku.
 • Zanim zdecydujesz się na wspólne rozliczenie z małżonkiem, upewnij się, że jest to na pewno korzystne w Waszej sytuacji.
 • Jeżeli nadal masz wątpliwości dotyczące PIT dla młodych – umowa o dzieło lub innej kwestii podatkowej, zadaj pytanie ekspertom Podatnik.info. Taką możliwość zyskasz po pobraniu programu.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?