Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do zwolnienia ze składek?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

PIT dla młodych – umowa o dzieło

 

PIT dla młodych to jedna z najnowszych ulg, która przysługuje podatnikom po spełnieniu kilku prostych kryteriów. Rząd wprowadził ją 1 sierpnia 2019 roku. Już wtedy podatnicy mogli skorzystać z rozliczenia na preferencyjnych warunkach. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 21 pkt 148, należy spełniać trzy podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi. PIT dla młodych umowa o dzieło – czy jest możliwy?

Zerowy PIT to zwolnienie przedmiotowe dla młodych osób, które rozliczają swoje dochody z Urzędem Skarbowym. Pod stwierdzeniem „dla młodych” kryją się podatnicy do ukończenia 26 roku życia. W praktyce oznacza to, że zwolnieniu podlegają wszystkie dochody uzyskane przed dniem 26 urodzin. Jeżeli podatnik ma urodziny 1 czerwca, a wypłatę za maj otrzymuje 10 czerwca, wówczas dochód podlega już standardowemu rozliczeniu i przestaje obowiązywać prawo do ulgi. 

Pamiętaj! Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie 1 czerwca i w tym dniu kończysz 26 lat, nadal masz prawo do skorzystania z preferencji. Nie będzie Ci ono przysługiwało od następnego dnia, czyli w tym przypadku 2 czerwca.

Ważnym warunkiem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest również limit dochodów. Okazuje się, że osoby, które zarabiają zbyt dużo, nie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia przedmiotowego. W tym przypadku kluczowa będzie znajomość limitów obowiązujących podczas rozliczania według skali podatkowej. Od 2020 roku ograniczenia są tożsame z I progiem podatkowym, czyli odpowiadają kwoce 85 528 zł. Jeżeli nie zarabiasz więcej, wówczas cały dochód podlega zwolnieniu PIT dla młodych.

Należy jednak podkreślić, że każda nadwyżka podlega opodatkowaniu 18%. Jeżeli będzie ona wynosiła więcej niż 85 528 zł, wówczas podatnik musi zastosować wyższą wysokość podatku, która odpowiada 32%. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podatnik nadal nie ma gwarancji, że będzie mógł skorzystać z preferencyjnego rozwiązania. Jak wygląda kwestia PIT dla młodych a umowa o dzieło?

 

Pytania i odpowiedzi: Zerowy PIT – umowa o dzieło.

 Pytanie: 1. Czy pracując na umowę o dzieło obowiązuje mnie PIT dla młodych?

 

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 21 pkt 148 ustawy o PIT. Są w nim uwzględnione informacje na temat obowiązujących kryteriów. Oprócz dwóch wymienionych powyżej warunków podatnik musi spełniać również ten związany z rodzajem źródła dochodów. Ta lista ma charakter zamknięty i obejmuje:

 

 • umowę o pracę,
 • stosunek służbowy,
 • pracę nakładczą,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowę zlecenie.

 

Jak widać, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostały całkowicie wykluczone z grupy beneficjentów ulgi PIT dla młodych. Umowa o dzieło nie znalazła się jednak na tej liście. Okazuje się, że dochody otrzymywane z tego źródła nie podlegają preferencyjnym zasadom rozliczenia podatkowego. Wśród młodych osób, które nie będą mogły skorzystać z ulgi zerowy PIT, znalazły się również dochody z prowadzenia własnej działalności, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pochodzące z umów zlecenia ze zbyciem praw autorskich.

 

Pytanie 2. Mój mąż i ja jesteśmy osobami, które jeszcze nie ukończyły 26 lat. Ja pracuję na umowę o pracę, a mój mąż ma umowę o dzieło. Wiem, że mąż nie może skorzystać z ulgi, a ja tak. Czy w takim razie możemy rozliczyć się wspólnie? 

 

 Odpowiedź:

Jak autorka pytania zauważyła, podatnik uzyskujący dochód na podstawie umowy o dzieło nie ma prawa do skorzystania z ulgi dla młodych. Może jednak częściowo skorzystać na preferencji przysługującej żonie. Na początku zwróćmy uwagę na kryteria stawiane w przypadku wspólnego rozliczania z urzędem skarbowym. Podatnicy muszą spełniać następujące warunki:

 

 • pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok,
 • osiadanie wspólnoty małżeńskiej przez cały rok,
 • brak rozliczeń według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy, a także podatek tonażowy, podatek pobierany na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • posiadanie statusu rezydenta podatkowego RP,
 • złożenie odpowiedniego oświadczenia o wspólnym rozliczeniu.

 

Jeżeli małżeństwo spełnia powyższe kryteria, może rozliczyć się wspólnie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy tylko jeden z małżonków korzysta z ulgi dla młodych. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób obliczania podatku przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Zwolnienie z podatku do 26 lat – umowa o dzieło w przypadku męża użytkowniczki – nie obowiązuje jednego z podatników, a drugi wykazuje w deklaracji zaliczki i podstawę opodatkowania równą 0 zł.

Uwaga! Wspólne rozliczenie polega na podzieleniu sumy podstawy opodatkowania obowiązującej w przypadku obu podatników. Dopiero od tej kwoty należy obliczyć podatek dla każdego z małżonków. W związku z tym może się okazać, że podatnik zwolniony z PIT w związku z ulgą dla młodych będzie musiał uregulować podatek od wyliczonej podstawy w wysokości 17% lub 32%.

To ważne! Jednocześnie należy podkreślić, że to rozwiązanie będzie korzystne dla osoby, której nie przysługuje preferencyjny PIT. W ten sposób może obniżyć wysokość swojego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.

 

PIT dla młodych a umowa o dzieło – poznaj swoje prawa!

 

Najczęstszymi problemami, z jakimi borykają się osoby starające się zrozumieć polski system podatkowy, jest brak znajomości przysługujących im praw, a także procedury rozliczania deklaracji. W przypadku PIT-u dla młodych wiele wątpliwości wzbudzają przede wszystkim kwestie podlegania preferencji lub nie w zależności od formy zatrudnienia. Należy pamiętać, że umowa zlecenie nie jest tożsama z umową o dzieło, choć obie są zliczane do umów cywilnoprawnych.

Pamiętaj, że po spełnieniu wymienionych wyżej warunków masz prawo do skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Powodem odrzucenia takiej możliwości nie będzie z pewnością prawo do ulgi zerowy PIT. Umowa o dzieło i dochody uzyskiwane na jej podstawie podlegają standardowym zasadom rozliczenia nawet w przypadku osób do 26 roku życia. Dlatego też warto przemyśleć przed podjęciem decyzji o wspólnym rozliczeniu, czy to rozwiązanie jest na pewno korzystne w danej sytuacji.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Każdy użytkownik programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania pytania. Na najpopularniejsze odpowiedzieliśmy również w tym artykule.

 

 

Podsumowanie: PIT dla młodych – umowa o dzieło

 

Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących kwestii PIT dla młodych a umowa o dzieło:

 

 • Wszystkie informacje i warunki do spełnienia w przypadku ulgi PIT dla młodych znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).
 • Zgodnie z art. 21 pkt 148 tejże ustawy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło nie przysługuje prawo do ulgi dla młodych.
 • Jednocześnie należy podkreślić, że nadal możesz się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, który korzysta z preferencyjnego rozwiązania dla młodych. W takiej sytuacji masz nawet szansę na zapłacenie niższej kwoty podatku.
 • Zanim zdecydujesz się na wspólne rozliczenie z małżonkiem, upewnij się, że jest to na pewno korzystne w Waszej sytuacji.
 • Jeżeli nadal masz wątpliwości dotyczące PIT dla młodych – umowa o dzieło lub innej kwestii podatkowej, zadaj pytanie ekspertom Podatnik.info. Taką możliwość zyskasz po pobraniu programu.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?